Соц Страх 7 тема

 7)Тема: Державне пенсійне страхування

1.сутність структура та субєкти системи пенсійного забезпечення України

2.кошти пенсійного фонду України

3.пенсії в солідарній системі пенсійного страхування

(1)

   Пенсійна система України має трьох рівневу структуру:

1) солідарна система загальнообовязкового державного соціального страхування

2) накопичувальна система ЗДСС

3) недержавне пенсійне забезпечення 

1 і 2 — це ЗДСС

2 і 3 — це накопичувальна система пенсійного страхування 

  Субєкти солідарної системи пенсійного страхування є:

~ застраховані особи і в окремих випадках члени їхніх сімей

~ страхувальники 

~ пенсїйний фонд України

~ уповноважений банк

~ підприємства установи і організації які здійснюють виплату і дочтавку пенсії

  Принципи 14 ( сам)

   

    

  ЗДПС підлягають:

* громадяни України іноземці, особи без громадянства, які працюють на підприємствах, установах, організаціях на умовах трудового договору

* члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів в тому числі які обрали спрощену систему оподаткування

* фізичні особи субєкти підприємницької діяльності та члени їхніх сімей

* особи які забезпечують себе роботою самостійно, займаються адвокатською, нотаріальною, творчою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходів. 

* громадяни України які працюють за межами України в дипломатичних підприємствах консульських установах, підрозділах українських підприємств за кордон. 

*  громадяни Украіни які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та філіях іноземних підприємств розташованих в Ураїні

* особи обрані на вибрані посади до органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій і отримують зарплату за цю роботу

* особи які проходять строкову військову службу, або альтернативну невійськову службу, а також працівники воєнізованих формувань, гірничо рятувальних частин та особовий склад аварійно рятувальної служби

* з 2013 року до застрахованих осіб також включено особи які отримали щомісячну страхову виплату за ЗДСС від нещасних випадків на виробництві, в тому разі якщо з з/пл недостатньо для виплати відрахувань. 

* особи які отримують допомогу по догляду за дитиною до трьох років

* особи які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності

* один з непрацюючих працездатних батьків які фактично здійснюють догляд задитиною інвалідом та непрацююч працездатні особи які доглядають за інвалідом 1 групи або пристарілим

* військовослужбавці

* батьки вихователі дитячих будинків сімейного типу

* дружини чи чоловіки працівників дипломатичної служби під час перебування за кордоном за місцем проходження дипломатичної служби. 

   Страхувальниками за державним ПС є:

1) роботодавці

2) підприємства установи та організації

3) військові частини та органи які виплачують заробітну плату, грошове забезпечення або допомогу

4) фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві щодо осіб які отримують щомісячну страхову виплату

5) застраховані особи

(2)

    Бюджет пегсійного фонду України затверджує правління затверджує не пізніше 10 грудня року , що передує рокові на який складаний бюджет. 

    Проект бюджету ПФ України Складється з щорічних актуарних розрахунків. 

    Джерелами формування бюджетного фонду :

1) надходження від сплати єв на здсс

2) інвестаційний дохід який отримується від інвестування резервів коштів для покриття дифіциту бюджету пф майбутнх періодів

3) кошти державного бюджету та цільових фондів що перераховані до ПФ

4) суми фінансових санкцій та пені за порушення встановленого порядку нарахування обчислення та сплати страх внесків та використ коштів ПФ

5) благодійні внески фізичних, юридичних осіб та добровільні внески. 

(3)

   За рахунок коштів в солідарній системі призначаются такі виплати:

1) пенсія за віком

2) пенсія по інвалідності внаслідок загальних захворювання

3) пенсія у звязку з втратою годувальника

  До соціальних послуг передбачених пенсійним законодавством належить:

-  допомога на поховання пенсіонера, призначена у розмірі 2 пенсій. 

- пенсія за віком.  Особи мають право на признач пенсії за віком після досягнення віку 60 років. Та наявності страх стажу не менше 15 років. Для жінок які народжені 1951р і старше є перехідний період. 

         П=Зп*Кс.      Кс=Зпл/Зпл сер. в _____міс.

   Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 продит мінімумів встановлених для осіб які втратили працездатність. 

   Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатності

   За кожен повний рік страхового стажу понад 35 чоловікам і 30 років жінкам, пенсія за роком збільшується на 1% розміру пенсії, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсій за віком. 

  За наявності страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком втанов в розмірі пропорційному наявному страховому стажу. 

   У разі відтермінування виходу на пенсію, пенсія за віком призначається за урахуванням страхового стражу на день звернення з її півищення на такий відсоток:

~ на 0,5% за кожен повний місяць страх стажу у разі відстрочення виходу на пенсію до 60 місяців

~ на 0,75 за кожен повний місяць страхового стажу на строк понад 60 місяців. 

    Песія по інвалдності — призначається у разі настання інвалідності за наявності необхідного страхового стажу. 

   Особи визнанні інвалідами мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу:

> для інвалідів першої групи страховий стаж коливається залежно від віку 1-10  років

> для інвалідів другої і третьої групи залежно від віку страховий стаж колив від 1-14 років. 

   Пенсія по інвалідності визначається в таких розмірах:

* інваліди 1 групи — 100% пенсії за віком;

* 2-90% пенсії за віком;

* 3- 50% пенсіі за віком. 

   Пенсія у зв’язку з втратою годувльника призначається непряцюючим членам сім’ї померлого годувальника за наявності у годувальника надень смерті страхового стаху, який був би необхідний йому  для призначення пенції по 3-тій групі інвалідності, а у разі смерті пенсіонера незалежно від тривалості страхового стажу. 

   Таку пенсію призначають в розмірі:

- на 1 непрацюючого чена сімї 50% пенсії за віком померлого годувальника. 

- на 2-х і більше непрацюючих членів сімї 100% пенсії за віком померлого годувальника. 

Предыдущий:

Следующий: