Соц.роб у сфері дозвілля №7-8

Семінарське завдання № 7-8

Тема 5. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ

(4 години)

Теоретичні питання:

Поняття про соціальні інститути дозвілля

сім’я;

позашкільні заклади (дитячі оздоровчі комплекси, центри творчості дітей та юнацтва, станції юних техніків, станції юних туристів, станції юних натуралістів, дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання тощо);

навчальні заклади;

телевізійні та радіокампанії тощо;

центри культурно-дозвіллєвої діяльності;

освітньо-дозвіллєві установи;

дозвіллєво-рекреаційні заклади;

дозвіллєво-ігрові заклади.

Аматорський відпочинок та інститути дозвіллєвої сфери:

музеї як соціально-культурні центри духовного розвитку, творчості й відпочинку людей;

клуби як комплексні універсальні центри дозвіллєвої діяльності;

парки відпочинку як місце відпочинку та туристичні зони;

театри та їх значення для культурно-дозвіллєвої діяльності;

бібліотеки як соціокультурні центри дозвілля;

туризм та його рекреаційний потенціал;

гуртки та об’єднання за інтересами як одна з популярних форм організації вільного часу різних груп населення.

Практичні завдання:

Дати характеристику сучасній системі закладів культури і освіти та їх ролі в організації дозвілля (письмово).

Здійснити характеристику сучасних систем дозвіллєвих закладів за кордоном (для аналізу обрати одну з зарубіжних країн) (письмово).

Підготуватися до участі у діловій грі на тему: «Якби Ви були мером, щоб ви зробили для вдосконалення системи організації культурного дозвілля нашого міста?» (усно).

Література:

Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навчальний посібник / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 208 с.

Предыдущий:

Следующий: