Спеціальна методика БОД (Музика)

СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА

СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ

Складання бібліографічних описів документів,

що мають індивідуальних авторів

Правила запису заголовку, що містить ім’я особи

В документі

В заголовку

Т.Шевченко

Шевченко, Т.Г.

Шевченко, Тарас Григорович.

Е.Т. Карачинська В.К.Удалова

Карачинська, Е.Т.

М.Ф.Удов, Б.А.Штерн, Д.А.Котов

Удов, М.Ф.

Буало – Нарсержак

Ольга та Олександр Лаврови

Брати Вайнери

Буало, П’єр.

Лаврова, О.О.

Вайнер, А.О.

Псевдоніми:

А.Ахматова

Козьма Прутков

Кукринікси

Ахматова, А.

Прутков, Козьма.

Кукринікси.

Ідентифікуючі ознаки:

Олександр Дюма

Олександр Дюма

Катерина Друга

Папа Іоан Павло ІІ

Цар Борис Годунов

Г.Р.Сівак

Г.Р.Сівак

Дюма, О. (батько).

Дюма, О. (син).

Катерина ІІ (імп.).

Іоан Павло ІІ ( папа; 1920– ).

Борис Годунов (цар; біля 1552-1605).

Сівак, Г.Р. (фізика).

Сівак, Г.Р. (хімія).

Різні транскрипції:

Я. Гашек

Я. Гашек

Гашек, Я.

Гашек, Я.

Дійсне прізвище або псевдонім:

І.І.Тобілевич

І.І.Карпенко-Карий

Карпенко-Карий, І.І.

Карпенко-Карий, І.І.

Прізвище португальських авторів:

Агостіньо Нето

Жозе-Марія Феррейра де Кастро

Нето, А.

Феррейра де Кастор, Ж.-М.

Прізвище іспанських авторів:

Федеріко Гарсія Лорка

Гарсія Лорка, Ф.

Імена авторів країн Азії і Африки:

Омар Хайям

Фірдоусі

Ібн Сіна

Омар Хайям.

Фірдоусі.

Ібн Сіна.

Імена в’єтнамських, корейських та китайських авторів:

Нгуен Дик Туан

Пу Сунлін

Нгуен Дик Туан.

Пу Сунлін.

Слова «огли», «кизил», «ханум»:

Ілляс Ефендієв огли

Але: Тамара Ханум

Ефендієв, І.М.

Ханум, Т.

Частки Сан, Санто, Мак, М’, О’, Тер, Ібн, Абу:

О’Генрі

О’Генрі.

Частки аль-, ас-, ар-, ель-, уль- :

ас-Самарканді

ас-Самарканді.

Частки се, де, дер, лос, д, фон:

Антуан де Сент-Екзюпері

Сент-Екзюпері, А. де.

Приклад бібліографічного запису книги одного автора

Герасимчук, В.І.

Ситуаційне регулювання ринку праці: методологічні та методичні аспекти [Текст] / В.І.Герасимчук ; НАН України ; рада по вивч. продуктив. сил України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Принт–Експрес, 2000. – 106 с. : табл. ; 20 см. – Авт. зазначено перед вип. дан. – Бібліогр.: с. 105 (10 назв). – 300 пр. – ISBN 966-02-2132-06 : [б. ц.].

Приклад бібліографічного запису книги двох авторів

Петух, А.М.

Прикладна теорія цифрових автоматів [Текст] : навч. посібник для студентів спец. «Прогр. забезпечення автоматиз. систем» / А.М.Петух, В.В.Войтенко ; Вінниц. держ. техн. ун -т. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 76 с. : табл. ; схеми ; 20 см. – Бібліогр. : с. 61 (7 назв). – 75 пр. – [Б. ц.].

Приклад бібліографічного запису книги трьох авторів

Мельник, Л.Ю.

Економіка, власність і підприємство [Текст] : довідник / Л.Ю.Мельник, М.Х.Корецький, В.М.Огаренко. – Вид. 2-ге. – Д. : Січ, 2001. – 611 с. : ілюстр. ; 21 см. – Бібліогр. : с. 605-612 (134 назви). – 300 пр. – ISBN 966-511-118-3 : [б.ц.] (в опр.).

Приклад бібліографічного запису книги чотирьох авторів

Проектування мікропроцесорних засобів автоматики

[Текст] : навч. посібник для студентів спец. «Системи автоматики та упр.» / А.Я.Кулик, С.Г.Кривогубченко, М.М.Компанець, Д.С.Кривогубченко ; Вінниц. держ. техн. ун-т. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 135 с. : ілюстр., табл. ; 20 см. – Бібліогр. в кінці розд. – 75 пр. – [Б.ц.].

Приклад бібліографічного запису книги

п’яти та більше авторів

Медицина катастроф [Текст] : підруч. для студентів

вищ. мед. навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації / Г.О.Черняков, І.В.Кочін, П.І.Сидоренко та ін. ; ред. І.В.Кочин. – 2-ге вид. – К. : Здоров’я, 2002. – 348 с. : ілюстр., табл. ; 21см. – 3000 пр. – ISBN 5-311-01203-х : 20 грн.

Складання бібліографічних описів безавторських творів

Опис твору народного епосу

Калевала [Текст] : пер. з финск. / пер. Л.Бельского ;

вступ. ст. М.Шагинян ; ил. А.Галлен-Каллели. – М. : Художественная литератера, 1977. – 574 с. : ил. – (Библиотека всемирной литературы. Сер. 1 ; т.12). – 300000 экз. – 2 р. 80 к.

Українські перекази [Текст] / зібрав М.Возняк ;

оформл. М. Бутовича. – Препринт. відтворення вид. 1944 р. – К. : Абрис, 1993. – 120 с : ілюстр. – ISBN 5-86828-009-1.

Опис анонімного класичного твору

Слово о полку Ігоревім [Текст] : давньорус. текст і

ритміч. пер. / упоряд. та примітки О.Мишаніна ; худож. В.Лопата. – К. : Радянська школа, 1989. – 310 с. : ілюстр. – 100000 пр. – 3 крб. 85 к.

Бібліографічний запис збірника творів одного автора

під загальною назвою

Доніч, І.В.

На долонях осені [Текст] : поезії : пер. з рос. / Іван Доніч. – Луганськ : Світлиця, 2001. – 231 с. : ілюстр. ; 20см. – Зміст: Розд.: Майбутній день ; Вивільжина флейта ; Поклик крові ; Літа мої – лелеки. – 100 пр. – ISBN 966-534-103-0.

Дорогобед, И.

Город на холсте [Текст] : рассказы / Игорь Дорогобед. – К. : Фада, 2001. – 462 с : портр. ; 21см. – (Первая книга прозаика). – Содерж.: Источник ; Город на холсте ; Прогулка и др. – 500 экз. – ISBN 966-7625-37-0 : [б.ц.].

Бібліографічний запис збірника творів декількох авторів

під загальною назвою

Українські літературні казки [Текст] / [упоряд.- ред.

В.Полковенко]. – К. : Дніпро, 2001. – 510 с. ; 20см. – (Бібліотека школяра). – Зміст: Авт.: В.Близнець, С.Васильченко, Марко Вовчок, М.Гоголь, Є.Гребінка, Дніпрова Чайка, Н.Забіла та ін. – ISBN 966-578-041-7.

Первая любовь [Текст] : повести и рассказы / сост.

Л.С. Комиссарова. – 4-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1997. – 384 с. : ил. ; 20 см. – Содерж.: Ася / И.С.Тургенев. Любовь / А.П.Чехов. Голос и глаз / А.Грин. Роза ветров / К.Паустовский. Руки друзей / В.Дудинцев. Письмо / Ф.Искандер и др. – 50000 экз. – ISBN 345-541-017.

Бібліографічний запис збірника творів одного автора

без загальної назви

Франко, І.Я.

Мойсей [Текст] : поема ; Перехресні стежки: повість / Іван Франко. – К. : Наукова думка, 2001. – 379 с. : ілюстр., портр. ; 20см. – (Бібліотека школяра). – 10000 пр. – ISBN 966-00-0690-Х.

Бібліографічний запис збірника творів декількох авторів

без загальної назви

Стивенсон, Р.Л.

Остров сокровищ [Текст] / Р.Л.Стивенсон. Приключения Бена Ганна / Р.Ф.Делдерфилд. – К. : Лумина ; Кондор, 1993. – 224 с. : ил. – 100000 экз. – ISBN 5-372-01558-6.

Збірник, на титульному аркуші якого зазначено

більше чотирьох творів різних авторів

Прокопович, Ф.

Владимир [Текст] / Ф.Прокопович. Комичеськое дійствіє / М.Довгалевський. Воскресеніє мертвих / Г.Кониський … Скарга дидаскала / І.Турчиновський. – К . : Наукова думка, 2003. – 172 с. : ілюстр. – У кн. також: Піснь світова / І.Бачинський. Похвала логіці / Г.Максимович. – ISBN 966-02-3415-2.

СХЕМА ДОДАТКОВОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ

ПІД ЗАГОЛОВКОМ

Заголовок додаткового запису.

Заголовок основного запису.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] / Відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання, Дата видання. – Обсяг.

СХЕМА ДОДАТКОВОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ

НА НАЗВУ

Основна назва [Загальне позначення

матеріалу] / Відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання, Дата видання. – Обсяг.

Заголовок основного запису.

Приклад бібліографічного запису книги одного автора

Основний запис

Герасимчук, В.І.

Ситуаційне регулювання ринку праці: методологічні та методичні аспекти [Текст] / В.І.Герасимчук ; НАН України ; рада по вивч. продуктив. сил України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Принт–Експрес, 2000. – 106 с. : табл. ; 20 см. – Авт. зазначено перед вип. дан. – Бібліогр.: с. 105 (10 назв). – 300 пр. – ISBN 966-02-2132-06 : [б. ц.].

Додатковий запис на назву

Ситуаційне регулювання ринку праці : методолог-

гічні та методичні аспекти [Текст] / В.І.Герасимчук ; НАН України ; рада по вивч. продуктив. сил України. – 3-є вид., перероб. і доп. – К., 2000. – 106 с.

Герасимчук, В.І.

Зворотна сторона основної картки

Назв.

Приклад бібліографічного запису книги двох авторів

Основний запис

Петух, А.М.

Прикладна теорія цифрових автоматів [Текст] : [навч. посібник для студентів спец. «Прогр. забезпечення автоматиз. систем»] / А.М.Петух, В.В.Войтенко ; Вінниц. держ. техн. ун -т. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 76 с. : табл. ; схеми ; 20 см. – Бібліогр. : с. 61 (7 назв). – 75 пр. – [Б. ц.].

Додатковий запис на назву

Прикладна теорія цифрових автоматів [Текст]

/ А.М.Петух, В.В.Войтенко ; Вінниц. держ. техн. ун -т. – Вінниця, 2001. – 76 с.

Петух, А.М.

Додатковий запис на співавтора

Войтенко, В.В.

Петух, А.М.

Прикладна теорія цифрових автоматів [Текст] / А.М.Петух, В.В.Войтенко ; Вінниц. держ. техн. ун -т. – Вінниця, 2001. – 76 с.

Зворотна сторона основної картки

Назв.

Співавт.

Приклад бібліографічного запису книги трьох авторів

Основний запис

Мельник, Л.Ю.

Економіка, власність і підприємство [Текст] : довідник / Л.Ю.Мельник, М.Х.Корецький, В.М.Огаренко. – Вид. 2-ге. – Д. : Січ, 2001. – 611 с. : ілюстр. ; 21 см. – Бібліогр. : с. 605-612 (134 назви). – 300 пр. – ISBN 966-511-118-3 : [б.ц.] (в опр.).

Додатковий запис на назву

Економіка, власність і підприємство [Текст]

/ Л.Ю.Мельник, М.Х.Корецький, В.М.Огаренко. – 2-е вид. – Д., 2001. – 611 с.

Мельник, Л.Ю.

Додаткові записи на співавторів

Корецький, М.Х.

Мельник, Л.Ю.

Економіка, власність і підприємство [Текст] / Л.Ю.Мельник, М.Х.Корецький, В.М.Огаренко. – 2-е вид. – Д., 2001. – 611 с.

Огаренко, В.М.

Мельник, Л.Ю.

Економіка, власність і підприємство [Текст] / Л.Ю.Мельник, М.Х.Корецький, В.М.Огаренко. – 2-е вид. – Д., 2001. – 611 с.

Зворотна сторона основної картки

Назв.

2 співавт.

СХЕМА ДОДАТКОВОГО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ

ПІД ЗАГОЛОВКОМ ДО ОСНОВНОГО ПІД НАЗВОЮ

Заголовок додаткового запису.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] / Відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання, Дата видання. – Обсяг.

Приклад бібліографічного запису книги чотирьох авторів

Основний запис

Проектування мікропроцесорних засобів

автоматики [Текст] : навч. посібник для студентів спец. «Системи автоматики та упр.» / А.Я.Кулик, С.Г.Кривогубченко, М.М.Компанець, Д.С.Криво-губченко ; Вінниц. держ. техн. ун-т. – Вид. 3-тє, випр. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 135 с. : ілюстр., табл. ; 20х16 см. – Бібліогр. в кінці розд. – 75 пр. – [Б.ц.].

Додатковий запис на першого співавтора

Кулик, А.Я. та ін.

Проектування мікропроцесорних засобів автоматики [Текст] / А.Я.Кулик, С.Г.Кривогубченко, М.М.Компанець, Д.С.Кривогубченко ; Вінниц. держ. техн. ун-т. – Вид. 3-тє, випр. – Вінниця, 2001. – 135 с.

Зворотна сторона основної картки

Кулик, А.Я. та ін.

Приклад бібліографічного запису книги

п’яти та більше авторів

Основний опис

Медицина катастроф [Текст] : підруч.

для студентів вищ. мед. навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації / Г.О.Черняков, І.В.Кочін, П.І.Си-доренко та ін. ; під ред. І.В.Кочина. – 2-е вид. – К. : Здоров’я, 2002. – 348 с. : ілюстр., табл. ; 21х18 см. – 3000 пр. – ISBN 5-311-01203-х : 20 грн. (в опр).

Додатковий запис на першого співавтора

Черняков, Г.О. та ін.

Медицина катастроф [Текст] / Г.О.Чер-няков, І.В.Кочін, П.І.Сидоренко та ін. ; під ред. І.В.Кочина. – 2-е вид. – К., 2002. – 348 с.

Додатковий опис на редактора

Кочин, І.В., ред.

Медицина катастроф [Текст] / Г.О.Чер-няков, І.В.Кочін, П.І.Сидоренко та ін. ; під ред. І.В.Кочина. – 2-е вид. – К., 2002. – 348 с.

Зворотна сторона основної картки

Черняков, Г.О. та ін.

Кочин, І.В., ред.

СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ

ВІДОМЧИХ ВИДАНЬ

Під заголовком, що містить назву організації складають бібліографічні описи документів, виданих такими організаціями та установами:

Органами державної влади й управління.

Політичними партіями та рухами.

Профспілковими та іншими професійними організаціями.

Громадськими організаціями.

Церковними та релігійними організаціями.

Міжнародними урядовими і громадськими організаціями.

Окремими науковими, навчальними, культурно-освітніми, господарськими установами і підприємствами.

Тимчасовими організаціями (національними і міжнародними).

Приклад бібліографічного опису документів Верховної Ради України

Україна. Верховна Рада.

Про голову Верховної Ради України [Текст] : Постанова Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2002. – 30 трав. (№97). – С.1.

Україна. Верховна Рада. Скликання (3).

Сесія (7).

Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України третього скликання на сьомій сесії, 6 лют. –13 лип. 2001 р. [Текст]. – К. : Парламентське видавництво, 2001. – 339 с. ; 20см. –1600 пр.

Приклад бібліографічного опису документу Президента України

Україна. Президент ( 1994–2004 ; Л.Д.Кучма).

Про створення літопису народної пам’яті [Текст] : Указ Президента України // Урядовий кур’єр. – 2002. – 8 трав. (№83). – С.6.

Приклад опису документів вищих органів управління

Україна. Кабінет Міністрів.

Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення [Текст] : постанова від 13 трав. 2004 р. №630 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 18 трав. – С.5.

Україна. Міністерство фінансів.

Про затвердження Порядку здійснення дострокового погашення довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням [Текст] : наказ від 5 трав. 2004 р. №308 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 28 трав. – С.12.

Про граничний розмір роздрібних цін на

газ природний [Текст] : наказ Міністерства економіки України від 06.10.1997 №112 // Офіційний вісник України. – 1997. – 24 жовт. (№41). – С. 267–269.

Приклад бібліографічного опису документів місцевих органів державної влади та управління

Херсонська обл. держ. адміністрація. Управ-

ління освіти і науки.

Про проведення конкурсу дитячої літературної творчості «У вінок Кобзареві» [Текст] : наказ №36 від 16 лют. 2001 р. – Херсон, 2001.

Харківська обл. Рада народних депутатів.

Рішення Харківської обласної Ради народних депутатів одинадцятого скликання (восьма сесія), 24 жовт. 2002 р. [Текст] / Харк. обл. Рада народ. депутатів. – Х., 2003. – 27 с.

Приклади бібліографічного опису документів політичних партій, народних рухів:

Демократична партія України.

Статут Демократичної партії України [Текст]. – Коломия, 1991. – 14 с.

Українська християнсько-демократична

партія. Установчий з’їзд ( 1990; Львів).

Гуманізація, національне відродження, справедливість [Текст] : з матеріалів установчого з’їзду УХДП. – Л.,1990. – 20 с.

Народний Рух України. Всеукраїнські збори (2;

1990; Київ).

Матеріали других Всеукраїнських зборів Народного Руху України, 25-28 жовт. 1990 р. [Текст]. – К. : Секретаріат Народного Руху України, 1991. – 71 с.

Приклад бібліографічного опису документів профспілкових організацій

Федерація професійних спілок України.

Про нарахування збору на пенсійне страхування [Текст] : лист від 30.01.2003 р. – К.,2003.

Профспілка працівників культури України. ЦК.

Президія.

Заява Президії Центрального Комітету профспілки працівників культури України від 23 вересня 2002 року [Текст]. – К., 2002. – 3 с.

Херсонський обл. комітет профспілки

працівників культури.

Лист про роботу бібліотек від 13.11.2001 р. [Текст]. – Херсон, 2001. – 4 с.

Приклад бібліографічного опису документів громадських організацій

Всеукраїнська спілка краєзнавців.

Всеукраїнська спілка краєзнавців від А до Я [Текст] : довідник. – К. : [б.в.], 2001. – 91 с. ; 21см. – 300 пр. – ISBN 966-02-2236-Х.

«Просвіта», Всеукраїнське т-во ім. Тараса

Шевченка. З’їзд (6; 2001; Київ).

VI з’їзд Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка [Текст] : док. і матеріали. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2001. – 72 с. ; 20см. – 1000 пр.

Укоопспілка. Рада. Скликання (17). Збори (5).

Про господарсько-фінансову діяльність у 2001 році та завдання кооперативних організацій… [Текст] : постанова 5-х зборів Ради Укоопспілки XVII скликання // Вісті. – 2002. – 25 квіт. (№17). – С. 8-9.

Приклад бібліографічного опису документів двох і більше організацій

а) основний запис

Україна. Міністерство культури і мистецтв.

Галузева угода на 2002-2003 роки [Текст] / Міністерство культури і мистецтв України, Центральний комітет профспілки працівників культури України. – К., 2002. – 30 с.

б) додатковий запис

Профспілка працівників культури Украї-

ни. ЦК.

Україна. Міністерство культури і мистецтв.

Галузева угода на 2002-2003 роки [Текст] / Міністерство культури і мистецтв України, Центральний Комітет профспілки працівників культури України. – К., 2002. – 30 с.

в) зворотна сторона картки з основним записом

Профспілка працівників

культури України. ЦК.

Приклади бібліографічних описів Конституції, законів, кодексів законів, збірників офіційних матеріалів.

Україна. Конституція (1996).

Конституція України [Текст]. – К. : [б.в.], 2002. – 55 с. ; 20 см. – 200 пр.

Господарський кодекс України [Текст] : від

16 січ. 2003 р. – К. : Атіка, 2003. – 208 с. – 20000 пр. – ISBN 966-8074-59-9 : 6 грн 80 к.

Закон України «Про Червону книгу

України» [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2002. – 29 трав. (№96). – С.7–11.

Україна. Закони.

Про червону книгу України [Текст] : Закон України // Урядовий кур’єр. – 2002. – 29 трав. (№96). – С.7–11.

Право власності на землю та його

Захист [Текст] : зб. нормат. актів / упоряд. М.І.Камлик. – К. : Атіка, 2002. – 448 с. ; 20 см. – 30000 пр. – 23 грн.

Документи інших установ і організацій.

Короткий звіт про діяльність Української

Академії аграрних наук за 2005 рік [Текст] / Укр. акад. аграр. наук ; упоряд. М.К.Царенко та ін. – К. : УААН, 2006. – 200 с.

Опис доповідей, промов, виступів.

Янукович, В.

Виступ Прем’єр-міністра України на засіданні Верховної ради України 5 вересня 2006 р. [Текст] / В.Янукович // Голос України. – 2006. – №164. – С.10.

Кучма, Л.Д.

Курс реформ – виважена і послідовна економічна політика [Текст] : виступ на VII з’їзді УСПП 25 трав. 1999 р. / Л.Д.Кучма. – К. : Укр. центр політ. Менеджменту ; Х. : Форт, 1999. – 4 с. – (Б-чка «Злагоди»). – ISBN 966-0797-36-7.

Матеріали конференцій, з’їздів

Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп.

Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. : іл., табл.

Матеріали ІХ з’їзду Асоції українських банків, 30 червня 2000 р. : інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. : іл., табл. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). — Текст парал. укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст.

Складання аналітичного бібліографічного опису

Використання

аналітичного

бібліографічного опису

Використання

аналітичного

бібліографічного опису

Бібліографічні

покажчики

Бібліографічні

покажчики

Списки

Списки

кАРТОТЕКИ

кАРТОТЕКИ

ІНФОРМАЦІЙНІ

ВИДАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНІ

ВИДАННЯ

БІБЛІОТЕЧНІ

КАТАЛОГИ

БІБЛІОТЕЧНІ

КАТАЛОГИ

ОБ’ЄКТИ

АНАЛІТИЧНОГО

ОПИСУ

ОБ’ЄКТИ

АНАЛІТИЧНОГО

ОПИСУ

ОКРЕМИЙ

ТВІР

ОКРЕМИЙ

ТВІР

ЧАСТИНА

ТВОРУ, ЯКА МАЄ ВЛАСНУ НАЗВУ

ЧАСТИНА

ТВОРУ, ЯКА МАЄ ВЛАСНУ НАЗВУ

СТАТТЯ

ОПОВІДАННЯ

ВІРШ

ПОЕМА

ПОВІСТЬ

СТАТТЯ

ОПОВІДАННЯ

ВІРШ

ПОЕМА

ПОВІСТЬ

ГЛАВА

РОЗДІЛ

ПАРАГРАФ

ЧАСТИНА

ГЛАВА

РОЗДІЛ

ПАРАГРАФ

ЧАСТИНА

ЧАСТИНА

ТВОРУ, ЩО

НЕ МАЄ

ВЛАСНОЇ НАЗВИ

ЧАСТИНА

ТВОРУ, ЩО

НЕ МАЄ

ВЛАСНОЇ НАЗВИ

Схема аналітичного бібліографічного опису

Заголовок.

Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. – Примітки.

Бібліографічний опис статей із журналів:

а) Схема

Заголовок.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність // Назва журналу. – Рік видання. – Номер. – Сторінки.

б) Приклади

Когашов, І.

Участь українського селянства у політичній боротьбі 1917 р. [Текст] / І.Когашов // Історія в школі. – 2002. – №2. – С. 2-5. – Бібліогр. в прим., с.5.

Ірлявський,І.

Я пристав до борців [Текст] : вірші / Іван Ірлявський // Дніпро. – 2002. – №3/4. – С. 97–98. – Зміст : «Як падала на річку ніч зрадлива…» ; Земля ; Материні слова ; Я пристав до борців ; Похід ; Столиця таємниць та ін.

Одинцов, Д.

Календари в чеховском доме [Текст] : [о творчестве А.П.Чехова] / Д.Одинцов // Брега Тавриды. – 2002. – №1. – С. 227–235.

Бібліографічний опис статті з газети

а) Схема

Заголовок.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність // Назва газети. – Рік видання. – Дата. – Сторінки.

б) Приклади

Смоляренко, Я.

Первая библиотека Луганська [Текст] / Я.Смоляренко // Наша газета. – 2002. – 16 мая (№58). – С.8.

Важкий шлях до ювілею [Текст] :

[з біогр. Папи Римського Іоанна Павла ІІ : за матеріалами зарубіж. ЗМІ / підгот. О.Бойко та ін.] // Столиця. – 2002. – 24–30 трав. (№21). – С.10.

Фещенко, В.В.

На яких китах тримається фінансова безпека держави [Текст] : бесіда з секр. Міжвідом. коміс. з питань фін. безпеки при РНБО України В.В.Фещенком / Записав Л.Самсоненко // Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 трав. (№92). – С.6.

Бібліографічний опис твору із збірки творів одного автора

а) Схема

Заголовок.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність // Заголовок. Основна назва : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання, дата видання. – Обсяг. – (Основна назва серії ; номер випуску серії).

б) Приклади

Олесь, О.

Ніч на полонині [Текст] : драм. поема на 4 картини / Олександр Олесь // Олесь, О. Вибране : для серед. та ст. шк. віку / упоряд. Т.С. Бакіна. – Вид. 2-ге. – К., 2002. – С. 243–300. – (Шкільна хрестоматія).

Українка, Леся.

Лісова пісня [Текст] : драма-феєрія в 3-х діях / Леся Українка // Українка, Л. Бояриня : драм. поема ; Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях. – К., 2000. – С. 67–176.

Бібліографічний опис твору із збірки творів декількох авторів

а) Схема

Заголовок.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність // Основна назва : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання, дата видання. – Обсяг. – (Основна назва серії ; номер випуску серії).

б) приклади

Руданський, С.В.

Пан і Іван в дорозі [Текст] : байка / С.В.Руданський // Український сатирикон : зб. сатир. та гуморист. творів укр. письменників : для ст. шк. віку / упоряд., передм. та приміт. Ю.І.Цекова ; худож. І.А.Вишинський. – 2-ге вид. – К., 2000. – С. 264–268. – (Шкільна бібліотека ; вип. 2).

Бібліографічний опис окремого твору із багатотомного видання

а) схема

Заголовок.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність // Основна назва : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання, дата видання. – Номер тому. – Обсяг. – (Основна назва серії ; номер випуску серії).

б) приклад

Панч, П.Й.

На калиновім мості [Текст] : повість минулих літ / Петро Панч // Твори : в 6 т. / худож. В. Сиротков. – Вид. 2-ге. – К., 1983. – Т.6. – С. 6–268.

Бібліографічний опис передмови, коментарю, післямови

а) схема

Заголовок.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що відносяться до назви / відомості про відповідальність / / Заголовок. Основна назва : відомості. що відносяться до назви / відомості про відповідальність. – Відомості про видання. – Місце видання, дата видання. – Номер тому. – Обсяг. – (Основна назва серії ; номер випуску серії).

б) приклади

Загребельний, П.

Осягнення простоти [Текст] / Павло Загребельний // Панч, П.Й. Твори : в 6 т. – К., 1981. – Т.1. – С. 5–14.

Рильський, М.

Запорозький характерник [Текст] : з біографії автора / Максим Рильський // Шаповал, І.М. В пошуках скарбів : документ. оповідання / уклад. С. Марков. – Вид. 2-ге. – К., 1993. – С. 5–7. – ( Бібліотечна серія ; №3).

Бібліографічний опис параграфа, розділу, глави

Соляник, А.А.

Основні етапи еволюції документних потоків та масивів [Текст] / А.А.Соляник // Соляник, А.А. Документні потоки та масиви : навч. посібник / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – Розд. 4. – С. 87–109.

Бібліографічний опис рецензії

Сміт, Д.К.

Посібник книговидавця [Текст] / Д.К.Сміт. – К. : Любіть Україну, 1999. – 200 с.

Рец. : Джиго, А.А. Цінічні поради вітчизняному видавцеві… // Україна молода. – 1999. – 6 квіт. (№63). – С. 12.

Джиго, А.А.

Цінічні поради вітчизняному видавцеві… [Текст] / А.А.Джиго // Україна молода. – 1999. – 6 квіт. (№63). – С. 12.

Рец. на кн. : Сміт, Д.К. Посібник книговидавця / Д.К.Сміт. – К. : Любіть Україну, 1999. – 200 с.

Складання багаторівневого бібліографічного опису

Багаторівневий бібліографічний опис

Багаторівневий бібліографічний опис

Перший рівень

(загальна частина)

Перший рівень

(загальна частина)

Другий рівень

(специфікація)

Другий рівень

(специфікація)

Бібліографічний опис багатотомного документа в цілому

Бібліографічний опис багатотомного документа в цілому

Зі специфікацією в

повній формі

Зі специфікацією в

повній формі

Зі специфікацією в

скороченій формі

Зі специфікацією в

скороченій формі

Без специфікації –

однорівневий

бібліографічний опис

Без специфікації –

однорівневий

бібліографічний опис

Т. 1 :

Т. 2 :

Т. 3 :

Т. 1 :

Т. 2 :

Т. 3 :

Т. 1-3.

Т. 1-3.

. – 3 т. ; 17 см. –

. – 3 т. ; 17 см. –

Бібліографічний опис окремого тому

Бібліографічний опис окремого тому

Багаторівневий опис

Багаторівневий опис

Однорівневий бібліографічний опис під загальною назвою багатотомного документа

Однорівневий бібліографічний опис під загальною назвою багатотомного документа

Однорівневий бібліографічний опис під власною назвою тому

Однорівневий бібліографічний опис під власною назвою тому

Повне зібрання творів [Текст]. В 15 т. Т. 4. Повісті та оповідання.

Повне зібрання творів [Текст]. В 15 т. Т. 4. Повісті та оповідання.

. – (Повн. зібр. творів : в 15 т. ; т. 4)

. – (Повн. зібр. творів : в 15 т. ; т. 4)

Приклади бібліографічного опису багатотомних документів

І. Багатотомний документ в цілому:

Гончар, О.Т.

Людина світу, син Дніпра [Текст] : вибр. твори : у 2 т. / О.Гончар. – К. : Художня література, 2001. – 21 см. – (Пізнавай і шануй свій край). – 5000 пр. – ISBN 966-7691-30-6 ( в опр.).

Т. 1 : Прапороносці : трилогія. – 710 с. : іл., портр. – ISBN 966-7691-30-7.

Див.наступ.карт.

2

Т. 2 : Собор : роман. – 537 с. – У змісті :

Щоденникові записи, 1943-1945 ; Невигадана новела життя ; Далекі вогнища : повість. – ISBN 966-7691-30-8

Зворотна сторона першої картки

Гончар, О.Т. Людина світу, син Дніпра

Специфікація в скороченій формі

Гончар, О.Т.

Людина світу, син Дніпра [Текст] : вибр. твори : у 2 т. / О.Гончар. – К. : Художня література, 2001. – 21 см. – (Пізнавай і шануй свій край). – 5000 пр. – ISBN 966-7691-30-6 ( в опр.).

Т. 1 – 2.

Однорівневий бібліографічний опис багатотомного документа

Гончар, О.Т.

Людина світу, син Дніпра [Текст] : вибр. твори : у 2 т. / О.Гончар. – К. : Художня література, 2001. – 2 т. ; 21 см. – (Пізнавай і шануй свій край). – 5000 пр. – ISBN 966-7691-30-6 ( в опр.).

ІІ. Окремий том із багатотомного документа

Багаторівневий опис

Гончар, О.Т.

Людина світу, син Дніпра [Текст] : вибр. твори : у 2 т. / О.Гончар. – К. : Художня література, 2001. – 21 см. – (Пізнавай і шануй свій край). – 5000 пр. – ISBN 966-7691-30-6 ( в опр.).

Т. 1 : Прапороносці : трилогія. – 710 с. : ілюстр., портр. – ISBN 966-7691-30-7.

Однорівневий бібліографічний опис під загальною назвою багатотомного документа

Гончар, О.Т.

Людина світу, син Дніпра [Текст]. У 2 т. Т. 1. Прапороносці : трилогія / О.Гончар. – К. : Художня література, 2001. – 710 с. : ілюстр., портр. ; 21 см. – (Пізнавай і шануй свій край). – 5000 пр. – ISBN 966-7691-30-7 ( в опр.).

Однорівневий бібліографічний опис під власною назвою тому

Гончар, О.Т.

Прапороносці [Текст] : трилогія / О.Гончар. – К. : Художня література, 2001. – 710 с. : ілюстр., портр. ; 21 см. – (Пізнавай і шануй свій край) (Людина світу, син Дніпра : у 2 т. / О.Гончар ; т. 1). – 5000 пр. – ISBN 966-7691-30-7 ( в опр.).

Предыдущий:

Следующий: