Студениттерге соц психология

Социальная психология

№ 1

1 Әлеуметтік психология мына ретте пайда болды

2 психология мен әлеуметтік ғылымдардың түйісуінен

2

1. «Мен – бейне құрылымы» түсінігі нені білдіреді

2.өзін бағалауы

№ 3

1. Әлеуметтендіру дененіміз

2.әлеуметтік тәжірибені меңгеру және жаңартылған тәжірибені индивидтің өндіру үрдісі

№ 4

1.Тұлғаның әлеуметтік-психологиялық өзгешелігін баян ету

2.нақтылы бір әлеуметтік топқа енетін тұлғаның мінез-құлқы мен іс-әрекетін бағындыратын заңдылықтардың айқындалуы

№ 5

1.«Әмбебап» деп аталатын маркетинг стратегиясы

2. көпшілік мақұлдаған және күткен мінез-құлық

6

1.Әлеуметтік фасилитация дегеніміз

2.белгіленген әрекетті басқа адамдардың қатынасымен жеңілдету

№ 7

1.Референттік топ дегеніміз

2.ресми ұйым

№ 8

1.Әрекетсіздік дегеніміз

2. адамның жұмыс қабілетінің тоқырауға ұшырауы

№ 9

1.Топтық динамика дегеніміз

2.түрлі топтардың даму кезеңдеріне тән және әлеуметтік-психологиялық үрдістердің ішкі топтық жиынтығы

№ 10

1. Әлеуметтік психологияны эксперименталды ғылымға айналдыру бағдарламасының екінші авторы

2. Г.Штейнталь

№ 11

1.Бейсаналық дегеніміз

2.саналы бақылаусыз іске асырылатын психикалық процестер

№ 12

1.Топтық пікірталастың түрі

2.өктемшіл мәнер

№ 13 сұрақ

1.Топтық мөлшерлерге жатады

2.мінез-құлықтың көпшілік мақұлдаған және күткен қағидасы

№ 14

1.Келіссөз жүргізу – іс-әрекет пен қарым-қатынастың арнайы түрі ретінде

2.өзара ұғынысуға жеткізетін жол

№ 15

1.Тұлғааралық қарым-қатынастар негізделеді

2.тікелей эмоционалды байланыстар

16

1. Топтық шешім қабылдау үрдісі

2.топ жетекшісінің шешімді қабылдауды ұйымдастыруы

17

1.Г.Тард теориясында әлеуметтік құбылыстарды психологиялық тұрғыдан түсіндірудегі негізгі принцип

2.еліктеу

18

1. Дисфория дегеніміз

2. агрессивтік көріністерге дайын болу

19

1. Адамдардың іс-әрекеттері мен күнделікті өмірлері бірге өтетін топтар

2. реалды

20

1.Лидерліктің шығу теориясы неге негізделеді

2.адами қатынастардың ілімі

21

1. Топ бастаушының ерекшелігі

2.кіші топтың динамикалық процесіне жетекшілік ету

22

1.Ұзақ мерзімді және тұрақты ірі топ қатарына жатпайды

2.аудитория

№ 23

1.ҚББ (құндылық-бағдарлау бірлігі)

2.бірлескен іс-әрекет процесіне қатысты негізгі құндылықтардың сәйкестігі

24

1. Интеллект дегеніміз

2. ақыл-ой қабілетінің тұрақты құрылымы

25

1. Топтағы бірлік негіздемесі

2.топтық іс-әрекетінің дамуына сәйкес, топ ішіндегі байланыстардың дамуының нақтылы үрдісі

26

1.Конфликт түсінігі білдіреді

2.субъектілердің өзара қарама-қарсы мақсаттары

№ 27

1. Креативтілік дегеніміз

2.адамның шығармашылығындағы дарын деңгейі, шығармашылық қабілеті

28

1.Манипуляция дегеніміз

2.адамдардың мінез-құлқы мен позицияларын өзгерту мақсатымен әлеуметтік-психологиялық және саясаттық әсер ету құралдары жүйесі

№ 29

1. Кіші топты зерттеудегі негізгі бағыттылық болып табылады

2. инстинкт теориясы

№ 30

1.Ореол эффектісі

2. адам туралы алғашқы пікірдің кейінгі көзқарастың қалыптасуына әсер етудегі басымдығы

№ 31

1.Әлеуметтік жағдай жасаудың тиімділігі

2.басқалардың қатынасуы әркімнің әрекетінің нәтижелігіне жағдай жасайды

№ 32

1. Әлеуметік қозғалыстың табысы мынаған байланысты

2.лидердің көзқарасы мен беделіне

№ 33

1.Әлеуметтік қозғалыстың шығатын негізі болып саналады

2.қоғамдық құбылыстар

№ 34

1. Ықпал етудің бір тәсілі – иландыру түсінігі білдіреді

2. бір адамның басқа біреуге немесе топқа мақсатқа бағытталған дәлелсіз әсер етуі

№ 35

1. Әлеуметтік психологиядағы «үлкен топ» ұғымы

2.тұлғааралық тартымдылық

№ 36

1. Эмпатия дегеніміз

2.басқа адамның эмоционалдық күйін түсіне білу

№ 37

1. Психоз

2. психиканың терең патологиялық бұзылуы

№ 38

1. А.Маслоу қай елдің өкілі

2. Нью-Йорк

№ 39

1.Кездейсоқ топтардың типтері

2. өндірістік бірлестіктер

№ 40

1. Кездейсоқ топтар типтері

2. формальды топ

№ 41

1. Әлеуметтік психологиядағы кіші топтарды топтастыру

2. кәсіптік топтар

№ 42

1. Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күшіне жататындар

2. Қарама-қайшылық

№ 43

1. Әлеуметтік психологиядағы кіші топтарды топтастыру

2. этникалық топтар

№ 44

1.Шағын топтардың түлеріне жатады

2. шартты, нақты

№ 45

1.Әлеуметтік психологиядағы үлкен топтарды топтастыру

2.қарапайым көпшілік адамдардан тұратын топтың элементі болып адам саналады

№ 46

1. Қазіргі білім берудің даму тенденциясына не жатпайды

2.Ұлттандыру

№ 47

1. Әлеуметтік топтардың мөлшері бойынша бөлінуіне жататындар

2. үлкен, орташа, шағын, микротаптар

№ 48

1.Әлеуметтік психологиядағы үлкен топтың топтастырылуы

2.қандай да бір белгі негізінде ерікті түрде біріккен адамдар

№ 49

1. Білім берудегі ҚР мемлекттік саясатының принциптеріне жатпайтындар

2. Ерлер мен әйелдерді бөлек оқыту

№ 50

1. Әлеуметтік психологиядағы «кіші топ» ұғымы

2. тұлғааралық қатынастар

№ 51

1. Әлеуметтік топтардың жіктелуі нешеге бөлінеді

2. 6

№ 52

1. Қоғамдық мәртебесі бойынша бөлінетін топтар

2. ресми, бейресми

№ 53

1. Перцептивтік әрекет дегеніміз

2. адамның қабылдау процесінің бірліктері

№ 54

1. А.Адлер дүниеге келген жылы

2. 1870 ж.

№ 55

1. Көпшілік дүрбелең, үрей

2. тобыр мінез-құлқының бір түрі

№ 56

1. Қоғамдық пікір

2. мінез-құлықтың реакциясы

№ 57

1. Психодрама

2. абырой

№ 58

1. Даму –бұл

2.Уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер

59

1. Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор

2.Ұжымдағы психологиялық жағдай

№ 60

1. Салт-дәстүрлер

2.кіші топтардың әлеуметтік мінез-құлқын реттеуіштер

№ 61

1. Рейтинг

2.берілген шкалалар бойынша құбылыстарды субъективті бағалау

№ 62

1.Дамушы топтар

2. саяси партиялар мен қозғалыстар

№ 63

1. Қалыптасушы топтар

2.этникалық топтар

№ 64

1. Ригидтік дегеніміз

2. икемсіз, өзгеріске қабілеті төмен

№ 65

1. Руханият дегеніміз

2. жоғары материалдық емес құндылықтардың жүйесі

№ 66

1. Стресс

2. әртүрлі конфликті күшті әсерлерден пайда болатын психофизиологиялық эмоционалды күй

№ 67

1. Көзбен байланыс

2. проксемика

№ 68

1. Проксемика

2. паралингвистикалық жүйе

№ 69

1. Кинесика

2.оптико-кинетикалық жүйенің мәнділігін зерттейтін сала

№ 70

1.Вербалды коммуникация денегіміз

2. кеңістік пен уақытты ұйымдастыру

№ 71

1. Отбасына әлеуметтік-психологиялық қызмет көрсету

2. қоғамдық пікір

№ 72

1. Фрустрация

2. үлкен ірі сәтсіздіктер себебінен индивидтің үміті үзіліп, мақсатқа жетудегі қиыншлықтардын болатын конфликтілі эмоционалды күй

№ 73

1. Референттілік

2.әлеуметтік іс-әрекет

№ 74

1. Диффузиялық топ дегеніміз

2. сейілу, төгіліп, жойылу

№ 75

1. Жеке тұлғаның ғылыми ақиқат жүйесі ретіндегі пікірінің құрастырушылық сипатының формасы болып табылады

2. Білім

№ 76

1.Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар

2.Отбасы, мектеп, микросреда (шағын орта)

77

1. Маңызы бойынша қандай топтар жатады

2. референтті, референтті емес

№ 78

1. Тікелей қарым-қатынасқа түсуі бойынша қандай топқа бөлінеді

2. нақты, шартты, бастапқы, екінші қайтара

79

1. Шағын топтардың психологиялық құрылымына жататындар

2. өзара қарым-қатынас, ұмтылу, ой-пікір

№ 80

1. А.Адлер қайғы-қасіретті неше түрге бөледі

2. 3

№ 81

1. Э.Фромм нешінші жылы дүниеге келген

2. 1900 ж

82

1. Тұлғаның әлеуметтік-психологиялық құзыреттілігі

2. қоғам, саясат, экономика, мәдениет жөніндегі арнайы білімдер

83

1. Рухани мәдениетті құрайтын негізгі элементтер нешеге бөлінеді

2. 4

84

1. Адамгершілік тәрбиесі — бұл

2. моральдық қасиетер, адамгершілік мінез сипаттары, жүріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі

85

1. Эмпатия

2.тұлғааралық перцепция

86

1. Жеке тұлғаны қалыптастырудың шешуші факторы

2.Іс-әрекет

№ 87

1.Қарым-қатынас, ол

2.Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы байланысты тұрақтандырушы

№ 88

1. Идентификация (ұқсастыру, теңдестіру)

2. қарым-қатынаста индивид серіктесін жете түсініп қабылдауы

89

1.Рефлексия

2. жеке өзіне мән беру

90

1.Әлеуметтік жетілуді қандай сапалар сипаттайды

2.Жауапкершілік, өздігінен дамуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас, толеранттылық

№ 91

1.Қарым-қатынастың өзара байланыстылығына жататындар

2. коммуникация, интерактивті, перцептивті

№ 92

1. Коммуникативті компоненттілік

2. басқа адамдармен байланысты орнатып, оны сақтай білу қабілеттілігі

93

1. Аттракция

2. ұнату

94

1. Кез-келген топтың параметрлері

2. құрамы

95

1. Кез-келген топтың шама-шарқы

2. жағдайлар

№ 96

1. Кез-келген топтың шама-шарқы

2. топтың дамуы

№ 97

1. Қажеттілік, қызығушылық, көңіл-күй

2. сараптау бағасы

98

1. Психикалық қисын

2. тартымдылық нәтижесі

99

1. Әлеуметтік психологиядағы топ ұғымы

2. адамдардың бірігуі, олардың субъект ретіндегі әрекеті объективті көрінуі

100

1. Тұлға автономиясы

2. тұлғаның ерекшелігі, оның өз позицияларын өзіндік анықтауға деген қабілеттілігі

101

1. Басқарудың либералды стилі

2. басқарудың қатаң тәсілдері

102

1. Демократиялық басқару мәнері аз мөлшердегі

2. басшылықтан босату

№ 103

1.Басқарудың авторитарлық мәнері

2.демократияшылдық

№ 104

1. Лидер мәнері

2. толық билік

№ 105

1. Мәртебе

2. фрустрация (кедергі)

106

1. Конформизм

2. бейімделушілік

№ 107

1.«Субьектілік» ұғымы сипаттайды

2.Тұлғаның іс-әрекетке белсенді, саналы және өз бетімен қатысуын

108

1. Әлеуметтік өлшем әдісі

2. социограммалық тест көмегімен алынған нәтижелерді математикалық өңдеу арқылы графикалық бейнелеу

109

1. Әлеуметтік стереотип

2. әлеуметтік объектінің тұрақты, қарапайым бейнесі

110

1. Әлем бейнесі

2. индивидтің әлем жайында тұтастай елестету жүйесі

111

1.Альтруизм (қамқорлық)

2. өзінің өзімшілдік мүддесінен тыс көмек көрсету мотиві

№ 112

1.Интроспекция, бұл

2. Өзін-өзі бақылау

113

1.Әлеуметтік ингибиция

2. бөгде адамдардың қатысуында іс-әрекеттің төмендеуі

114

1. Әдеттегі сана

2. әлеуметтік қауымдағы басым эмпирикалық білім және түсініктердің жиынтығы

№ 115

1. Білім беру философиясы дегеніміз

2. Адам өміріндегі түрлі кезеңдеріндегі оқыту, тәрбиелеу және дамытудағы құндылық-бағдарлық, мазмұндық-процессуалдық, нәтижелік компоненттері жайлы ғылымаралық білімдер жүйесі

116

1. Тәжірибе мәліметтерін жинау әдістеріне талаптар

2. берілген түрлі әдістер толық құқықты ретінде мойындалып, олардың түрліше болғандығы талап етіледі

117

1. Топаралық дау-дамай

2. бірлескен іс-әрекет

№ 118

1. Қоғамдық көңіл-күй

2. эмоциялар

119

1.Андрогиния

2. бір индивидте ер адамның да, әйел адамның да қасиеттерінің болуы

120

1.Тұлғааралық таңдау мотивациясы

2. әлеуметтік сезім

121

1. «Жеке адамның дамуы» бұл

2. iшкi және сыртқы басқарылатын, басқарылмайтын факторлардың ықпалымен жеке адамның жетiлу процесi

122

1. Жеке адам бұл

2. адамның қоғамдық сипатын танытып, оның өмiр барысында өзiне топтаған әлеуметтiк сапалар мен қасиеттерiнiң жиынтығы

№ 123

1. Көпшілік түріндегі құбылыс

2. формальды топ

124

1.Маңызы бойынша бөлінетін топтарға жатады:

2.референтті, референтті емес

125

1.Қоғамдық мәртебесі бойынша бөлінетін топтарға жатады:

2.ресми, бейресми

126

1. Лидер

2. менеджер

127

1. Лабораториялық эксперимент

2. табиғи эксперимент

128

1. Амнезия

2. естің бұзылуы

129

1. Амбивалентті қатынастар

2. екі ұшты қатынас

130

1. Корпорация

2. шартсыз топ, бұл тұлғалық қарым-қатынастар жүйесінің қалыптасқандығымен, бірлескен іс-әрекетпен сипатталады, бірақ заң жүзінде мәртебеге ие болмаған

131

1.Апатия

2. қызықпаушылық

№ 132

1. Астения

2. жоғары деңгейде шаршау мен тітіркендіргіште көрінетін нервтік-психикалық әлсіздік

№ 133

1.Тұлғаны әлеуметтендіру

2.Адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне ықпалдастыру

134

1.Ажитация

2. конфликтілік, апаттық жағдайлардағы өте күшті қозу күйі

135

1.Аутизм

2.психикалық шеттелудің шеткі формасы

№ 136

1. Атрибуция

2. индивидке немесе әлеуметтік топқа тікелей қабылданбайтын ерекшеліктерді жабыстыру

137

1. Белсенді өмір позициясын қалыптастыру

2. Белгілі бір мінез-құлықты іштей өзінің қабылдауы

№ 138

1.Қалыптасу – бұл

2. Жеке тұлғаның дамуының нәтижесі

№ 139

1.Остранизм

2. қоғамнан аластатылу

№ 140

1.Альтруистік қатынас

2. адамдардың ойы, әрекеті тек жақсылыққа бағышталады

141

1. Практикалық ситуацияны бейнелейтін оқу іс-әрекеті

2. Іскерлік ойын

№ 142

1. «Даралық» ұғымы сипаттайды

2. Адамның басқа адамнан, тұлғаның басқа тұлғадан ажыратылуын, қайталанбастығын, ұқсамастығын, ерекшелігін

№ 143

1. Ғылыми әлеуметтік-психологиялық зерттеулерге қойылатын талаптар

2. лидерлік теориясы, топтық тұтастық теориясы

№ 144

1. Пикник типтес адамдар

2. көңілді

145

1. Астеник типтес адамдар

2. тұйық

146

1. Атлетик типтес адамдар

2. ұстамсыз, дүлей

№ 147

1.Дискуссия

2. пікір-талас

148

1.ХХ-ғасырдың 20-жылдардағы әлеуметтік психология пәні

2. «психиканың көпшілікке тән құбылыс екендігі»

№ 149

1.ХХ-ғасырдың 20-жылдардағы әлеуметтік психология пәні

2. әлеуметтік тітіркендіргіштердің әртүрлі түрлері және типтері

№ 150

1. Ситуативтік қателіктің мәні

2. басқаны қабылдай және бағалай отырып, тұлға өз қабылдау процесінің қандай жағдайда болып жатқандығын ескермеу

№ 151

1.Этномәдени білім беру – бұл

2.Тұлғаны этномәдени ұқсастыру бағытын сақтауда ана тіліне, дүниежүзілік мәдени құндылықтарды меңгертуге бағытталған оқыту мен тәрбиелеу жүйесі

152

1.Ақпарат құралдарындағы коммуникативтік үрдістің спецификасы

2. іс-әрекетті басқару

№ 153

1. Адамды тұлға ретінде қалыптастыру үшін қоғамға қойылатын талаптар

2. Рухани дамыған көпмәдени тұлғаны қалыптастыру

№ 154

1. Әлеуметтік құзыреттілік

2. белгілі бір салада жинақталған түбегейлі білімдер

155

1. Перцепция дегеніміз

2. ортақтасу үрдісінде бірін-бірі өзін-өзі тану мен түсінісу

№ 156

1. Ақпарат құралдарындағы коммуникативтік үрдістің құрылымы

2. канал

№ 157

1.Құрастырылған дау-дамайлар

2. ұйымның тұрақтылығы іс атқаруларды, құрылымды және жаңа байланыстарды орнатуды қайтадан құру есебінде көтеріледі

158

1.Социограмма

2. ұнату

№ 159

1. Басқарудың әлеуметтік-психологиялық мәселелері

2. ұйымдастыратын мәселелер

160

1. Ұжымның әлеуметтік-психологиялық хал-ахуалы

2. топаралық өзара әрекеттестік

161

1. Жалпы адамзаттық құндылықтың қалыптасуы

2. Патриотизм, интернационализм, борыш

№ 162

1.Ұжымдық шығармашылық әдісіне жататын

2.Ұжымдық жоспарлау

163

1. Жеке және қоғамның мінез-құлықтық, терең рухани-адамгершілік, мәдени құндылықтар мен дүниетанымдық негіздері

2. Менталитет

164

1. Мәдениет – бұл

2. Адамзаттың қоғамдық-тарихи тәжірибе процесінде құрастырған материалдық және моралдық құндылықтарының жиынтығы

№ 165

1. Жарнаманың әлеуметтік-психологиялық заңдылықтары

2. тиімділік

№ 166

1. Перцептивті тренинг

2. қарым-қатынас үрдісінде қабілетті дамытуға бағытталған, өзінді, басқа адамдарды және олардың қарым-қатынастарын барабар тану тренингте жүзеге асады

167

1. Іскерлік қарым-қатынастағы тренинг

2. қарым-қатынас үрдісінде қабілетті дамытуға бағытталған, өзінді, басқа адамдарды және олардың қарым-қатынастарын барабар тану тренингте жүзеге асады

№ 168

1.Әлеуметтік рефлексия

2. ортақтасу барысында өзін-өзі тану механизмі

167

1. Әлеуметтік-психологиялық құзырлық

2. топтық пікірталас

168

1. Жағдайлық атрибуция

2. нақты адам емес, жағдайды кінәлайтындардың тәсілі

169

1.Атрибуция (мән беру)

2. қабылдау өрісінде ұсынылмаған әлеуметтік объектілерге сипаттама жазу

170

1. Жеке өзіндік құрастырулар теориясы

2. интериоризация

171

1.Жас, жыныс белгілерімен біріккен топ

2.шартты

172

1. Көпмәдени тұлға

2. Түрлі мәдениеттер арасында ынтымақтастықта өмір сүруге бейімделген тұлға

173

1.Құндылықтарға бағыттау жүйесі

2. әлеуметтік белгіленген бағдарлар

174

1.Конвергентті стиль

2. мәселелерді тез шеше алу

№ 175

1.Дивергенді стиль

2. өте жақсы қиялы бар, жақсы идеялар шығара алатын адамдар

№ 176

1.Аттитюд (асыра бағалау)

2. өзіндік қабылдау

177

1. Ұйымдасуы бойынша бөлінетін топтарға жатады:

2. ұйымдасқан, ұйымдаспаған

178

1. Әлеуметтік бағдарлар

2.физиологиялық қажеттілік белгілі бір адамдар тобының қабылданатын шындыққа қалыптасқан жауабы

179

1. Әлеуметик психология- бұл ғылым

2.әлеуметтік

180

1. Шағын топтардың ішіндегі формалды емес топтар

2. микротоптар

№ 181

1. Белгілі бір топтардың өмір тіршілігінің бастапқы кезеңіндегі формасы

2. әлсіз дамыған топтар

182

1. Коммуникация ретінде сөйлеуге жатпайды:

2. Дыбыстап сөйлеу

183

1. Қысқа уақытқа созылса да қатты көрінетін эмоцияның түрі:

2. Стресс

184

1. Ерік дегеніміз:

2. Ырықты әрекет

185

1. Адамдардың әсерлерге жауаптарының динамикасында көрінетін мінез-құлықтың табиғи ерекшеліктері:

2. Әдет

186

1. Арнайы қабілеттер дамуының жоғары деңгейі:

2. Нышандар

189

1. Жеке адамға байланысты «Мен» ұғымының мәні:

2. Басқаларды бағалау қабілеті

190

1. Тітіркендіргіштердің қабылдаудағы өзгеруі:

2. Іскерлік

191

1. Адамның бұрынғы тәжірибесін есте қалдыру, сақтау және жаңғырту:

2. Ес

192

1. Ес дегеніміз:

2. Заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне әсер етуден пайда болған бейнелері

193

1. Өзара байланысты емес қасиеттерді «Желімдеу» арқылы пайда болған жаңа бейнелерді жасау тәсілі:

2. Агглютинация

194

1. Зейін дегеніміз:

2. Жалпылай таным

195

1. Қандай да бір қажеттілікті қанағаттандырудағы қобалжу қалай аталады?

2. Таңғалу

196

1. Адамның босбелбеулігі мен мінезсіздігінің белгісі:

2. Мақсат болмауы

197

1. Лейпцигтегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабораторияны ұйымдастырушы:

2. 1930, Крамер

198

1. Мәдени-тарихи теорияның негізін салған ресейлік психолог:

2. С.Л.Рубинштейн

199

1. Мінез-құлықтың туа берілетін формасы:

2. Инстинкт

200

1. Тірі ағзалардың ортаның биологиялық бейтарап қасиеттеріне реакция беру қабілеті:

2. Дағды

201

1. Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгі көзі:

2. Гендік бағдарлама

202

1. Тұлғалық таңдаулар мен қызығушылықтар негізінде қалыптасқан топтар

2. формалды емес (ресми емес)

№ 203

1. Конформизм деген не?

2. Тұлға ұжымға бағынады

204

1. Оптикалық тітіркендіргіштің әсері жойылғаннан кейін біраз уақыт сақталатын көру түйсігі.

2. Галлюцинация

205

1. Генетикалық алғашқы ес болып есептеледі:

2. Механикалық

206

1. Тілмен тығыз байланысты:

2. Еңбек

207

1. Қоршаған орта деректерін топтастырып, олар арасындағы мәндік қатынастарды ажыратушы сана әрекеті:

2. Ойлау

208

1. Ауызша сөйлеуге тән ерекшелік:

2. Дайындық

209

1. Сангвиникалық темперамент жүйке жүйесі түрлерінің қандай ара қатынасын анықтайды?

2. Әлсіз тип

210

1. Дарындылық дегеніміз:

2. Мінез бітісі

211

1. Еске түсіре алмай, не танымай, қателесуде көрінетін ес процесі:

2. Тану

212

1. Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психологиялық категория:

2. Зейін

213

1. Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс:

2. Көңіл

214

1. Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті:

2. Зейін

215

1. Психиканың пайда боуының нақты негізі:

2. Қиял

216

1. Берілген топқа үйлесімсіз сөз:

2. Түйсік

217

1. Даму дәрежесі бойынша бөлінетін топтарға жатады:

2.әлсіз дамыған, жоғары дәрежеде дамыған

№ 218

1. Тікелей қарым-қатынасқа түсуі бойынша бөлінетін топтарға жатады:

2. нақты, шартты емес, бастапқы, екінші қайтара

219

1. Іс-әрекеттегі еріктік актті қажет етпейтін кезең –

2. Ниет пен мақсат қою

220

1. Ой операцияларына жатпайтын психикалық құбылыс –

2. Анализ

221

1. Психология ғылымының объектісі –

2. Жан

222

1. Сана-сезім әректтерінің даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым –

2. Физиолгия

223

1. Адамдар тобын ұзақ уақыт қайталай зерттеу әдісі –

2. Бақылау

224

1. Психологиялық процестердің физиологиялық түсініктемесін қалаған ғалым –

2. Павлов

225

1. Қабылдау, бұл –

2. Жанама тану

226

1. Ес, бұл –

2. Жеке тітіркендіргіштерді тану

227

1. Ойлау, бұл –

2. Жалпылай бейнелеу

228

1. Қиял, бұл –

2. Өткен тәжірибені тану

229

1. Ерік, бұл –

2. Ептілік әрекеті

230

1. Сезім, бұл –

2. Ырықты әрекет

231

1. Эмоция, бұл –

2. Уақытша кейіп

232

1. Табиғи даралық, бұл –

2. Ерік

233

1. Ұстамды, белсенді әрекет иесі –

2. Флегматик

234

1. Флегматик, бұл –

2. Ұстамды, белсенді

235

1. Ауыспалы-кейіпті, ұстамсыз адам –

2. Холерик

236

1. Адам психикасы, бұл –

2. Адам тарихы

237

1. Сана, бұл –

2. Психиканың ең жоғары көрінісі

238

1. Жеке тұлға, бұл –

2. Тіршілік иесі

239

1. Зейін, бұл –

2. Сана шоғыры

240

1. Тұлғаның тұрақты, дара ерекшеліктерінің жиынтығы –

2. Ерік

241

1. Адамды белгілі бір іс-әрекетке итермелейтін психологиялық ішкі күш:

2. Мотив

242

1. Индивидтің іс-әрекет және қарым-қатынаста ие болған жүйелі әлеуметтік қасиеті мына түсінікпен аталады

2. Тұлға

243

1. Бірлескен іс-әрекетті жасаудағы адамдар арасындағы байланыс:

2. Қарым-қатынас

244

1. Материал бірнеше бөлікке ажыратылып, әрқайсысы өз алдына қайталанып, жатталады. Бұл жаттаудың қандай түрі?

2. Шамалап

245

1. Ырықсыз зейіннің туындауына қатысты емес нәрсе:

2. Ерікті талпыныс

246

1. Психологиялық танымдық процеске қайсысы жатпайды?

2. Сезім

247

1. Мінез дегеніміз не?

2. Психикалық қасиет

248

1. Қабілеттің көрінуіне және оның дамуына ықпал етуші адамдық фактор

2. Іс-әрекет

249

1. Психиканың пайда болуының физиологиялық негізі:

2. Ми

250

1. Психикалық жүйке жүйесі иелеріне тән деген көзқарас қай щеңберде дамиды?

2. Нейропсихизм

251

1. Жоғары жүйке әрекетінің типтері туралы ілімді кім ұсынған?

2. И.П.Павлов

252

1. Көрсетілген психикалық құбылыстардың қайсысы тек адамға ғана тән?

2. Сана

253

1. Өзін әлеуметтік топқа қарсы қоятын және тұйықтық авторитарлы басқаруымен сипатталатын топ:

2. Корпорация

254

1. Қабылданатын заттың және оның қасиеттерінің дұрыс бейнеленбеуі:

2. Қабылдаудың иллюзиялары

255

1. Естің қандай түрі қысқа уақыт аралығында әрекет етеді?

2. Қысқа уақытты ес

256

1. Сөздік-логикалық ес:

2. Сөздік, абстракциялық материалды есте сақтау

257

1. Ойлау – бұл:

2. Жалпы және жанама шындықтың бейнелеуімен сипатталатын танымдық іс-әрекет

258

1. Аналогия дегеніміз не?

2. Ұқсастық бойынша ой қорытындысы

259

1. Ауызша сөйлеу түрлерінің қайсысы диалогқа жатады?

2. Әңгіме

260

1. Көркем әдебиетті оқығанда қатысатын қиял түрін көрсетіңіз

2. Қайта жасау $$3 Ырықсыз

261

1. Адамның қылық-әрекеттері еріктен емес, табиғат пен өмірдің ақыл бастауларынан және логика қағидаларынан деп түсіндірген ғалым:

2. Аристотель

262

1. Павлов бойынша күшті, байсалды және қозғалмалы жүйке жүйесін сипаттайтын темперамент түрі:

2. Сангвиник

263

1. Санада қаланып, нақты қажеттілікті қанағаттандыру үшін адамды әрекетке итермелеуші фактор:

2. Сыртқы ықпал

264

1. Қабылдау константтылығы бұл:

2. Жүре пайда болған

265

1. Іс-әрекет мотивтері не болып табылады?

2. Қажеттіліктер

266

1. Адам іс-әрекетінің негізгі түрлері

2. Оқу, еңбек, ойын

267

1. Тұлғааралық қарым-қатынас кезінде жетекшіге (лидерге) сөзсіз бағыну стилі:

2. Әміршілдік

268

1. Зейін түрлерін атаңыз:

2. Ырықты, ырықсыз, үйреншікті

269

1. Стресс:

2. Күшті әсерлерден ширығу формасы

270

1. Мінездің нақты қалыптасуына себепші фактор:

2. Қоғамдық шарттар

271

1. Қабілеттілік деген не?

2. Туа байқалатын қасиеттер

272

1. Шкала бойынша стандарттар мен тапсырмаларды қолдану арқылы сипатталатын әдіс:

2. Тест

273

1. Қай ғалым психологиялық зерттеу пәні ретінде бейсаналықты алды?

2. З.Фрейд

274

1. Жүйкелік процестер қандай парамертлермен сипатталады?

2. Күші, тепе-теңдігі, қозғалғыштығы

275

1. Азаматтык қасиеттердің тұрақталуына негіз болар адамаралық қатынастар жас кезеңі

2. Орта жаста

276

1. Төменде берілген түйсіктердің қайсылары рецепторлардың негізгі түрлеріне сәйкес келеді?

2. Дәм сезу, сезімталдық, есту, иіс сезу, тепе-теңдікті сезу

277

1.Материалдағы мағыналы байланыстарды есте қалдыруға бағытталған естің түрі – бұл:

2. Логикалық

278

1. Естің қай түрі жануарларда болмайды?

2. Белгілер арқылы

279

1. Ойлау дегеніміз:

2. Сыртқы дүние заттарын жалпылап және жанамалай бейнелеу

280

1. Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажет фактор:

2. Мазмұн айқындығы

281

1. Бір текті заттардың, құбылыстардың ортақ қасиеттерін оймен біріктіру дегеніміз не?

2. Жалпылау

282

1. Жаңа бейнелерді құруға негізделген психикалық процесс:

2. Қиял

283

1. Адамның психикалық қызметінің динамикасын айқындайтын индивидуалды қасиеті:

2. Темперамент

284

1. Өзара сыйластық жайлаған ортадағы қатынас түрі:

2. Үйлесімді

285

1. Дүние заттары мен құбылыстары әсерінен сезім мүшелерімізде алғашқы туындайтын психикалық құбылыс:

2. Тітіркену

286

1. Шартсыз рефлекс:

2. Сырттан берілетін рефлекс

287

1. Жоғары қажеттіліктерге қатысты:

2. Мәдени, рухани қажеттілігі

288

1. Белгілі жағдайда адамды нақтылы іс-әрекетке бағыттайтын фактор:

2. Қажеттілік

289

1. Қарым-қатынастың маңызды құралы ролін не атқарады?

2. Сөйлеу тілі

290

1. Ұйымдастырылған арнайы тәсілдерді қолданып еске сақтау дегеніміз:

2. Арнайы еске сақтау

291

1. Мида жаңа бейне жасау процесі:

2. Қиял

292

1. Бір уақытта анық санаға келетін объектілер саны нені білдіреді:

2. Зейіннің көлемі

293

1. Іс-әрекетте және қарым-қатынаста көрінетін адамның даралық ерекшеліктерінің бірі:

2. Мінез

294

1. Психологиялық әдістердің қайсысына бір сыналушыны ұзақ уақыт бойы зерттеу жатады:

2. Лонгитюд

295

1. Қай ғалымның айтуынша адам өзінің жаны білетін нәрсені есіне түсіреді?

2. Платон

296

1. Психоаналитикалық теориясының негізін қалаушы:

2. З.Фрейд

297

1. Ниет қоюмен байланысты мақсат жолындағы әрекет сатысы:

2. Жоспарлау

298

1. Адамның әрекет мотивтері тобындағы дерексізденген ықпал ниеттің аталуы:

2. Құмарлық

299

1.Жануарлардың ес дағдыларының қалыптасу заңдылықтарын ашқан американ ғалымы:

2. Торндайк

300

1. Практикалық ойлаудың бағыты:

2. Нақты тапсырмаларды шешуге

301

1. Маңызды қасиеттерді бенелейтін ойлаудың формасы

2. Ұғым

302

1. Коммуникация ретінде сөйлеуге жатпайды:

2. Ішкі сөйлеу

303

1. Қысқа уақытқа созылса да қатты көрінетін эмоцияның түрі:

2. Аффект

304

1. Ерік дегеніміз:

2. Ырықты әрекет

305

1. Адамдардың әсерлерге жауаптарының динамикасында көрінетін мінез-құлықтың табиғи ерекшеліктері:

2. Темперамент

306

1. Арнайы қабілеттер дамуының жоғары деңгейі:

2. Талант

307

1. Жеке адамға байланысты «Мен» ұғымының мәні:

2. Өз қадірін сезе білу

№ 308

1. Тітіркендіргіштердің қабылдаудағы өзгеруі:

2. Дифференциалды сезгіштік

309

1. Адамның бұрынғы тәжірибесін есте қалдыру, сақтау және жаңғырту:

2. Ес

310

1. Ес дегеніміз:

2. Заттар мен құбылыстардың адам миына сақталып, ұмтылып, қайта жаңғыртылуы

311

1.Өзара байланысты емес қасиеттерді «Желімдеу» арқылы пайда болған жаңа бейнелерді жасау тәсілі:

2. Типтік бейнелер жасау

312

1. Зейін дегеніміз:

2. Сана шоғыры

313

1.Қандай да бір қажеттілікті қанағаттандырудағы қобалжу қалай аталады?

2. Көңіл

314

1. Адамның босбелбеулігі мен мінезсіздігінің белгісі:

2. Мақсат болмауы

315

1. Лейпцигтегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабораторияны ұйымдастырушы:

2. 1879, Вундт

316

1. Мәдени-тарихи теорияның негізін салған ресейлік психолог:

2. Л.С.Выготский

317

1. Мінез-құлықтың туа берілетін формасы:

2. Инстинкт

318

1. Тірі ағзалардың ортаның биологиялық бейтарап қасиеттеріне реакция беру қабілеті:

2. Сезімталдық

№ 319

1. Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгі көзі:

2. Қоршаған орта

320

1. Болмыс заңдылықтарға бейімделген, жаңалыққа жол ашушы ой әрекетінің түрі:

2. Шығармашыл

321

1. Конформизм деген не?

2. Тұлға ұжымға бағынады

322

1. Оптикалық тітіркендіргіштің әсері жойылғаннан кейін біраз уақыт сақталатын көру түйсігі.

2. Бірізді бейнелер

323

1. Генетикалық алғашқы ес болып есептеледі:

2. Қозғалғыштық

324

1. Тілмен тығыз байланысты:

2. Ойлау

325

1. Қоршаған орта деректерін топтастырып, олар арасындағы мәндік қатынастарды ажыратушы сана әрекеті:

2. Ойлау

326

1. Ауызша сөйлеуге тән ерекшелік:

2. Мән-мағына әңгіме желісінен

327

1. Сангвиникалық темперамент жүйке жүйесі түрлерінің қандай ара қатынасын анықтайды?

2. Күшті, байсалды, қозғалғыш

328

1. Дарындылық дегеніміз:

2. Қабілет түрі

329

1. Адамда тұрақты сақаталатын қасиет –

2. Әдет

330

1. Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психологиялық категория:

2. Сезім

331

1. Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс:

2. Мінез

332

1. Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті:

2. Темперамент

333

1. Психиканың пайда болуының нақты негізі:

2. Ми

334

1. Берілген топқа үйлесімсіз сөз:

2. Ерік

335

1. Берілген топқа үйлесімсіз сөз

2. Пикник

336

1. Берілген топқа үйлесімсіз сөз:

2. Іс-әрекет

337

1. Іс-әрекеттегі еріктік актті қажет етпейтін кезең –

2. Нәтижеге келу

338

1. Амбивалентті қатынастар мәні –

2. Ұнату мен жеккөрудің бірге жүруі

339

1. Психология ғылымының объектісі –

2. Жан

340

1. Сана-сезім әрекеттерінің даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым –

2. Психология

341

1. Адамдар тобын ұзақ уақыт қайталай зерттеу әдісі –

2. Лонгитюд

342

1. Жеке және қызметтік қатынастар арасындағы байланыс сипаты –

2. Өзара тәуелді

343

1. Қабылдау, бұл –

2. Тұтастай бейне тану

344

1. Ес, бұл –

2. Тұтастай бейне түзу

345

1. Ойлау, бұл –

2. Жанама бейнелеу

346

1. Әрбір тұлғаның көңілге бағына бермейтін қатынастар түрі –

2. Ресми

347

1. Ерік, бұл –

2. Ырықты әрекет

348

1. Сезім, бұл –

2. Болмысқа қатынас

349

1. Эмоция, бұл –

2. Уақытша кейіп

350

1. Табиғи даралық, бұл –

2. Темперамент

351

1. Ұстамды, белсенді әрекет иесі –

2. Сангиник

352

1. Флегматик, бұл –

2. Ұстамды, байсалды

353

1. Ауыспалы-кейіпті, ұстамсыз адам –

2. Холерик

354

1. Адам психикасы, бұл –

2. Адам санасы

355

1. Сана, бұл –

2. Психиканың ең жоғары көрінісі

356

1. Жеке тұлға, бұл –

2. Қоғам мүшесі

357

1. Зейін, бұл –

2. Сана шоғыры

358

1. Адамның әлеуметтік болмысына себепші қажеттілік –

2. Мәдени

359

1. Сезімтал әлсіз тип –

2. Меланхолик

360

1. Тұлғаның тұрақты, дара ерекшеліктерінің жиынтығы –

2. Мінез

Предыдущий:

Следующий: