ТІ та К alex_lab_2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра захисту інформації

Лабораторна робота №6

з дисципліни «Теорія інформації та кодування»

Виконав:ст. гр. БС — 11

Ситар О. О.

Перевірила: професор

Кондратенко Н. Р.

Вінниця – 2013 р.

Побудова канальних матриць. Обчислення загальної ентропії

Канальна матриця:

x1

x2

x3

y1

0,05

0,04

0,01

y2

0,35

0,25

0,1

y3

0,1

0,01

0,09

Обчислення законів розподілу:

Втрати інформації при передаванні всіх сигналів(Загальна умовна ентропія)

yx :

Загальна умовна ентропія

1,142691

Втрати інформації при передаванні всіх сигналів(Загальна умовна ентропія)

xy :

Загальна умовна ентропія

0,90711

Елементи матриць будуть:

Матриця з боку відправника:

 

x1

x2

x3

y1

0,5

0,4

0,1

y2

0,5

0,36

0,14

y3

0,5

0,05

0,45

Матриця з боку отримувача:

 

x1

x2

x3

y1

0,1

0,13

0,05

y2

0,7

0,83

0,5

y3

0,2

0,03

0,45

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи ми досліджували метод побудови канальних матриць, а також використовували формули для обчислення загальної умовної ентропії повідомлень.

Предыдущий:

Следующий: