ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ СОЦ РОБОТА

Тематика рефератів з дисципліни

Соціальна робота в україні

Соціально-педагогічні погляди С. Русової.

Оформлення наукового етапу соціальної роботи у XIX ст.

Соціально-педагогічні ідеї А.С. Макаренка

Соціально-педагогічні ідеї к.Д. Ушинського

Т.Г. Шевченко про соціальне виховання

Соціально-педагогічне вчення а.с.макаренка про колектив.

В.О. Сухомлинський як соціальний педагог

Основні форми княжої благодійності

Добродійні ініціативи князя Ярослава Мудрого

Значення «Руської правди» для становлення і розвитку соціальної допомоги

«Повчання дітям» Володимира Мономаха як духовна основа вітчизняної соціальної допомоги.

Роль братств у розв’язанні соціальних проблем тогочасного українського суспільства

Особиста і громадська (державна) благодійність як провідні напрями суспільної опіки у діяльності Запорізької Січі.

Питання про допомоги й пільги родинам фронтовиків у період великої вітчизняної війни

Особливості соціальної допомоги інвалідам великої вітчизняної війни.

Розвиток місцевої ініціативи й самодіяльності в цій сфері громадського життя 60-70-ті роки XIX ст.

«Земське самоврядування» як одне із найвидатніших явищ у суспільному, економічному й культурному житті України кінця XIX ст.

Основні етапи становлення й розвитку соціально-педагогічної теорії та практики в Україні

Основні форми допомоги у давніх слов’ян

Соціально-педагогічні погляди Олександра Васильовича Духновича.

Соціально-педагогічні погляди Г.Ващенка.

Соціально-педагогічні погляди Івана Огієнка

Соціально-педагогічні ідеї М.Річмонд

Становлення та розвиток соціальної освіти у ФРН

Становлення індивідуального методу соціальної роботи

Становлення групового методу соціальної роботи

Взаємозв’язок американських і європейських традицій соціальної роботи на початку XX ст.

Cоціальна робота братств України (XVI – XVIII ст.).

Втілення Янушем Корчаком соціально-педагогічних ідей у “будинку сиріт

Становлення теоретичних основ соціальної педагогіки у спадщині П.Наторпа.

Соціально-педагогічні погляди Д.Дьюї висвітлені у працях “школа і суспільство”.

Ідеї соціальної педагогіки та ідеї прагматизму Георга Кершенштейнера.

Соціально-педагогічні ідеї видатного італійського педагога, лікаря, філософа Марії Монтессорі

Соціально-педагогічні основи діяльності Валфдорської школи.

Проблеми подолання дитячої безпритульності у 20-ті рр. ХХ століття.

Розвиток концепції соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки у науковій спадщині П. Наторпа.

Приватна благодійність в Україні.

Філантропічна діяльність Андрея Шептицького.

Соціально-педагогічні ідеї Станіслава Теофіловича Шацького щодо проблеми взаємозв’язку соціального середовища і особистості

Розвиток соціальної педагогіки дитячого колективізму у спадщині Станіслава Теофіловича Шацького.

Характеристика груп самодопомоги в соціальній роботі.

Предыдущий:

Следующий: