Чечиної Юлії. 2МОп. Тема 12. Питання 3.

Чечиної Юлії. 2МОп. Тема 12. Питання 3.

3. Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Особливості ринкової пропозиції праці.

Рішення кожної людини про необхідність і тривалість своєї праці залежить від багатьох факторів (наявність сім’ї, дітей, боргових та кредитних зобов’язань та інших), але головним є фактор оплати праці.

Кожен працівник робить вибір між доходом від праці і дозвіллям (рис.1) або працею (антиблаго) і доходом (рис. 2).

Індивідуальна крива пропозиції робочої сили направлена вгору (рис. 3)

Чим вище зарплата У, тим більше часу захоче працювати робітник.

З підвищенням зарплати спостерігається два ефекти:

1. Ефект заміщення — це заміна годин дозвілля робочим часом для збільшення можливості споживання (^ПА).

2. Ефект доходу — при зростанні зарплати підвищується і ціна дозвілля (зарплата — це сума грошей, яку робітник втрачає, щоб насолоджуватись відпочинком).

При більш високому доході працівник може купити більшу кількість товарів, одним з яких є відпочинок. Якщо зарплата вища за то це призводить до зменшення пропозиції праці.

Ринкова пропозиція праці виражає наміри працездатного населення запропонувати свою здатність до праці за певну винагороду. Кількість тих, хто пропонує свою здатність працювати, передусім залежить від рівня її винагороди: чим остання вища, тим пропозиція праці більша, і навпаки. В масштабі національної економіки пропозиція праці залежить і від інших факторів. До них належать кількість населення країни, частка працездатного населення в його загальній кількості, рівень зайнятості економічно активного населення і безробіття, рівень доходів різних груп населення, ефективність системи соціального захисту, середня кількість годин, відпрацьованих одним працівником протягом року. Вплив названих факторів на пропозицію праці різний. В короткостроковому періоді головним фактором пропозиції праці є рівень її оплати, в довгостроковому — зміни в кількісному і якісному складі економічно активного поселення.

По-перше, ринок праці виступає механізмом залучення в економічну діяльність працездатного населення, надає організаційної форми такому фактору виробництва, як праця. По-друге, він є засобом розподілу і перерозподілу робочої сили між сферами економіки, між галузями та підприємствами, підвищує мобільність працівників і сприяє раціональній зайнятості. По-третє, ринок праці — це важливий фактор відтворення робочої сили, підвищення її якості. По-четверте, він виступає як механізм формування мотивації до праці. В перехідній економіці ринок праці прискорює адаптацію населення до ринкових умов.

Ринок праці є найскладнішим порівняно з іншими ринками. На ньому не тільки переплітаються інтереси роботодавців та найманих працівників щодо умов найму робочої сили та її функціонування, а й позначаються всі ті зміни, що відбуваються в економічному та політичному житті суспільства. Стан ринку праці, попит на неї та пропонування послуг найманих працівників чутливо реагують на економічну політику, здійснювану в країні.

Ринок праці є і одним із найнедосконаліших ринків. Продавці робочої сили, як правило, мало ознайомлені зі станом попиту на їх працю. Вони не знають про всі вакантні місця навіть у межах свого місцезнаходження. Ще менше відомостей вони мають щодо наявності таких вакансій в інших місцях. А це позначається на рівні ціни праці в різних регіонах.

Особливості ринку праці пов’язані і з його об’єктом. Ним є специфічний товар, який не може існувати окремо від свого носія — найманого працівника. Для останнього цей товар є засобом одержання доходу, без якого він не може забезпечити якісні характеристики свого товару. Одночасно витрати на купівлю цього товару є елементом витрат виробництва товарів, створюваних найманою працею. Це впливає на динаміку ціни праці. На відміну від цін інших товарів, ціна праці має межу, нижче якої вона не може опуститися. Якщо зниження ціни інших товарів на їх якість не впливає, то зменшення ціни праці призводить до падіння доходу найманого працівника, що за певною межею робить неможливим задоволення його потреб у розмірі, що забезпечує його здатність здійснювати працю. І тому навіть при суттєвому перевищенні пропозиції праці над попитом на неї ціна праці не може бути нижчою за певний мінімум.

Предыдущий:

Следующий: