ккр методика зображув.д.

Міністерство освіти і науки України

Комунальний вищий навчальний заклад

«Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського»

Херсонської обласної ради

Предметна (циклова) комісія освітньої галузі «Мистецтво»

«Затверджую»

Директор Бериславського

педагогічного коледжу

___________ М.В.Климович

____________________ 2013 р.

ПАКЕТ

комплексної контрольної роботи

з дисципліни

Образотворче мистецтво з методикою навчання

для спеціальності

5.01010101 «Початкова освіта»

222, 241 груп

Схвалено на засіданні ПЦК освітньої галузі «Мистецтво» (назва ПЦК)

Протокол № __ від ___________20__ р.

Голова ПЦК освітньої галузі «Мистецтво»___________ Кузнєцова М.С.

Схвалено на засіданні методичної ради

Протокол № __ від __________20__ р.

Голова методичної ради_______ _______ _________

(підпис) (ПІБ)

Берислав 2013

1варіант

Назвіть види образотворчого мистецтва, розкрите особливості і засоби виразності одного з них.

Розкрийте значення образотворчого мистецтва для загального розвитку дитини дошкільного віку.

Розробіть етапи обстеження іграшки (середня група).

2 варіант

Назвіть жанри образотворчого мистецтва, розкрите різновиди одного з них.

Розкрийте методику ознайомлення дітей з образотворчим мистецтвом в різних вікових групах.

Розробити етапи ліплення предмету на тему: Башточка (перша молодша група).

3 варіант

Розкрийте жанри мистецтва графіки.

Назвіть вимоги до творів образотворчого мистецтва для ознайомлення дітей в дошкільних закладах

Скласти вступну бесіду. Тема заняття – ілюстрування казки «Колобок»(середня група)

4 варіант

Розкрийте різновиди мистецтва живопису.

Назвіть методи і прийоми навчання зображувальної діяльності і конструювання.

Скласти вступну бесіду. Тема заняття – ілюстрування казки, малювання кольоровими олівцями на тему «Хатинка для трьох поросят» (старша група).

5 варіант

Розкрийте відомості про графіку як вид образотворчого мистецтва.

Розкрийте етапи методу обстеження.

Напишіть вступну бесіду до заняття з ліплення на тему «Пташка» (середня група).

6 варіант

Розкрийте відомості про колір.

Розкрийте структура заняття зображувальної діяльності, вкажіть його тривалість в різних за віком групах

Розробити етапи зображення до заняття з декоративного малювання на тему «Тарілка» (старша група).

7 варіант

Розкрийте поняття «скульптура».

Охарактеризуйте зображувальну діяльність поза заняттями.

Розкрийте способи та прийоми ліплення фігури людини в старшій групі.

8 варіант

Розкрийте поняття «графіка».

Вкажіть основні принципи дидактики, на яких будується зміст програми навчання образотворчого мистецтва.

Розкрийте прийоми ліплення для другої молодшої групи.

9 варіант

Розкрийте поняття «декоративно – прикладне мистецтво».

Назвіть завдання навчання предметному малюванню в молодшій групі

Розробіть етапи обстеження предмета на занятті з ліплення в старшій групі.

10 варіант

Назвіть правила, закономірності лінійної перспективи.

Визначте методи і прийоми навчання предметному малюванню в молодшій групі.

Розробіть етапи показу та пояснення завдання. Тема: Маленькій ялиночці холодно взимку (друга молодша група).

11 варіант

Назвіть типи і види візерунків.

Розкрийте зміст і завдання предметного малювання в середній групі.

Напишіть етапи показу та пояснення малювання. Тема: Дівчинка в довгому платі (середня група)

12 варіант

Перелічіть види декоративно — прикладного мистецтва.

Розкрийте методи і прийоми навчання предметному малюванню в середній групі.

Розробіть етапи зображення фігури людини за програмою старшої групи.

13 варіант

Охарактеризуйте особливості опішнянського розпису.

Особливості зображення будинку в старшій групі.

Підготувати бесіду за ілюстрацією. Сюжетне малювання. Тема: Барвиста осінь (старша група).

14 варіант

Охарактеризуйте особливості Петриківського розпису.

Розкрийте методику зображення транспорту в старшій групі.

Розробіть етапи обстеження предмета. Тема: Ведмедик (ліплення, середня група)

15 варіант

Охарактеризуйте особливості Косівського розпису.

Розкрийте методику способів зображення фігури людини в старшій групі.

Розробіть етапи показу та пояснення на занятті з декоративного малювання. Тема: Рушничок (старша група).

16 варіант

Визначить особливості розташування світла і тіні на предметах форми кулі, замалюйте схему.

Розкрийте методику показу способів зображення тварин в малюванні старша група.

Розкрийте техніку малювання візерунків для середньої групи.

17 варіант

Розкрити етапи зображення предметів форми циліндру, замалювати схему послідовності виконання малюнка.

Назвіть види і форми сюжетного малювання.

Розкрийте прийоми ліплення для другої молодшої групи.

18 варіант

Розкрийте роль декоративно-прикладного мистецтва в життя людини.

Розкрийте підготовчу робота до сюжетного малювання.

Написати вступну бесіду на тему Яскраві прапорці (малювання, середня група).

варіант

Розкрити етапи зображення предметів форми конусу, замалювати схему послідовності виконання малюнка.

Розкрийте методи навчання сюжетного малювання в старшій групі.

Розробіть бесіду до розгляду предмету. Декоративне малювання, старша група.

20 варіант

Розкрийте поняття тепло холодність кольорів спектру, кольорова насиченість та світлота.

Розкрийте методику способів зображення дерев на заняттях в старшій групі.

Описати способи ліплення посуду в старшій групі.

варіант

Назвіть мету та завдання уроків скульптури у загальному розвитку учнів.

Розкрийте методику способів зображення птахів на заняттях в старшій групі.

Придумати мотивацію до заняття. Тема: Гарна чашка (середня група, декоративне малювання)

варіант

Розкрийте поняття «натюрморт».

Розкрийте зміст і завдання навчання і виховання занять з декоративне малювання в середній групі.

Розробити етапи проведення розгляду іграшки. Тема: Рибки в акваріумі (середня група).

варіант

Охарактеризуйте українську народну кераміку.

Розкрийте методику проведення занять з декоративного малювання в середній групі.

Поясніть етапи малювання на тему «Метелик-чарівник», техніка-монотипія.

варіант

Назвіть та охарактеризуйте види скульптури.

Розкрийте методику проведення занять з декоративного малювання в старшій групі.

Пояснити етапи зображення 2-3 нетрадиційних технік малювання (середня група).

варіант

Назвіть прийоми роботи акварельними фарбами. Опишіть їх.

Назвіть завдання навчання ліплення в 1 молодшій групі, розкрийте зміст програми.

Поясніть етапи малювання дерев, виконати графічний конспект.

варіант

Розкрийте жанри скульптури.

Розкрийте методи і прийоми навчання ліплення в 1 молодшій групі.

Написати етапи проведення розгляду іграшки. Тема: Веселий клоун (старша група, малювання).

варіант

Порівняйте види мистецтва графіка і живопис, вкажіть що спільного між ними і в чому різниця.

Розкрийте методи і прийоми навчання ліплення в 2 молодшій групі.

Розкрийте прийоми ліплення за програмою середньої групи.

варіант

Охарактеризуйте зв’язок декоративно – прикладної діяльності з основами дизайну.

Розкрийте методи і прийоми навчання ліплення в середній групі.

Запропонуйте етапи послідовності виконання пейзажу на тему «Подорож до моря», 2 клас.

варіант

Розкрийте поняття «портрет».

Розкрийте ускладнення програмових завдань в старшій групі.

Пояснити етапи зображення 2-3 нетрадиційних технік малювання (старша група).

варіант

Розкрити закономірності в зображенні облича людини, виконати поетапний малюнок.

Розкрийте зміст сюжетного ліплення за програмою старшої групи.

Написати бесіду до розгляду репродукції картини художника (старша група).
Предыдущий:

Следующий: