методика стресостыйкостыWord

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА

СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ХОЛМСА І РАГЕ

Укладач: практичний психолог міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Одінцова А.О.

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ТА

СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ХОЛМСА І РАГЕ

(Літ.: Рабочая книга практического психолога / Виктор Шапарь, Александр Тимченко, Валерий Швыдченко. — М.: АСТ; Харьков: Торсинг, 2007. — 672 с. — Библиотека практической психологии). С. 88-90 и 338-339.)

ОПИС

Лікарі Холмс і Раге (США) вивчали залежність захворювань (в тому числі інфекційних хвороб і травм) від різних стресогенних життєвих подій у більш ніж п’яти тисяч пацієнтів. Вони прийшли до висновку, що 151 психічній і фізичній хворобі зазвичай передують певні серйозні зміни в житті людини. На підставі свого дослідження вони склали шкалу, в якій кожній важливій життєвій події відповідає певне число балів залежно від ступеня її стресогенності.

Відповідно до проведених ними досліджень було встановлено, що 150 балів означають 50% імовірності виникнення якогось захворювання, а при 300 балах вона збільшується до 90%.

МЕТА: Виявлення ступеня стресового навантаження особистості та ступеня її опору стресу.

ВІКОВІ МЕЖІ: рекомендовано особам старше 18 років.

ІНСТРУКЦІЯ:

«Уважно прочитайте весь перелік, щоб мати загальне уявлення про те, які ситуації, події та життєві обставини, що викликають стрес, в ньому представлені. Потім повторно прочитайте кожен пункт. Далі спробуйте вивести з тих подій і ситуацій, які за останні два роки відбувалися у Вашому житті, середнє арифметичне (порахуйте — середня кількість балів за 1 рік).

Підрахунок суми балів дасть Вам можливість відтворити картину свого стресу. І тоді Ви зрозумієте, що не окремі, начебто незначні події у Вашому житті стали причиною виникнення стресової ситуації, а їх комплексна дія ».

ПИТАННЯ ДО ТЕСТУ

Життєві події Відповіді

Кількість разів за рік

1.

Смерть чоловіка (дружини).

2.

Розлучення (Порівняйте № 2 і № 3. Будьте уважні.).

3.

Роз’їзд подружжя (без оформлення розлучення), розрив з партнером. (Порівняйте № 2 і № 3. Будьте уважні.)

4.

Тюремне ув’язнення.

5.

Смерть близького члена сім’ї.

6.

Травма або хвороба.

7.

Одруження, весілля.

8.

Звільнення з роботи.

9.

Примирення подружжя.

10.

Вихід на пенсію.

11.

Зміна в стані здоров’я членів сім’ї.

12.

Вагітність партнерки. (Або ваша, якщо Ви жінка).

13.

Сексуальні проблеми.

14.

Поява нового члена сім’ї, народження дитини.

15.

Зміна місця роботи.

16.

Зміна фінансового становища.

17.

Смерть близького друга.

18.

Зміна професійної орієнтації,.

19.

Посилення конфліктності відносин з чоловіком/дружиною.

20.

Позика або позичення грошей на крупну покупку (наприклад, будинки).

21.

Закінчення строку виплати позики або віддачі боргу, борги, що ростуть.

22.

Зміна посади, підвищення службової відповідальності.

23.

Син або дочка покидають будинок.

24.

Проблеми з родичами чоловіка (дружини).

25.

Видатне особисте досягнення, успіх.

26.

Чоловік/дружина кидає роботу (або приступає до роботи).

27.

Початок чи закінчення навчання в навчальному закладі.

28.

Зміна умов життя.

29.

Відмова від якихось індивідуальних звичок, зміна стереотипів поведінки.

30.

Проблеми з начальством, конфлікти.

31.

Зміна умов або годин роботи.

32.

Зміна місця проживання.

33.

Зміна місця навчання.

34.

Зміна звичок, пов’язаних з проведенням дозвілля чи відпустки.

35.

Зміна звичок, пов’язаних з віросповіданням.

36.

Зміна соціальної активності. (Зміна у громадській діяльності)

37.

Позика або позичання грошей для покупки менш крупних речей (машини, телевізора).

38.

Зміна індивідуальних звичок, пов’язаних зі сном, порушення сну.

39.

Зміна кількості членів сім’ї, що живуть разом, зміна характеру і частоти зустрічей з іншими членами родини.

40.

Зміна звичок, пов’язаних з харчуванням (кількість споживаної їжі, дієта, відсутність апетиту тощо).

41.

Відпустка.

42.

Різдво, зустріч Нового року, день народження.

43.

Незначне порушення правопорядку (наприклад, штраф за порушення правил вуличного руху).

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ

Порахуйте бали відповідно до нижче наведеної таблиці. Якщо будь-яка ситуація виникала частіше одного разу, то кількість балів слід помножити на вказану досліджуваним кількість разів.

№ питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Бали

100

73

65

63

63

53

50

47

45

45

44

40

39

39

39

38

37

36

35

31

30

29

№ питання

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Бали

29

29

28

26

26

25

24

23

20

20

20

19

19

18

17

16

15

15

13

12

11

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Підсумкова сума виражає одночасно і ступінь стресового навантаження, і ступінь вашої опірності стресу. Велика кількість балів — це сигнал тривоги, що попереджає про небезпеку. Отже, досліджуваному необхідно терміново щось зробити, щоб ліквідувати стрес.

Для наочності наводимо порівняльну таблицю стресових характеристик.

Загальна сума балів

Ступінь опірності стресу

Менше 150

Досить велика

150-199

Висока

200-299

Порогова

300 и более

Низька (вразливість)

Якщо, наприклад, сума балів — понад 300, це означає реальну небезпеку, тобто досліджуваному загрожує психосоматичне захворювання, оскільки він близький до фази нервового виснаження.

Досить велика ступінь опірності стресу.

Ви виявляєте досить високий ступінь стресостійкості.

Для Вас характерна мінімальна ступінь стресового навантаження.

Будь-яка діяльність особи, незалежно від її спрямованості і характеру тим ефективніше, чим вищий рівень стресостійкості. Це дає можливість говорити про управлінську діяльність як таку, що має сильний стресогенний характер.

Підвищення рівня стресостійкості особистості прямо і безпосередньо веде до продовження життя.

Високий ступінь опірності стресу.

Для Вас характерна низька ступінь стресового навантаження.

Ви виявляєте високий ступінь стресостійкості.

Ваші енергію та ресурси Ви не витрачаєте на боротьбу з негативними психологічними станами, що виникають в процесі стресу. Тому будь-яка Ваша діяльність, незалежно від її спрямованості і характеру стає ефективніше.

Це дає можливість говорити про управлінську діяльність як таку, що має стресогенний характер.

Підвищення рівня стресостійкості особистості прямо і безпосередньо веде до продовження життя.

Порогова (середня) ступінь опірності стресу.

Для Вас характерна середня ступінь стресового навантаження.

Ви виявляєте середню ступінь стресостійкості.

Ваша стресостійкість знижується зі збільшенням стресових ситуацій у Вашому житті.

Це призводить до того, що особистість змушена левову частку своєї енергії і ресурсів взагалі витрачати на боротьбу з негативними психологічними станами, що виникають в процесі стресу.

Це дає можливість говорити про управлінську діяльність як таку, що в малій мірі носить стресогенний характер.

Релігійний людина, як правило, більш стресостійка, завдяки своїй внутрішній здатності до духовного самообмеження і смиренності.

Низька ступінь опірності стресу.

Для Вас характерна висока ступінь стресового навантаження.

Ви виявляєте низький ступінь стресостійкості (вразливість).

Це призводить до того, що особистість змушена левову частку своєї енергії і ресурсів взагалі витрачати на боротьбу з негативними психологічними станами, що виникають в процесі стресу.

Це дає можливість говорити про управлінську діяльність як таку, в якій до мінімуму знижено стресогенний характер.

Велика кількість балів (більше 300) — це сигнал тривоги, що попереджає вас про небезпеку. Отже, вам необхідно терміново щось зробити, щоб ліквідувати стрес.

Якщо сума балів понад 300, то вам загрожує психосоматичне захворювання, оскільки ви близькі до фази нервового виснаження.

Релігійний людина, як правило, більш стресостійка, завдяки своїй внутрішній здатності до духовного самообмеження і смиренності.

Предыдущий:

Следующий: