мср соціальний супровід сім'ї

Змістовий модуль І. Сімя: пошук рівноваги та встановлення балансу.

Модуль самостійної роботи

Тема: Проблема сирітства в Україні. Державна система опіки над дітьми.

Завдання:

Заповніть таблицю

Юридичні документи, які підтверджують соціальний статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Причина сирітства

Юридичні документи, які підтверджують соціальний статус

Дитина-сирота

Батьки позбавлені батьківських прав

Дитина вилучена із сім’ї без позбавлення батьків батьківських прав

Батьки визнані безвісно відсутніми або недієздатними

Батьки оголошені померлими

Батьки відбувають покарання у місцях позбавлення волі

Батьки перебувають під арештом чи у розшуку

Тривала хвороба батьків

Підкинуті діти

Батьки невідомі

Батьки відмовилися

Напишіть «ессе» « Шляхи вирішення соціального сирітства в Україні»

Проаналізуйте систему державної опіки дітей — сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і схематично розкрийте структуру державних закладів за віковою періодизацією, куди направляються діти — сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.4

Тема : Оцінка стану розвитку дітей, які зазнали травм та деприваційних впливів.

Завдання:

З’ясуйте, що таке базова, поточна, завершальна оцінка розвитку дитини та зробіть таблицю ознак до кожного виду оцінку.

З’ясуйте, як встановлюється ступінь порушення прихильності дітей і зробіть короткий конспект?

Тема: Робота з молодим подружжям.

Завдання:

1. Зробіть конспект з підручника „ Соціальна педагогіка” С.С. Пальчевського з теми „ Робота соціальних працівників з молодим подружжям та дітьми раннього дитячого і дошкільного віку”. Дайте відповіді на вищезазначені запитання, зробіть висновки і занотуйте їх у зошиті.

Література

Пальчевський С.С. „Соціальна педагогіка” : Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. –С.329-352.

Проаналізуте методи соціальної діагностики, які використовуються у процесі оцінки стану сім’ї і оформіть у вигляді таблиці.

Розробити сценарій проведення сімейної наради.

Побудувати карту соціальних контактів асоціальної родини.
Предыдущий:

Следующий: