Таблиця 2.2 стр 46

Таблиця 2.2

Основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод»

Показники

Годы

Абсолютное отклонение, тыс.грн.

Относительное отклонение, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2010

2012-2011

Чистий дохід від продукції,.тис.грн.

1353823

1851796

2758002

497973

1404179

906206

36,78

103,72

48,94

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

1171027

1579976

2348102

408949

1177075

788126

34,92

100,5

48,6

Фінансовий результат від звичайної діяльності дооподаткування, тыс.грн.

123249

213022

349772

89773

226523

136750

72,8

183,79

64,2

Чистий прибуток тис.грн.

80194

151120

264198

70926

184004

113078

88,4

229,4

74,83

Чисельність робітників, чел.

2951

2963

2945

12

-6

-18

0,4

-0,2

-0,61

Вартість майна, тис.грн., в тому числі:

основних фондів;

290886

315189

417529

24303

126643

102340

8,35

43,5

32,5

Предыдущий:

Следующий: