Таблиця 3

Таблиця 3.1

Відомысть запроектованих лісовідновлюючих заходів

лісокуль-турної

ділянки

Пло-

ща,

га

Тип

Лісо рос-

линних умов

Катего-

рія лісо- культурної площі

та її ха-рактеристика

Спосіб

підго- товки

площі,

грунту

Вид лісових культур

Схема

змішування

лісових культур

Розмі-щення

садивних

місць,

густота лісових культур

Склад

лісових культур

Формула складу лісових культур

Тип змі-шування

лісових культур

Спосіб

змішу-

вання лісових

культур

Метод і спосіб ство-рення

лісових культур

Вид і

кількість

доглядів за

лісовими культу-рами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2,6

Д3

Свіжий зруб з груповим розміщенням природнього насіннєвого поновленням дуба і ясена

Обробіток площа площа

Наступні, часткові

Площадками схема роз. площадок 5*4м,

Густота 2500шт/га

Дуб звич.

10Д

Ручне садіння однорічних сінців

7 ручних і 10 механізованих

2

12,6

В2

Староорні землі

Суцільний обробіток грунту

Суцільні

4р.С1р.Б

2,5*0,5 м

8000 шт/га

Сосна звич. і Береза

8С2Б

Деревно-тіньовий

Рядковий

Механізоване садіння однорічних сіянців

7 ручних і 10 механізованих

на лісокультурних ділянках
Предыдущий:

Следующий: