Таблиця з методиками

Практичний психолог

Карапчівського ліцею ім. М. Емінеску

Товарницька І.Є.

П/п

Назва методики/ автор

Мета/ на що спрямована/ що визначає методика

Цільова група/ вікова категорія

Джерело/ назва посібника, журналу із зазначенням сторінок, упорядника

Дата та номер протоколу засідання обласної Експертної комісії

Адаптація 1-х та 5-х класів

1.

Методика «Орієнтаційний тест шкільної зрілості»/ Керн — Йєрасек

Дослідження рівня адаптації до шкільного життя

1-й клас

(6-7 р.)

Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.: Вид. Група „Основа”, 2008.-216 с.

2.

«Тест шкільної тривожності»/ Філіпс

Дослідження рівня і характеру тривожності, пов’язана із школою

5-й клас

(9-11 р.)

Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: методичний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2006. – 416 с.

3.

Проективна методика «Неіснуюча тварина»

Дослідження наявності тривоги, емоційного стану дитини

5-й клас

(9-11 р.)

Девіантна поведінка

1.

Методика на виявлення комп’ютерної залежності/ К. Янг

Дослідження наявності комп’ютерної залежності

8-11 класи

(13-18 р.)

http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct

Протокол № 22 від 1 листопада 2012 р.

2.

«Карта спостережень»/

Д. Стотт

Діагностика труднощів адаптації дитини в школі, аналіз характеру дезадаптації і ступеня непристосованості дітей до школи, дослідження емоційного стану дитини.

8-11 класи

(13-18 р.)

Стратегії соціально-психологічного супроводу учнів з девіантною поведінкою. Методичний посібник / авт.-упорядники

Романовська Д.Д., Боярин Л.В. – Чернівці, 2012. – С. 16-25/

3.

Метод анкетування

Діагностика обізнаності проблеми «ВІЛ/СНІДу»

5-11 класи

(9-18 р.)

4.

Анкета “Моє життя в сім’ї та школі”

Виявлення проблеми жорстокого поводження з дітьми в сім’ї та школі і проявів насильства в учнівському колективі

7-10 класи

(12-17 р.)

http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct

Протокол № 18 від 23 лютого 2011 р.

Здібності та профрієнтація

1.

Опитувальник «Виявлення обдарованих дітей»

Виявлення обдарованих дітей та забезпечення їм індивідуального підходу протягом навчально-виховного процесу

Учні всіх вікових груп

http://ippobuk.cv.ua/index.php/org-struct

Протокол № 23 від 27 лютого 2013 р.

2.

Анкета для визначення ціннісних орієнтацій

Виявлення ціннісних орієнтирів шкільної молоді

7-11 класи

(12-18 р.)

3.

Профорієнтаційне опитування/ Є.О. Клімов

Виявлення орієнтації щодо майбутньої професії

9-11 класи

(9-18 р.)

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Рос-

тов-н/Д, 1996. – 235 с

Професійне «вигорання», психологічний клімат

1.

Методика виявлення професійного вигорання /К. Маслач, С. Джексон, в адаптації Н.Е. Водопяновой

Вивчення рівня професійного “вигорання”.

Педагогічний колектив

http://psycabi.net/testy/391

2.

Аналіз та оцінка соціально-психологічного клімату в колективі/ Карамушка Л.М

Дослідження соціально-психологічного клімату в колективі

Педагогічний колектив

Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. Посібник.–К.: Міленіум,2003.–С. 292-294.

Протокол № 23 від 27 лютого 2013 р.

3.

Методика вивчення соціально-психологічного клімату (СПК)

Вивчення соціально-психологічного клімату педагогічного колективу

Педагогічний колектив

Сівак С. Скринінг шкільного життя. Методика комплексного психодіагностичного вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи.-Тернопіль:Підручники і посібники,2002.- 72с.

Протокол № 23 від 27 лютого 2013 р.

Предыдущий:

Следующий: