Технологія соц-пед д-сті

Тема: Технології соціальної роботи з жінками, які зазнали насильства Мета: теоретично проаналізувати основи проблеми сімейного насильства над жінками та визначити технологію соціальної роботи з жінками, які зазнали насильства у сім’ї. Завдання: 1) надати характеристику історії формування суспільного ставлення до сімейного насильства над жінками; 2) проаналізувати проблему гендерної нерівності як фактору насильства над жінками у сім’ї; 3) надати загальну характеристику жінок, які зазнають насильства в сім’ї; 4) розкрити методи діагностики поширених видів насильницьких дій і причин їх виникнення; 5) визначити технологію соціальної реабілітації жінок, потерпілих від насильства в сім’ї. Об’єкт дослідження — сімейне насильство над жінками як актуальна проблема соціальної роботи. Предмет - технології соціальної роботи з жінками, які зазнали насильства у сім’ї. Актуальність. Проблема викорінення насильства в сім’ї є актуальною для нашої країни і кожного громадянина, оскільки її суть у порушенні прав людини і прав члена родини у сім’ї. Сім’я повинна бути «колискою демократії”, а не насильства, надавати безпеку, затишок, радість, наснагу до діяльності, життя, спілкування, що є можливим тільки за умови відсутності у ній насильства будь-яких видів і проявів. Причиною насильства в сім’ї багато дослідників називають гендерні стереотипи суспільства, оскільки громадська думка вимагає певної поведінки від чоловіка і жінки. Останнім часом в Україні активізувалася робота з попередження насильства стосовно жінок як на державному рівні, так і зусиллями громадських організацій. В Україні відбуваються перші спроби запровадження й реалізації певних моделей роботи: превентивної, навчально-тренінгових програм, роботи з правоохоронними органами, організації притулків для жінок, кризових консультативних центрів (очних та заочних), центрів реінтеграції, груп взаємопідтримки чи самодопомоги, психотерапевтичних програм (індивідуальних та групових).Однак дії різних установ та організацій доволі часто не скоординовані, спрямовуються переважно на реалізацію специфічних, суто відомчих завдань, що значно знижує ефективність роботи. Обрані методики. Метод каузометрїї — призначений для дослідження суб’єктивної картини життєвого шляху та психологічного стану особистості. Метод розробили Є. Головоха, О. Кронік. Методика Р. Жіля — напівпроективна методика, спрямована на вивчення соціальної пристосованості жінки та її взаємин з оточуючими. При виконанні текстових завдань жінка відповідає на запитання, які розкривають типову для неї форму поведінки. Одержані дані дають змогу визначити, які конкретно, особистісні відносини жінки (сприйняття нею внутрісімейних відносин, стосунків з оточуючими), так і індивідуальні особливості самої жінки (прагнення до домінування, соціальна адекватність поведінки тощо). Методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі. Жінці пропонують 128 оцінюючих суджень, із яких вона вибирає тільки ті, з якими цілком погоджується .
Предыдущий:

Следующий: