Тема 14 2вопр Савицкая

Тема 14. Савіцької В.

Ефект зворотного зв’язку. Закон Вальраса.

Ефект зворотного зв’язку — це зміна цін та обсягів товарів і послуг на певному ринку у відповідь на зміну цін, що сталися на пов’язаних з ним ринках. Наприклад, через розрив економічних зв’язків зменшилося постачання нафти в Україну, це призводить до її подорожчання, відповідно, стає дорожчий бензин, а це призводить до зменшення попиту на автомобілі, бензин і нафту. Крім того, подорожчання нафти призводить до ефекту заміщення її на вугілля. Отже, попит на нафту зменшиться, цс призведе до зменшення ціни на неї.

Тобто починається зворотний процес (зв’язок), і так кілька разів -кожний наступний імпульс матиме меншу силу, ніж попередній.

Загальна рівновага відбудеться тоді, коли ціни прореагували на вихідну зміну попиту чи пропозиції таким чином, що обсяги попиту і пропозиції стали рівні на всіх ринках. За цих умов на жодному ринку нсмас тенденції до подальших змін попиту чи пропозиції.

Основна особливість економіки — взаємозалежність її частин. Ріст цін на одні товари викликає зміну попиту на інші і т. д.

Взаємозамінність і взаємодоповнюваність товарів — два основних типи відносин взаємозалежності. Взаємозамінні (субститутні) товари служать однаковим цілям, хоча й не зовсім однаково (плащі й парасольки, вугілля та мазут та ін.). А взаємодоповнювані (комплементні) товари споживають разом (нитки і голки, машини і бензин і т. ін.). Якщо абстрагуватися від ефекту доходу, то зниження ціни одного з двох взаємозамінних товарів зменшить попит на інші, а у випадку взаємодоповнюваних товарів має місце протилежна зміна.

Таким чином, функція попиту чи пропозиції на будь-який товар включає в якості змінної не лише ціну цього товару, але й з урахуванням можливого впливу ціни всіх товарів. Попит на товар потенційно залежить від цін на всі решта товари.

Якщо виробляється п різних товарів, до яких крім споживчих товарів, засобів виробництва, різних послуг відносяться також облігації, акції, інші цінні папери, підприємства і т. д., гроші розглядаються також як один із товарів, то попит на 10-й товар визначається рівнянням

А0 _ Д0р,Р2,Рз,…,Рп, А,М),

де А — показник реальних активів (сільгоспугідь, різного роду підприємств і т. ін.),

M - запас готівкових грошей; Л, Ръ Ръ-Pn - Ціна товару; D — попит на товар.

В рівнянні в уявному вигляді не записаний дохід, який задається цінами на товари, послуги та ресурси. Функція пропозиції на 10-й товар має вигляд

Sw S10 {Pi, Рг, Рз,…, Pn, A, M).

Економіка знаходиться у стані загальної рівноваги, якщо пропозиція кожного товару рівна попиту на нього. Рівновага описується системою рівнянь

Si = Di, S2 = D2,…, Sn = Dn.

Оскільки відомі A і M, то система рівнянь розв’язується відносно цін р, Р2,…, Pn, що задовольняють умови рівноваги.

Визначивши ціни, з системи рівнянь знаходимо кількість товарів, які обмінюються. Наведену систему можна розширювати, ускладнювати, включати інші змінні, що впливають на пропозицію та попит.

В умовах загальної рівноваги грошова вартість усіх товарів на боці пропозиції дорівнює загальній грошовій вартості товарів на боці попиту:

nn

X P.S, =Е РР, . Дана тотожність і є закон Вальраса.

Предыдущий:

Следующий: