Тема 4 (держоблік)

Тема 4. Відомча реєстрація та зняття з обліку сільськогосподарських, дорожньо-будівельних, меліоративних машин та механізмів

План

4.1 Загальні положення реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

4.2 Порядок реєстрації машин.

4.3 Присвоєння ідентифікаційних номерів.

4.4 Окремі особливості реєстрації машин.

4.5 Підстави для відмови в реєстрації та скасування реєстрації машин.

4.6 Тимчасова реєстрація машин.

4.7 Перереєстрація машин.

4.8 Зняття машин з обліку.

4.9 Виготовлення, облік, встановлення номерних знаків та реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером.

4.1 Загальні положення реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Процедуру відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації (далі — реєстрація) та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (далі — машини), здійснення інших заходів, пов’язаних з реєстрацією та веденням обліку машин, визначає Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2009 р. № 694.

Реєстрація та зняття з обліку машин проводяться державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах (далі — інспекції).

До проведення реєстрації, тимчасової реєстрації (крім реєстрації, тимчасової реєстрації нових машин, які не були зареєстровані інспекціями), перереєстрації, зняття з обліку (крім зняття з обліку машини у зв’язку з вибракуванням), оформлення акта про присвоєння ідентифікаційного номера машини та видачі власнику машини або іншій особі, яка використовує її на законних підставах (далі — власник), дублікатів реєстраційних документів або номерних знаків спеціалістами з проведення обстеження машини на відповідність її ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, які пройшли підготовку для провадження такого виду діяльності, проводиться дослідження таких машин.

Посадовим особам Держсільгоспінспекції та інспекції забороняється розголошувати відомості, що стали їм відомі у процесі реєстрації або зняття з обліку машини, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Реєстрація або зняття з обліку машин проводяться за умови попередньої сплати їх власниками передбачених законодавством податків.

Експлуатація машини, не зареєстрованої в інспекції, або без номерного знака «Транзит» забороняється.

Документи, що подані для реєстрації та зняття з обліку машин, зберігаються в інспекції протягом п’яти років, а для машин, переданих в оренду, — протягом строку оренди. Книги реєстрації зберігаються в інспекції протягом 25 років з часу проведення останнього запису про реєстрацію. По закінченні строку зберігання зазначені документи та книги реєстрації підлягають знищенню в установленому порядку.

Порядок роботи, пов’язаної з реєстрацією та зняттям з обліку машин, зразки заяв і вимоги щодо оформлення інших документів затверджує Мінагрополітики.

4.2 Загальний порядок реєстрації машин

Нові машини, які не зареєстровані інспекціями, реєструються (тимчасово реєструються) після їх огляду державними інспекторами за місцем їх реєстрації. Місце огляду власник узгоджує з державним інспектором в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві, Севастополі або в районі.

Реєстрація та зняття з обліку машин здійснюються після отримання власником відповідного висновку спеціаліста з проведення обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (далі — висновок спеціаліста) за встановленою Мінагрополітики формою.

Власники, крім суб’єктів господарювання, визначених у підпункті 5 пункту 8 цього Порядку, зобов’язані зареєструвати в інспекції машину протягом 10 діб від дня придбання, митного оформлення або виникнення інших обставин, що є підставою для реєстрації. Строк реєстрації може бути продовжений інспекцією у разі неможливості власника своєчасно її провести у зв’язку з хворобою, відрядженням чи з інших причин.

Причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентар, яким присвоєно ідентифікаційні номера, реєструються за бажанням власників.

Машина реєструється протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, яка подається державному інспектору у відповідному районі, у разі, коли документи, що додаються до заяви, подані у повному обсязі.

До заяви додаються:

1) документи, що підтверджують право власності або правомірність використання машини;

2) документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків, а також зборів за послуги, що надаються інспекцією;

3) копії паспорта та картки фізичної особи — платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платників (для фізичної особи);

4) документ, що посвідчує особу представника власника та його повноваження (у разі потреби);

5) свідоцтво про реєстрацію машини з відміткою про її зняття з обліку попереднім власником (якщо машина перебувала в експлуатації та була зареєстрована в інспекції чи іншому державному органі);

6) митна декларація на паперовому носії або її копія, засвідчена в установленому порядку, або електронна митна декларація, або уніфікована митна квитанція МД-1 — для машин, що ввезені на митну територію України та реєструються вперше;

7) акт про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі реєстрації машини, якій ідентифікаційний номер присвоєно відповідно до пункту 14 Порядку);

7-1) висновок спеціаліста;

7-2) сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, видане або визнане Держспоживінспекцією або іншим акредитованим в установленому порядку органом із сертифікації, який уповноважений на провадження такої діяльності в законодавчо регульованій сфері (для машин, що вперше реєструються в Україні і підлягають сертифікації);

8) інші документи у випадках, визначених цим Порядком.

Машина реєструється за її власником як за юридичною або фізичною особою.

За фізичною особою — підприємцем машина реєструються як за фізичною особою.

Машина, що належить юридичній особі, реєструється за її місцезнаходженням, а фізичній особі — за місцем її проживання (перебування).

Машини, що використовуються та зберігаються у відокремлених підрозділах юридичної особи або на земельних ділянках, які є власністю юридичних або фізичних осіб чи надані їм у користування, зокрема в оренду, можуть реєструватися за місцезнаходженням відокремлених підрозділів або земельних ділянок. У такому разі до заяви про реєстрацію машини додаються документи, що підтверджують використання та зберігання машини у відокремленому підрозділі або право власності на земельну ділянку чи на користування нею

Відомості про машину, власника, номерний знак, серію і номер реєстраційного документа та інші дані у випадках, визначених цим Порядком, заносяться до книги реєстрації машин юридичних осіб, книги реєстрації машин фізичних осіб або книги тимчасової реєстрації машин, зразки яких затверджуються Мінагрополітики (далі — книга реєстрації), та до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, створеної Держсільгоспінспекцією.

4.3 Присвоєння ідентифікаційних номерів

На кожну зареєстровану машину видається свідоцтво про реєстрацію машини або талон тимчасового обліку машини (далі — реєстраційний документ), зразки яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47, та номерні знаки, що виготовляються згідно з державними стандартами: два номерні знаки — на трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, один — на причіп.

На причіпне, навісне обладнання (крім тракторних причепів і прирівняних до них машин) та інвентар номерні знаки не видаються.

4.4 Окремі особливості реєстрації машин

Установлюються такі особливості реєстрації:

1) машина, що перебуває у власності кількох осіб (співвласників), реєструється за одним із співвласників, визначеним за їх згодою, яка засвідчується в установленому порядку. В книзі реєстрації, у графі «Особливі відмітки» реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис «Без права відчуження»;

2) машина, що належить до пайового фонду майна колективного сільськогосподарського підприємства, реєструється за одним із співвласників підприємства на підставі договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном, яке перебуває у спільній частковій власності, згоди співвласників, яка засвідчується в установленому порядку, рішення загальних зборів підприємства про затвердження переліку майна пайового фонду, яке використовується власниками майна, та акта прийняття-передачі машини. В книзі реєстрації, у графі «Особливі відмітки» реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис «Без права відчуження»;

3) машина, що повернута особі у зв’язку з її виходом з господарського товариства, реєструється за цією особою на підставі рішення товариства про таке повернення, яке засвідчується в установленому порядку;

4) машина, що належить неповнолітній особі, а у разі успадкування за законом — малолітній особі, реєструється за такою особою за наявності згоди батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника), яка засвідчується нотаріально. В книзі реєстрації, у графі «Особливі відмітки» реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис про заборону зняття з обліку машин без дозволу батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника). У разі досягнення особою 18-річного віку або повної цивільної дієздатності всі обмеження щодо реєстрації та зняття з обліку машини, запроваджені щодо неповнолітніх осіб, скасовуються;

5) суб’єкт господарювання, який здійснює оптову або роздрібну торгівлю машинами, їх не реєструє за умови оформлення в установленому порядку актів прийняття-передачі (додаток 1 Порядку) (якщо це стосується підприємства-виробника) або довідок-рахунків (додаток 2 Порядку) (якщо це стосується іншого суб’єкта господарювання). Такі суб’єкти під час продажу машин видають власникові номерний знак «Транзит» (додаток 3 Порядку), строк дії якого становить 10 діб. Власник машини, що придбана у зазначених суб’єктів, подає для реєстрації оригінал акта прийняття-передачі машини або довідки-рахунка та номерний знак «Транзит».

Порядок забезпечення суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю машинами, бланками актів прийняття-передачі машин і довідок-рахунків та номерними знаками «Транзит» затверджує Мінагрополітики;

6) машина, що переобладнана або самостійно складена, реєструється на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання основних складових частин (вузлів і агрегатів), необхідних для складення машини, акта про присвоєння ідентифікаційного номера.

Роком виготовлення самостійно складеної машини вважається дата видачі висновку про відповідність машини вимогам конструкції, безпеки дорожнього руху, виданого суб’єктом господарювання, уповноваженим проводити таку перевірку.

Відповідність машини, що переобладнана або самостійно складена, вимогам правил, нормативів і стандартів України щодо технічного стану, конструкції, безпеки дорожнього руху, безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища підтверджується висновками суб’єктів господарювання, уповноважених проводити таку перевірку у порядку, визначеному законодавством.

Переобладнання машини, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії, її складових частин проводиться за погодженням з підприємством — виробником машини або з державним підприємством «Науково-дослідницький інститут — полігон мобільної техніки» (м. Одеса), або з Державною науковою установою «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»;

7) за бажанням власника — фізичної особи на підставі його заяви про передачу права на керування машиною іншій фізичній особі (або двом особам) у графі «Особливі відмітки» реєстраційних документів робиться запис «Має право керувати_______________________________________» із зазначенням прізвища, імені та по батькові.

4.5 Підстави для відмови в реєстрації та скасування реєстрації машин

У реєстрації машини може бути відмовлено:

1) якщо машина:

— не знята з обліку попереднім власником в інспекції чи іншому державному органі, за винятком випадків, передбачених законодавством;

— не має ідентифікаційного номера;

2) у разі коли документи:

— подано не в повному обсязі;

— викладено іноземною мовою без додатка засвідченого в установленому порядку перекладу на державну мову;

— копії яких не засвідчені в установленому порядку;

— оформлено з іншими порушеннями закону;

2-1) якщо:

— у висновку спеціаліста зазначено, що на машині знищені або підроблені, або сфальсифіковані ідентифікаційні номери складових частин (вузлів і агрегатів);

— машини ввезені на територію України без відповідного їх митного оформлення або із сфальсифікованими документами митного оформлення, про що зазначено у висновку спеціаліста;

3) в інших випадках, передбачених законом.

Реєстрація машин скасовується інспекцією у разі встановлення факту, що подано підроблені документи, або факту знищення, підроблення ідентифікаційного номера машини, її складових частин (вузлів і агрегатів). Інформація про зазначені факти і такі документи негайно передаються до правоохоронних органів.

Реєстрація машини може також скасовуватися в інших випадках, передбачених законом, зокрема за рішенням суду.

Скасування реєстрації машин оформляється наказом інспекції.

4.6 Тимчасова реєстрація машин

Тимчасова реєстрація проводиться у разі:

1) тимчасового ввезення машини на територію України — на період більш як два місяці під зобов’язання про зворотне вивезення. Для тимчасової реєстрації до інспекції юридична або фізична особа здає номерний знак і реєстраційний документ машини, зареєстрованої за межами України (у разі наявності), що повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації;

2) тимчасового використання тракторів, демонтованих із самохідних машин;

3) реєстрації машин в інших органах — на період до одержання інспекцією інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку в таких органах. Після надходження такої інформації талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;

4) коли машини передаються в оренду, фінансовий лізинг тощо відповідно до укладених договорів;

5) втрати свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку — на період до одержання інформації про їх реєстрацію та зняття з обліку за попереднім власником. Після надходження такої інформації та зняття з обліку талон тимчасового обліку повертається до інспекції, а власникові видається свідоцтво про реєстрацію машини;

6) проведення перевірки машини на предмет законності її ввезення на митну територію України та завершення митного оформлення.

Строк дії тимчасової реєстрації визначається інспекцією згідно із заявою власника або уповноваженої ним особи, договором фінансового лізингу, договором оренди, кредитним договором тощо. По закінченні такого строку машина вважається незареєстрованою, а талон тимчасового обліку машини і номерний знак власник зобов’язаний здати до інспекції протягом 10 діб.

4.7 Перереєстрація машин

Перереєстрація машин проводиться у разі зміни:

1) прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (перебування) власника — фізичної особи, що підтверджується відповідними документами;

2) місцезнаходження, організаційно-правової форми або найменування власника — юридичної особи, що підтверджується відповідними документами;

3) типу машини у разі переобладнання або заміни складових частин (вузлів і агрегатів) з ідентифікаційними номерами, що підтверджується документами про правомірність придбання складових частин (вузлів і агрегатів).

Перереєстрація машин проводиться також у разі виникнення потреби у внесенні змін до графи «Особливі відмітки» реєстраційного документа або проведенні обміну реєстраційних документів, що прийшли у непридатний стан.

4.8 Зняття машин з обліку

З обліку машина знімається у зв’язку з її відчуженням чи вибракуванням протягом семи днів на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, до якої додаються:

1) документи, що підтверджують сплату передбачених законодавством податків;

2) документ, що посвідчує особу представника власника машини та його повноваження (у разі потреби);

3) свідоцтво про реєстрацію;

4) рішення власника про зняття машини з обліку (для юридичної особи);

5) копія згоди або дозволу на зняття машини з обліку відповідного суб’єкта управління майном (для державних та комунальних підприємств);

6) письмова згода співвласників на зняття машини з обліку, що засвідчується в установленому порядку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 1 пункту 8 Порядку);

7) рішення загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства про зняття машини з обліку (для зняття з обліку машини, зареєстрованої з урахуванням підпункту 2 пункту 8 Порядку);

8) засвідчене в установленому порядку рішення власника або суду про ліквідацію юридичної особи (для зняття з обліку машини у зв’язку з ліквідацією юридичної особи);

9) інші документи у випадках, визначених Порядком.

У разі зняття з обліку машини у зв’язку з відчуженням номерний знак власник здає до інспекції. У свідоцтві про реєстрацію машини робиться запис «Знято з обліку для реалізації».

Для транспортування знятої з обліку машини інспекція видає номерний знак «Транзит», строк дії якого становить 30 діб, крім випадку, зазначеного у підпункті 5 пункту 8 Порядку.

У разі зняття з обліку машини у зв’язку з вибракуванням номерний знак, обліково-ідентифікаційна табличка і реєстраційний документ здаються до інспекції.

Вибракування машини, що належить юридичній особі, підтверджується актом про списання, а машини, що належать фізичній особі, — її заявою.

У разі коли встановлено факт перебування машини в розукомплектованому і непридатному для експлуатації стані, неможливо відшукати власника або коли її не подано на обов’язковий технічний контроль протягом п’яти і більше років, інспекція вживає заходів для зняття такої машини з реєстрації.

Забороняється знімати з обліку машину, щодо якої в установленому порядку повідомлено про накладення арешту або заборону зняття її з обліку.

Про зняття з обліку машин, здачу номерних знаків, обліково-ідентифікаційних табличок і реєстраційних документів у книзі реєстрації та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться відповідний запис. Номерні знаки, обліково-ідентифікаційні таблички і реєстраційні документи, здані до інспекції, підлягають знищенню із складенням відповідного акта.

За бажанням власника машини, що вибраковується (переобладнується), інспекцією може бути видана довідка про належність складових частин (вузлів і агрегатів), що вивільнені після вибракування (переобладнання) машини.

У разі перебування машини за межами району, де проводиться її реєстрація, або зняття з обліку допускається здійснення огляду машини спеціалістом з проведення обстеження машини на відповідність її ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації, які пройшли підготовку для провадження такого виду діяльності, у районі, в якому машина перебуває тимчасово, з видачею відповідного висновку, строк дії якого становить 30 діб.

4.9 Виготовлення, облік, встановлення номерних знаків та реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером

Номерний знак установлюється:

1) на машині з кабіною: один — на лівому верхньому боці задньої стінки кабіни (у межах її верхньої частини), другий — спереду машини в місці, що забезпечує достатню його видимість, або в місці, передбаченому підприємством-виробником;

2) на машині із знімною кабіною або без кабіни: один — на задній частині крила лівого заднього колеса, другий — спереду машини в місці, що забезпечує достатню його видимість, або в місці, передбаченому підприємством-виробником;

3) на тракторному причепі — на кронштейні, встановленому під заднім бортом з лівого боку.

Номерний знак (номерні знаки) машини або реєстраційний документ, що стали непридатними для використання, підлягають здачі до інспекції. У цьому разі номерний знак (номерні знаки) або реєстраційний документ видається на підставі заяви власника машини.

Реєстраційний документ та номерний знак (номерні знаки) замість втрачених видаються на підставі заяви та пояснення власника. В книзі реєстрації, у графі «Особливі відмітки» нового реєстраційного документа та в уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис «Дублікат».

Номерний знак (номерні знаки) замість втраченого видається разом з новим реєстраційним документом.

Знайдені після заміни номерний знак (номерні знаки) та реєстраційний документ вважаються недійсними і підлягають здачі до інспекції.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію машини, знятої з обліку, власникові видається дублікат свідоцтва про реєстрацію машини з відміткою про зняття машини з обліку на підставі заяви із зазначенням в ній обставин втрати. У графі «Особливі відмітки» робиться запис «Замість втраченого попереднього свідоцтва про реєстрацію машини серія ___ № _______». В уніфікованій автоматизованій електронно-обліковій системі робиться запис про розшук такого свідоцтва.

Машині без ідентифікаційного номера його присвоєння здійснюється за направленням інспекції уповноваженою юридичною особою, визначеною інспекцією на конкурсних засадах, з установленням обліково-ідентифікаційної таблички та складенням відповідного акта, один примірник якого видається для реєстрації в інспекції, а другий разом з направленням інспекції зберігається в уповноваженої юридичної особи протягом п’яти років.

Підставою для списання ідентифікаційного номера є акт про його присвоєння.

За бажанням власника може встановлюватися кілька обліково-ідентифікаційних табличок на машині з обов’язковим зазначенням в акті їх місця розташування та із схематичним зображенням такого номера на зворотному боці акта.

Ідентифікаційний номер, встановлений на складових частинах (вузлах і агрегатах) машини, навісному та причіпному обладнанні чи інвентарі у інший спосіб, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, вважається недійсним та не вноситься до реєстраційного документа, книги реєстрації та уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи.

Контроль за додержанням порядку присвоєння ідентифікаційних номерів здійснює Держсільгоспінспекція.

Предыдущий:

Следующий: