Тема сем¦нарського заняття 1_ОПГ

Тема семінарського заняття №1 з дисципліни «Охорона праці в галузі»

Міжнародні норми в галузі охорони праці

Стан безпеки праці в світі та в Україні.

Соціальний діалог у сфері Європейського союзу.

Соціальний діалог в Україні та безпека праці.

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності.

Міжнародний стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність»

Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».

Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності.

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці.

Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці та основні напрямки співробітництва.

(МОП, ВООЗ, МАГАТЕ, СНД, Європейський союз тощо – мета створення, основні напрямки діяльності в сфері охорони праці).

Основні конвенції МОП в галузі охорони праці.

При підготовці до заняття студентам слід скористуватися джерелами [1, 3, 8] списку основних джерел та джерел [2.1 – 2.6], наведених у списку рекомендованої літератури.

Увага!!!

В основному користуватись необхідно джерелом [1].

Предыдущий:

Следующий: