Теми 3 ПДВ

Тема 3

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ

1.1. Облік податку на додану вартість

1.2. Облік податкових зобов’язань з ПДВ

1.3. Облік податкового кредиту з ПДВ

Порядок складання та подання податкової декларації з ПДВ

1.1. Облік податку на додану вартість

Податок на додану вартість - це непрямий податок, який включається в ціну товарів, робіт, послуг, відповідно сплачується до бюджету за рахунок коштів покупця.

Платниками ПДВ визнано:

осіб, що провадять господарську діяльність та добровільно реєструються як платники ПДВ (обсяг оподатковуваних операцій — 300 тис. грн. без ПДВ);

осіб, що ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню,

осіб-управителів майна, які ведуть окремий податковий облік з ПДВ відносно господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном;

осіб, що провадять операції з постачання знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернув ся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави.

Для реєстрації платниками ПДВ суб’єктами підприємницької діяльності подається в органи ДПС реєстраційна заява:

при обов’язковій реєстрації (обсяг оподатковуваних операцій — 300 тис. грн. без ПДВ) — до 10 числа місяця, що настає за місяцем коли досягнуто зазначену суму оподатковуваних операцій;

при добровільній реєстрації платниками ПДВ — за 20 календарних днів до початку податкового періоду з якого особа вважатиметься платником ПДВ. Нормативні вимоги, порядок реєстрації (в т.ч. добровільної та як суб’єктів спеціального режиму оподаткування) і її анулювання, перереєстрації, ведення реєстру і обліку платників податку на додану вартість регламентовано статтями 181-184 ПКУ та підзаконними документами Державної податкової служби України, які подано на рис. 1.1.

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;

ввезення товарів на митну територію України ;

вивезення товарів за межі митної території України;

постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Механізм обчислення ПДВ базується на співставленні сум податкового зобов’язання та податкового кредиту.

ПДВ до сплати = ПЗ-ПК

ПЗ- податкове зобов’язання, загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді.

ПК- податковий кредит, сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду.

При позитивному значені ПДВ до сплати сума підлягає сплаті в бюджет при від’ємному значені враховується у зменшення податкового боргу з ПДВ, у разі його відсутності, зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, або підлягає бюджетному відшкодуванню при виконанні певних умов.

Порядок реєстрації, перереєстрації і її анулювання, ведення реєстру і обліку платників ПДВ органами ДПС України

Платники податку на додану вартість (стаття 180 ПКУ)

Вимоги щодо реєстрації платників (стаття 181 ПКУ)

Добровільна реєстрація платників (стаття 182 ПКУ)

Анулювання реєстрації платників (стаття 184 ПКУ)

Порядок реєстрації платників податку (стаття 183 ПКУ)

Порядок реєстрації платниками суб’єктів спеціального режиму оподаткування (стаття 209 ПКУ)

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом ДПА України від 22.12.2010 р. №978

Рис. 1.1. Нормативне регулювання Порядку реєстрації, перереєстрації і її анулювання, ведення реєстру і обліку платників ПДВ органами ДПС України

В таблиці 1.1 наведено бази оподаткування податком на додану вартість окремих видів господарських операцій згідно ПКУ.

Таблиця 1.1

Типи господарських операцій

База оподаткування

Постачання товарів (робіт, послуг) (п. 188.1 ПКУ)

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче звичайних цін

Постачання товарів (робіт, послуг) за регульованими цінами (тарифами) за винятком виробничої дотації з бюджету (п. 188.1 ПКУ)

Договірна (контрактна) вартість, визначена за регульованими цінами (тарифами)

Постачання товарів за договорами фінансового лізингу (п. 188.1 ПКУ)

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об’єкта лізингу

Імпорт товарів (п. 188.1, п. 190.1 ПКУ) на митну територію України

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості товарів відповідно до МКУ з урахуванням мита та акцизного податку

Постачання необоротних активів

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче балансової вартості на момент їх постачання

Постачання товарів (робіт, послуг) в межах бартерних операцій, натуральних виплат тощо (п. 189.1 ПКУ)

Фактична ціна операції, але не нижче звичайних цін

Товари/послуг, що передаються/ отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче звичайних цін

Постачання вживаних товарів (комісійна торгівля) п. 189.3 ПКУ)

Комісійна винагорода

Внутрішньогосподарські операції, що оподатковуються ПДВ

Самостійна ліквідація платником податку (за власним бажанням) необоротних активів основних виробничих або невиробничих засобів)

Вартість не нижче балансової на момент їх ліквідації (переведення)

Переведення необоротних активів до складу невиробничих фондів

Звичайна ціна, що діє на момент такої поставки

Переведення з використання в оподатковуваних для використання в неоподатковуваних операціях

Звичайна ціна, що діє на момент такої поставки

Умовне постачання товарів

Звичайна ціна відповідних товарів чи необоротних активів

Ставка податку — 20 %, з 1 січня 2014 року становитиме -17 %. Встановлена ставка відповідає вимогам ст. 197 Директиви Ради 2006/112/ЄС, згідно з якими з 1 січня 2006 р. до 31 грудня 2010 р. стандартна (основна) ставка податку у країнах — членах ЄС не може бути меншою від 15 %.

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою, включають у себе три види операцій:

операції з експорту товарів (супутніх послуг);

операції з постачання товарів для заправки або забезпечення морських і повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, перевезення пасажирів і вантажів, риболовецьку та іншу господарську діяльність, що провадиться за межами територіальних вод України, космічних кораблів, космічних ракетних носіїв або супутників землі, для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, постачання товарів/послуг підприємствами роздрібної торгівлі, розташованими на території України в зонах митного контролю (магазинах безмитної торгівлі);

постачання послуг, зокрема міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів всіма видами транспорту в обох напрямах (за межі митної території України та із-за меж митної території України), послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси. Усі ці операції у країнах ЄС звільняються від оподаткування з відшкодуванням.

Звільняються від оподаткування операції з:

постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят;

постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури,

постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню;

постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я;

постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.

постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення: (хрещення, укладення церковного шлюбу, похорони, молебень, панахида, освячення);

постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами;

надання послуг з реєстрації актів громадянського стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством;

постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України тощо.

Кодексом встановлено, що звітним (податковим) періодом є один календарний місяць. В окремих, дуже обмежених випадках, звітний (податковий) період може становити календарний квартал.

Податкова накладна є важливим елементом податкового обліку ПДВ. Податкова накладна є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках:

а) порядковий номер податкової накладної;

б) дата виписування податкової накладної;

в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — продавця товарів/послуг;

г) податковий номер платника податку (продавця та покупця):

ґ) місцезнаходження юридичної особи-продавця або податкова адреса фізичної особи-продавця, зареєстрованої як платник податку;

д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, — покупця (отримувача) товарів/послуг;

е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

є) ціна постачання без урахування податку;

ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

и) вид цивільно-правового договору.

Стаття 201 ПКУ регулює норми щодо порядку заповнення податкових накладних та ведення Єдиного реєстру податкових накладних.

Під Єдиним реєстром розуміється реєстр відомостей щодо податкових накладних і розрахунків коригування, який ведеться центральним органом державної податкової служби у електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість — продавцями, електронними документами.

Реєстрація накладних у єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється у випадку наявності однієї із умов:

сума ПДВ у податковій накладній перевищує 10 000 грн.

проводиться реалізація імпортного товару.

Відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем податкових накладних, в Єдиному реєстрі податкових накладних та порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.

Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань у двох примірниках, при цьому оригінал видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.

До існуючої у законодавстві норми, що податкова накладна є податковим документом, додано регулятивну норму — податкова накладна одночасно відображається у податкових зобов’язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Необхідно зазначити, що реєстри виданих та отриманих податкових накладних подаються платниками податку разом із декларацією за відповідний звітний період до органів ДПС в електронному вигляді з метою виявлення розбіжностей з даними контрагентів, про що орган ДПС зобов’язаний повідомити платника податку.

Платник податку протягом 10 днів з моменту отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій.

Реєстрація податкових накладних платниками податку — продавцями, в Єдиному реєстрі податкових накладних запроваджується для платників податку на додану вартість, у яких сума податку на додану вартість в одній податковій накладній становить: понад 10 тисяч гривень — з 1 січня 2012 року.

Платники податку щомісяця у передбачені для місячної звітності терміни подають органу державної податкової служби в електронному вигляді копії записів у реєстрах виданих і отриманих податкових накладних за такий період. Орган ДПС розробляє та розміщує на своєму офіційному веб-сайті програму ведення обліку записів у Реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді та забезпечує її безкоштовне розповсюдження. Ці положення необхідні для забезпечення ефективного контролю за правильністю нарахування податку (запобігання порушенням податкового законодавства).

За даними Реєстру виданих та отриманих податкових накладних складається Декларація з ПДВ.

У бухгалтерському обліку для відображення ПДВ використовується субрахунок 641 «Розрахунки за податками», а операції з обліку ПДВ відображаються такими бухгалтерськими записами:

а) Відвантажено товари покупцеві:

Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

К-т 702 «Дохід виручка від реалізації товарів».

Відображено ПДВ:

Д-т 702 «Дохід виручка від реалізації товарів».

К-т 641 «Розрахунки за податками / ПДВ »;

б) Отримано товар від постачальника:

Д-т 281 «Товари»

К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Відображено ПДВ:

Д-т 641 «Розрахунки за податками / ПДВ »;

К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

1.2. Облік податкових зобов’язань з ПДВ

Податкове зобов’язаннясума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Важливим елементом у механізмі сплати ПДВ є дата виникнення податкових зобов’язань і право платника на податковий кредит.

Датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця /замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг,що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до

вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

У разі постачання товарів або послуг з використанням торговельних автоматів вважається дата виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки. Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Національним банком України.

У разі постачання товарів за договорами товарного кредиту (товарної позики, розстрочки), умови яких передбачають сплату (нарахування) відсотків, датою збільшення податкових зобов’язань у частині таких відсотків вважається дата їх нарахування згідно з умовами відповідного договору.

У разі якщо постачання товарів/послуг через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників національної валюти, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата постачання таких жетонів, карток або інших замінників національної валюти.

У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою збільшення податкових зобов’язань вважається дата, що засвідчує факт постачання платником податку товарів/послуг покупцю, оформлена податковою накладною, або дата виписування відповідного рахунка (товарного чека), залежно від того, яка подія відбулася раніше.

Датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед бюджетом.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.

Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

Датою виникнення податкових зобов’язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).

Довгостроковий договір (контракт) — це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.

Первинним документом податкового обліку, який дає право на визнання податкових зобов’язань є податкова накладна.

Податкову накладну видає продавець покупцеві за умови їхньої реєстрації як платників ПДВ. Вона є документом, що дає право:

продавцю на визначення податкових зобов’язань;

покупцю на зменшення податкових зобов’язань протягом звітного періоду на суму ПДВ, сплаченого у зв’язку з при дбанням товарів, вартість яких відносять до валових витрат (податковий кредит).

Податкову накладну складають у двох примірниках (оригінал і копія) у момент виникнення податкових зобов’язань продавця, тобто на дату здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше.

Оригінал податкової накладної надають покупцю товарів (робіт, послуг) на його вимогу.

Всі податкові накладні заносяться до Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а потім — до Декларації з ПДВ.

У бухгалтерському обліку для відображення податкового зобов’язання використовується субрахунок 643 «Податкові зобов’язання», який є транзитним і сума ПДВ на ньому відображається тимчасово — до проведення взаєморозрахунків з покупцями і замовниками.

За дебетом субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками» аналітичний субрахунок 6411 «Розрахунки за податком на додану вартість» відображаються суми податку на додану вартість, визначені, виходячи із сум одержаних авансів, тобто нарахованих податкових зобов’язань, термін сплати яких до бюджету настав (табл. 1.2). За кредитом субрахунку ведеться облік списання таких сум при реалізації поставок або у випадках, передбачених Податковим кодексом України — за касовим методом (п. 187.10 статті 187 ПКУ).

Таблиця 1.2

Кореспонденції рахунків з обліку податкових зобов’язань

з ПДВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Перша подія - відвантаження продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг

1.

Відображено реалізацію покупцям (замовникам) продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг

361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»

54000

2.

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ за першою подією — реалізація (поставка, податкова накладна виписана)

70 «Доходи від реалізації»

6411 «Розрахунки за податком на додану вартість»

9000

Перша подія — отримання авансу від покупця

3.

Отримання попередньої оплати (авансу) від покупців/ замовників (споживачів)

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

681«Розрахунки за авансами одержаними»

12000

4.

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ за отриманим авансом

643 «Податкові зобов’язання»

6411 «Розрахунки за податком на додану вартість»

2000

5.

Відображено реалізацію покупцям (замовникам) продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг

361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»

12000

6.

Відображено списані податкові зобов’язання за авансованими поставками

70 «Доходи від реалізації»

643 «Податкові зобов’язання»

2000

7.

Відображено залік заборгованості покупців/ замовників авансовими платежами одержаними

681 «Розрахунки за авансами одержаними»

361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

12000

Перша подія відвантаження товарів, виконаних робіт, наданих послуг за касовим методом, тобто визнання податкових зобов’язань по факту оплати поставки

8.

Відображено реалізацію покупцям (замовникам) продукції (товарів), виконаних робіт, наданих послуг

361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»

54000

9.

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ за касовим методом податкового обліку, тобто отримання оплати

70 «Доходи від реалізації»

643 «Податкові зобов’язання»

9000

1.3. Облік податкового кредиту з ПДВ

Податковий кредит — це сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду. Приклад алгоритму формування податкового кредиту з податку на додану вартість за звітний період наводиться на рис.1.2.

Датою виникнення права платника на податковий кредит є:

при використанні кредитних чи дебетових карток, чеків: дата списання коштів із банківського рахунка підприємства в оплату товарів або дата оформлення податкової накладної;

для операцій із ввезення товарів (робіт, послуг) — дата сплати рахунка за податковими зобов’язаннями при оформленні ввізної митної декларації;

для бартерних (товарообмінних) операцій — дата здійснення заключної (балансуючої) операції, що відбулася після першої з подій: дати відвантаження товарів або дата їхнього оприбуткування.

Податковий кредит з ПДВ нарахований, сплачений при покупці товарів (робіт, послуг) за звітний період ПДВ

ПДВ, сплачений при придбанні товарів (робіт, послуг), в т.ч. у не грошовій формі

ПДВ, нарахований при придбанні товарів (робіт, послуг) згідно вимог статей 198, 199 ПКУ за:

касовим методом п.187.10 ст.187 ПКУ

пропорційним віднесенням сум податкового кредиту ст. 199 ПКУ

«першою подією»

п. 182.2 ст. 198 ПКУ

Податковий кредит з податку на додану вартість за звітний період

Рис.1.2. Приклад алгоритму формування податкового кредиту з податку на додану вартість за звітний період

Право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/ або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Отже, основною умовою віднесення сум ПДВ, сплачених (нарахованих) у зв’язку з придбанням товарів, послуг та основних фондів, до податкового кредиту, є їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається:

дата тієї події, що відбулася раніше:

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за основною або нульовою ставкою, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого [нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами].

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної.

Платники податку, що застосовували касовий метод до набрання чинності Кодексу або застосовують касовий метод, мають право на включення до податкового кредиту сум податку на підставі податкових накладних, отриманих протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

Первинним документом податкового обліку, який дає право на визнання податкового кредиту є податкова накладна.

У бухгалтерському обліку для відображення податкового кредиту використовується субрахунок 644 «Податковий кредит», який є транзитним і сума ПДВ на ньому відображається тимчасово — до проведення взаєморозрахунків з постачальниками і підрядниками. Відображення в обліку податкового кредиту з ПДВ (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Відображення в обліку податкового кредиту з податку на додану вартість

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Перша подія — отримання товарів, робіт, послуг

1

Відображено оприбутковані на склад від постачальника — платника податку основні засоби, виробничі запаси, інші товарно-матеріальні цінності, виконані підрядником роботи або отримані послуги тощо

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво» 28 «Товари»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші операційні витрати»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

2000

2.

Одночасно при отримані поставки покупцем-платником податку без податкової накладної визначено та відображено податковий кредит (незалежно від дати оплати)

644 «Податковий кредит»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

400

3.

Відображено суму податкового кредиту, яку слід віднести на розрахунки з бюджетом, при отриманні податкової накладної

6411 «Розрахунки за податком на додану вартість»

644 «Податковий кредит»

400

4.

Відображено при поставці суму податкового кредиту за наявності податкової накладної, суму за якою віднесено на розрахунки з бюджетом

6411 «Розрахунки за податком на додану вартість»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

400

5.

Визнання податкового кредиту в момент погашення податкового векселя з ПДВ

6411 «Розрахунки за податком на додану вартість»

643 «Податкові зобов’язання»

400

Перша подія — сплата авансу за постачання товарів, робіт, послуг

6.

Проведена попередня оплата за товари, роботи, послуги

371 «Розрахунки за виданими авансами»

31 «Рахунки в банках»

6000

Визначено і відображено платником податку суму податкового кредиту по оплаті і отриманні податкової накладної

6411 «Розрахунки за податком на додану вартість»

644 «Податковий кредит»

1000

7.

Відображено оприбутковані на склад від постачальника — платника податку основні засоби, виробничі запаси, інші товарно-матеріальні цінності, виконані підрядником роботи або отримані послуги тощо

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

28 «Товари»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші операційні витрати

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

5000

8.

Відображено податковий кредит за оприбуткованими товарами, роботами, послугами

644 «Податковий кредит»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1000

9.

Відображено залік заборгованостей з постачальниками та підрядниками заборгованістю за виданими авансами

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

371 «Розрахунки за виданими авансами»

6000

Відображення податкового кредиту за касовим способом

10.

Відображено оприбутковані на склад від постачальника — платника податку основні засоби, виробничі запаси, Інші товарно-матеріальні цінності, виконані підрядником роботи або отримані послуги тощо

15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво» 28 «Товари»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші операційні витрати

631«Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

5000

11.

Одночасно при отримані поставки покупцем-платником податку визначено та відображено податковий кредит

644 «Податковий кредит»

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1000

12.

Сплачено за придбані товарно-матеріальні цінності, виконані підрядником роботи або отримані послуги

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

31 «Рахунки в банках»

6000

13.

Відображено платником податку по оплаті і отриманні податкової накладної суму податкового кредиту

6411 «Розрахунки за податком на додану вартість»

644 «Податковий кредит»

1000

1.4. Порядок складання та подання податкової декларації з ПДВ

Згідно з Податковим кодексом України підприємства (платники податку) зобов’язані подавати податковому органу за місцем свого знаходження податкову декларацію.

Податкова декларація — це документ, що подається платником ПДВ контролюючому органу протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Податкову декларацію з податку на додану вартість подають за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

календарному місяцю — протягом 20-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

календарному кварталу — протягом 40-ка календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Декларацію з податку на додану вартість подають за двома формами: повною і скороченою.

Декларацію за повною формою подає підприємство до податкового органу за місцем його реєстрації. Подання ксерокопії не дозволяється.

Декларацію подають незалежно від того, було у звітному періоді в підприємства податкове зобов’язання, чи ні, тобто незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності.

Декларація з ПДВ заповнюється на основі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, в які заносяться дані з усіх податкових накладних.

Підприємство самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, зазначеного в Декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним фінансового обліку та даним Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, достовірність даних підтверджують: підписом платника, якщо платник — фізична особа, в інших випадках (особа, визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) — підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою, а у разі подання декларації в електронній формі — електронним підписом підзвітних осіб, зареєстрованих у порядку, визначеному законодавством. До декларації вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний період без зростаючого підсумку.

Література:

Податковий кодекс України 2 грудня2010 року N 2755-VI 

Наказ МФУ від 28.09.2011 року №1213 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»

Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99 року №291

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом МФУ від 10.01.2007 року №2

Наказ МФУ від 09.12.2011 року №1591 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»

Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні [текст] : навчальний посібник/О.О. Бідюк,Є.Ю., Є.Ю. Шара,-К.: «Центр учбової літератури»,2012.-496 с.

Податкова система: навчальний посібник. Л.П. Сідельнікова, Н.М. Костіна.-Київ: Ліра-К,2012.-576 с.

П(С)БО 3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджене наказом Мінфіну від 31.03.99 року № 87.

П(С)БО 7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»

П(С)БО 16 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

П(С)БО 9 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

Предыдущий:

Следующий: