Теми Акцизний збір

Тема 4

ОБЛІК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

ДЕКЛАРАЦІЇ З АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Кодексом як підакцизні, включається до ціни таких товарів (продукції) (14.1.4. ПКУ). Платниками акцизного податку є:

юридичні та фізичні особи, що виробляють, у тому числі з давальницької сировини підакцизні товари (продукцію) на митній території України.

Виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій. Виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

особи-суб’єкти господарювання, які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

фізичні особи (резидентів чи не резидентів), які ввозять підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, які кількісно перевищують величину (на одну особу), визначену митним законодавством України.

особи, які здійснюють операції з конфіскованими, безхазяйними підакцизними товарами, такими, які за правом успадкування чи на інших підставах переходять у власність держави.

особи, які реалізують або передають іншим особам для подальшого використання підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України без сплати акцизного податку.

особи, на яких покладено виконання вимог щодо звільнення від оподаткування в частині дотримання таких вимог: митних режимів; цільового використання підакцизних товарів для виробництва інших підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку; звільнених від оподаткування, або які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, за умови порушення відповідних норм.

Об’єктом оподаткування акцизним податком визначаються операції з:

реалізації вироблених в Україні товарів.

реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки (за виключенням використання такої продукції для подальшого виробництва підакцизної продукції), здійснення внесків до статутного капіталу, а також працівникам підприємства-виробника підакцизних товарів (продукції).

ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції). Сплата податку здійснюється під час митного оформлення таких товарів, за винятком алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

реалізації конфіскованих та інших товарів, які перейшли у власність держави.

реалізації або передачі підакцизних товарів (продукції), що були звільнені від сплати податку, у разі порушення умов звільнення.

обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи.

Не підлягають оподаткуванню акцизним податком:

операції з реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт (право на таке звільнення мають лише виробники такої продукції, а також її власники, якщо продукція була виготовлена з давальницької сировини).

Акцизний податок не нараховується за умови документального підтвердження здійснення експортної операції, а саме — оригіналом п’ятого аркуша («примірник для декларанта») вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3), що є її складовою частиною, виданого митним органом під час здійснення митного оформлення експорту підакцизної продукції:

придбання за кошти державного та місцевого бюджетів легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів (у т. ч. для дітей-інвалідів) та легкових автомобілів спеціального призначення для МОЗ та МЧС України, ввезення підакцизних товарів (продукції), які призначені для офіційного використання дипломатичними та консульськими службами іноземних держав, а також особистого використання їх працівниками.

розміщення ввезених підакцизних товарів у митний режим: транзиту, митного складу, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. Такі операції можуть бути віднесені до об’єкта оподаткування у разі недотримання вимог зазначених митних режимів.

операції щодо знищення підакцизних товарів (продукції) відповідно до Порядку утилізації або знищення неякісних чи небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

реалізація вироблених підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів або ввезення виробником підакцизних товарів (за умови пред’явлення ліцензії на право виробництва), ввезення підакцизних товарів фізичними особами в межах норм, визначених митним законодавством для безмитного ввезення).

реалізація підакцизних товарів (виготовлених вітчизняними виробниками) магазинам безмитної торгівлі.

Для оподаткування акцизним податком Кодексом (ст. 215 Кодексу) встановлено ставки в твердих сумах з одиниці товару (продукції) — гривнях та євро — специфічні, а також у процентах до обороту реалізації (ввезення) товару (продукції) — адвалорні.

Датою виникнення податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку щодо підакцизних товарів, вироблених на митній території України, визначено дату реалізації таких товарів (продукції), за винятком випадків відтермінування сплати податку за податковим векселем на строк 90 або 180 днів.

Датою виникнення податкового зобов’язання при імпорті підакцизних товарів (продукції) є дата подання митному органу вантажно-митної декларації для відповідного митного оформлення. Крім того, у разі встановлення порушень митних режимів, згідно з якими при митному оформленні податок не сплачувався, датою виникнення податкового зобов’язання є дата встановлення такого порушення. При цьому сума податку розраховується за ставкам податку, які діяли на момент митного оформлення підакцизні: товарів (продукції) у такому митному режимі без сплати податку.

Датою виникнення податкового зобов’язання при виробництві підакцизних товарів (продукції) з давальницької сировини є дата відвантаження такої продукції замовнику або, за його дорученням, — іншій особі.

Датою виникнення податкових зобов’язань з підакцизними товарами (продукцією), які були використані для власних виробничих потреб, вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбулася передача зазначених товарів у використання у виробничому процесі. Виключенням з цієї норми є випадки, коли підакцизні товари (сировина, продукція) використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів.

Акцизний податок з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий не денатурований, сплачується при придбанні марок акцизного податку.

Марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів. Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється на підставі документів:

1) довідки про сплату суми акцизного податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий не денатурований);

2) заявки-розрахунку кількості марок;

3) звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за затвердженою ДПС формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) — у виробника;

4) копії платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробівнаклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що до виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку» від 27.12.2010 р. № 1251.

ПКУ з метою однозначного тлумачення визначені поняття в статті 14:

продавець марок акцизного податку - органи державної податкової служби; покупець марок акцизного податку — суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

плата за марки акцизного податку — плата, що вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок акцизного податку і зараховується до державного бюджету. Розмір плати за марки акцизного податку встановлюється Кабінетом Міністрів України;

податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) — простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного піднафтопродуктів або до ввезення нафтопродуктів на митну територію

Суми акцизного податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку за місячний податковий період.

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий не денатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку.

Дані відображаються у декларації з акцизного податку. Форма та порядок заповнення такої декларації затверджується центральним органом державної податкової служби. До декларації додається також і розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню.

Граничний термін подання декларації визначений із врахуванням податкового періоду в один календарний місяць. Таким чином, декларація повинна бути подана до органу ДПС за місцем реєстрації платника податків не пізніше 20 числа календарного місяця, наступного за звітним.

У бухгалтерському обліку для відображення акцизного податку використовується субрахунок 641 «Розрахунки за податками»

а) Відвантажено підакцизну продукцію покупцеві:

Д-т 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

К-т 701 «Дохід виручка від реалізації продукції».

Відображено акцизний податок:

Д-т 701 «Дохід виручка від реалізації продукції»;

К-т 641 «Розрахунки за податками / Акцизний податок».

б) Отримано підакцизні товари від іноземного постачальника (імпорт товарів):

Д-т 281 «Товари»

К-т 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» Відображено акцизний податок:

Д-т 281 «Товари»;

К-т 641 «Розрахунки за податками / Акцизний податок».

в) Перераховано акцизний податок до бюджету:

Д-т 641 «Розрахунки за податками / Акцизний податок»;

К-т 311 «Поточний рахунок в національній валюті».

Предыдущий:

Следующий: