Теми для рефератів Соціологія особистості

Теорія статусу Р. Лінтона.

Рольові теорії особистості.

Ролевий набір і ролевий конфлікт особистості.

Соціальний контроль як фактор соціалізації.

Соціальний контроль як спосіб регуляції соціальної поведінки.

Індивідуальність як похідна надіндивідуальних колективних феноменів.

Соціалізація як об’єкт дослідження соціально-гуманітарних дисциплін.

Виховання в контексті мікрофакторів соціалізації.

Особливості процесу соціалізації дорослої людини.

Соціалізованість як необхідна складова частина особистості.

Інституціональна криза суспільства та соціалізація особистості.

Ідентифікаційні стратегії особистості в кризовому суспільстві.

Трансформація соціальної ідентичності в посттоталітарному суспільстві.

Соціально-історична пам’ять як елемент соціальної структури особистості.

Зміна балансу між Я і Ми в сучасному суспільстві.

Історико-генетичний аналіз ідей національного характеру в соціально-філософській думці.

Типологія соціального характеру: теоретико-методологічні засади вивчення.

Авторитарна особистість: теоретичні й емпіричні особливості вивчення.

Тип сучасної особистості А. Інкелеса.

“Homo sovietecus” – базовий соціальний тип радянської доби.

Базисний тип особистості в посттоталітарному суспільстві.

Маргінальна особистість у сучасному українському суспільстві.
Предыдущий:

Следующий: