Теми для рефератів

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ З ПРЕДМЕТУ

«ПОДАТКОВЕ ПРАВО».

Студент самостотяельно выбирает тему реферата в соответствии с пропущенным занятием.

Модуль 1

Тема 1.

Податкове право як наука та навчальна дисципліна: поняття та предмет.

Порівняльна характеристика податкової системи України та іншої держави (на вибір студента).

Стан сучасної науки податкового права.

Особливості методу правового регулювання податкових відносин.

Тема 2.

Основні засади та характеристика податкового законодавства.

Характеристика податкових правовідносин, як різновиду фінансових правовідносин.

Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин.

Тема 3.

Правовий статус платників податків.

Правовий статус іноземних платників податків в Україні.

Податкові агенти. Податкове представництво.

Тема 4.

Правовий статус контролюючих органів в оподаткуванні.

Повноваження органів державної податкової служби при здійсненні податкового контролю.

Правовий механізм взаємодії органів державної податкової служби та контролюючих і правоохоронних органів України.

Тема 5.

Система примусових заходів забезпечення виконання податкового обов’язку в Україні.

Правовий статус податкового керуючого та повноваження.

Захист прав та інтересів учасників податкових правовідносин.

Тема 6.

Правові засади визначення та виконання податкового обов’язку.

Порядок сплати податків.

Правове значення податкової звітності.

Співвідношення бухгалтерського та податкового обліку в оподаткуванні:правовий аспект.

Тема 7.

Права платників податків при здійсненні перевірок органами державної податкової служби.

Види та правовий порядок проведення податкових перевірок

Порядок встановлення податкових правопорушень.

Відповідальність фізичних осіб платників податків за порушення вимог податкового законодавства.

Фінансово-правова відповідальність за податкові правопорушення

Модуль 2

Тема 8.

Особливості оподаткування податком на прибуток різних категорій платників податків.

Податкові пільги у прямому оподаткуванні.

Тема 9

Правові засади оподаткування громадян в Україні.

Правові засади оподаткування суб’єктів фізичних осіб підприємців.

Порядок використання податкових знижок фізичними особами.

Тема 10.

Місце та значення ресурсних платежів в системі оподаткування в Україні. Ресурсні платежі. Види та особливості стягнення.

Екологічний податок.

Тема 11.

Правові підстави та порядок відшкодування ПДВ.

Особливості контролю сплати непрямих податків.

Тема 12.

Загальна характеристика спеціальних режимів оподаткування

Правове регулювання спрощеної системи оподаткування.

Тема 13.

Підстави, значення та особливості справляння плати за землю.

Правовий механізм справляння фіксованого сільськогосподарського податку.

Для желающих получить высокий бал и для тех кто был на всех занятиях, но отсутствует аудиторная оценка предлагаются следующие варианты тем:

1.Проведення органами ДПС перевірок правомірності визначення податкового кредиту з ПДВ. Постанова ХААС від 31 січня 2013 р. по справі №2а-12083/12/2070

2.Особливості стягнення податкового боргу у судовому порядку. Постанова ХААС від 23 січня 2013 р. Справа № 2а-14218/12/2070

3.Порядок нарахування фінансових санкцій за податкові правопорушення. Постанова ХААС від 21 березня 2013 р. Справа № 820/1468/13-а

4.Оскарження рішень органів ДПС. Постанова ХААС від 05″ лютого 2013 р. Справа № 2-а-14487/12/2070

5.Роль бухгалтерських та податкових первинних документів для відображення господарських операцій у податкових відносинах. Постанова ХААС 26.03.2013 р. справа №820/1765/13-а

6.Застосування арешту коштів та інших цінностей, що знаходяться у банківських установах. Постанова ХААС від 7 січня 2013 р. Справа № 13666/12/2070

7.Процедура припинення юридичної особи за позовами органів ДПС. Постанова ХААС від 7 лютого 2013 р справа № 820/1157/13-а

8.Порядок проведення документальної позапланової виїзної перевірки. Постанова ХААС від 4 лютого 2013 р. Справа № 820/263/13-а

9.Процедура припинення господарської діяльності фізичної особи підприємця за ініціативою органів ДПС. Постанова ХААС від 28 січня 2013 р. Справа № 820/57/13-а

10.Проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок. Постанова ХААС від 07 лютого 2013 р. Справа №2а-13504/12/2070

Для подготовки работы необходимо составить теоретическую часть, охарактеризовать нормативные акты регулирующие рассматриваемый вопрос. Необходимо также дать характеристику практической ситуации, приведенной в судебном решении. То есть нужно раскрыть основные понятия, которые употребляются в реферате, с указанием на нормативные акты и описать ситуацию, которая приведена в судебном решении.

Судебные решения находятся в доступе на сайте http://www.reyestr.court.gov.ua/

Предыдущий:

Следующий: