Теми РЕФЕРАТІВ Психологія

1.     Психологія як наука про закономірності виникнення і функціонування психіки.

2.     Місце психології в системі наук.

3.     Галузі сучасної психології.

4.     Розвиток психології як науки про душу.

5.     Розвиток психології як науки про свідомість.

6.     Роль біхевіоризму у становленні психології як науки.

7.     Роль психоаналізу у становленні психології як науки.

8.     Роль гештальтпсихології у становленні психології як науки.

9.     Основні напрямки сучасної психології в системі наук про людину.

10.           Класифікація методів психології.

11.           Особливості проведення психологічного спостереження.

12.           Методи впливу на психіку людини: психотерапія, психокорекція, психологічне консультування.

13.           Індивід, особистість, індивідуальність.

14.           Психологічні теорії особистості.

15.           Склад і структура особистості.

16.           Самосвідомість і самооцінка особистості.

17.           Потреби і мотиви особистості.

18.           Темперамент як характеристика динамічної сторони психіки.

19.           Характер як система найбільш стійких набутих рис особистості.

20.           Типології характеру.

21.           Здібності як умова успішного здійснення діяльності.

22.           Природні і соціально сформовані передумови розвитку здібностей (задатки).

23.           Види здібностей.

24.           Рівні розвитку здібностей.

25.           Значення емоцій в житті людини.

26.           Класифікація і види емоцій.

27.           Емоційні стани: афект, стрес, фрустрація.

28.           Значення волі в житті людини, в організації і регуляції її діяльності та спілкування.

29.           Структура діяльності.

30.           Основні різновиди діяльності.

31.           Творча діяльність.

32.           Мотив і мотивація.

33.           Загальна характеристика пізнавальних процесів.

34.           Значення відчуттів в житті людини.

35.           Значення сприймання в житті людини.

36.           Значення пам’яті в житті і діяльності людини.

37.           Види, процеси та закони пам’яті та їх особливості.

38.           Порівняння мислення з іншими пізнавальними процесами.

39.           Види мислення.

40.           Логічні операції мислення.

41.           Способи активізації мислення.

42.           Поняття про мову та мовлення.

43.           Функції уяви в житті людини.

44.           Види уяви та їх особливості.

45.           Сновидіння, галюцинації і мрії як особливі види уяви.

46.           Прийоми створення образів уяви.

47.           Уява і творчість.

48.           Особливості уваги як психічного процесу і стану людини.

49.           Роль уваги у інших пізнавальних процесах.

50.           Властивості уваги.

51.           Розвиток уваги. Умови, що полегшують довільне зосередження уваги.

Предыдущий:

Следующий: