Теми рефератів

Номер та назва змістового модуля

Тематика рефератів

Максимальна кількість балів за реферат

ЗМ 1.

Нормативно-правові підстави забезпечення державної

реєстрації транспортних засобів

Закони України, що регламентують реєстрацію транспортних засобів

3

Нормативні акти щодо організації реєстрації транспортних засобів

5

ЗМ 2.

Організація та методи контролю технічного стану колісних транспортних засобів

Вимоги до безпеки транспортних засобів

3

Методи оцінювання показників

безпеки транспортних засобів

3

Засоби вимірювальної техніки для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

3

Усього

17

Тематика рефератів із дисципліни «Організація державного облiку та контролю технічного стану транспортних засобів»

Предыдущий:

Следующий: