Теми_ІНДЗ_соціологія

Теми ІНДЗ з дисципліни «Соціологія»

Соціалізація особистості. [+ Описання статусного набору, приписані та здобуті статуси]

Потреби і цінності людини. [Яку ставлять мету, та якими засобами досягають]

Біологічне або соціальне переважає в людини.

Безробіття та його причини в українському суспільстві.

Бідність та маргінальність, причини існування в суспільстві.

Етнічні конфлікти. [Прояви, причини в нашому місті та шляхи подолання].

Якість вищої освіти.

Неповні родини – головні риси і проблеми виховання дітей.

Роль родини в житті суспільства. Дестабілізуючі фактори, і фактори, що зміцнюють родину.

Масова культура [позитивні і негативні риси функціонування].

Зміни, що відбуваються в культурі під впливом контркультури.

Соціальні зміни в українському суспільстві на поч. ХХІ ст..

Шляхи розвитку українського суспільства. Які моделі обирають українці.

Чи є праця обов’язковим процесом для життя людини.

Студентська група – чи є вона трудовим колективом. Та чим відрізняється від трудового колективу на виробництві?

Соціальна активність. Яким критеріям надають перевагу?

Чи зростає значення вільного часу з розвитком суспільства. У чому позитивні і негативні сторони збільшення обсягу вільного часу?

Культурні зміни.

«Інгрупа» — «ми»; «Аутгрупа» — «не ми».

Соціальний конфлікт.

Лідерство.

Етноцентризм.

Влада.

Авторитет.

Соціальний рух

Якості особистості, які роблять її схильною до соціальних рухів?

Які ситуації сприяють виникненню та розвитку соціальних рухів?

Чому маргінальна особистість найбільш схильна до соціальних рухів?

Соціальна спільнота:

номінальні параметри (стать, раса, етнічна приналежність, віросповідання)

рангові параметри (освіта, дохід, багатство, престиж, влада, походження, вік, адміністративна посада).

Сім’я – основа соціальних інститутів суспільства.

Предыдущий:

Следующий: