Тестув. соц. культури і освіти

Тестування

Тема: Соціологія освіти та культури

Структура запитань та оцінювання відповідей:

Тест складається з 12 запитань; в запитаннi 1 правильна відповідь; кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бали.

1.До якого соціального процесу в більшій мірі включається процес освіти?

а) урбанізації;

б) культуризації;

в) соціалізації.

2. Освіта відіграє важливу роль у місці особистості в підструктурі суспільства:

а) соціально-демографічній;

б) соціально-професійній;

в) соціально-територіальній;

г) соціально-етнічній.

3. Освіта – це:

а) Особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціалізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне завдання;

б) система вірувань і ритуалів, за допомогою якої група людей пояснює та реагує на те, що вважає надприродним та священним;

в) соціальний інститут, який специфічними методами реалізує процес соціалізації людей, передусім підростаючого покоління (підготовку і залучення до життя суспільства через навчання і виховання).

4. Що не належить до завдань соціології освіти:

а) оцінка рівня і якості знань;

б) оцінка ставлення суспільства до освіти;

в) вивчення потреб в освіті;

г) підвищення освітньо-професійного рівня населення.

5. Твердження, що професійна освіта – це освіта, яку здобула людина поза стаціонарним навчанням:

а) вірне;

б) невірне.

6. Психокультура окремого суспільства. .

а) традиція;б) аномія;

в) ментальність;г) релятивізм.

7. Адаптаційна функція культури пов’язана з:

а) дією елементів соціального контролю;

б) впливом культури на розвиток світогляду;

в) впливом культури на соціалізацію особистості.

8. За суб’єктами створення та носіями культури культура буває:

а) елітарна, народна, масова;

б) загальнолюдська, суперкультура, субкультура;

в) загальнолюдська, елітарна, субкультура.

9. Що не відноситься до елементів культури?

а) мова як знакова система; б) норми та цінності;

в) кліматичні умови;

г) зразки поведінки (зразки, обряди, традиції).

10. Наука виступає у суспільстві:

а) соціальною спільнотою;

б) соціальним інститутом;

в) соціальним законом.

11. Процес включення людини в культуру називається:

а) урбанізація;б) стигматизація;

в) культуризація;г) соціалізація.

12. Для людини культура є:

а) специфічно людським способом життєдіяльності;

б) засобом до існування;

в) соціальним законом.

Предыдущий:

Следующий: