вопросы по соц и полит конфл

. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Конфліктологія як наука: предмет, цілі, завдання, актуальні проблеми, значення на сучасному етапі розвитку суспільства.

Психологічний підхід до дослідження проблеми конфліктів.

Філософсько-соціологічні дослідження конфліктів.

Види конфліктів, їх класифікації, проблема множинності критеріїв класифікації.

Аналіз і діагностика конфліктів.

Місце конфлікту в системі соціально-психологічних явищ, конструктивні і деструктивні функції.

Джерела і причини конфліктів.

Суб’єкти конфлікту, їх функції в конфлікті, поняття цілей і інтересів.

Динаміка розвитку конфлікту.

Дозвіл і регулювання конфліктів.

Стилі поведінки в конфлікті.

Моделі і стилі вирішення конфліктів.

Продуктивні і дедуктивні методи вирішення конфліктів.

Посередництво як спосіб регулювання конфліктів.

Типи посередників, вимоги, що пред’являються до них.

Технологія вирішення конфлікту шляхом переговорів.

Стадії переговорного процесу. Ведення переговорного процесу.

Внутрішньоособовий конфлікт: сутність, симптоматика.

Міжособовий конфлікт: симптоматика, психологічні механізми.

Сімейний конфлікт: криза інституту сім’ї в сучасному суспільстві, актуальність проблеми сімейного конфлікту.

Конфлікти в трудових колективах: проблема базисного конфлікту.

Групові конфлікти: поняття, структура, класифікація.

Типологія корпоративних конфліктів.

Регулювання і вирішення внутрішньокорпоративних конфліктів.

Соціальний конфлікт, його суб’єкти, форми і рівні.

Особистісні передумови виникнення міжособистісного конфлікту.

Типологія конфліктних особистостей.

Фази динаміки конфлікту.

Стилі поведінки в конфліктній ситуації.

Образи конфліктної ситуації.

Аналіз конфліктної ситуації.

Картографія конфлікту.

Суб’єкти конфліктної взаємодії.

Посередництво в конфлікті.

Динаміка відносин у міжособистісному конфлікті.

Прагматичні порушення відносин у конфлікті.

Легітимні порушення в конфлікті.

Комунікативні порушення в конфлікті.

Порушення спілкування в латентній фазі конфлікту.

Порушення спілкування в демонстративній фазі конфлікту.

Порушення спілкування в агресивній фазі конфлікту.

Порушення спілкування в батальній фазі конфлікту.

Організаційний аспект управління конфліктом.

Технології управління конфліктом.

Раціонально-інтуїтивна техніка управління конфліктом за Дж. Г. Скоттом.

Переговорний процес з урегулювання конфліктів.

Зміст підготовки до переговорного процесу.

Зміст психологічної підготовки до переговорів по урегулюванню конфліктів.

Етапи переговорного процесу.

Маніпулятивні технології у процесі переговорів.

Види маніпуляцій у переговорах.

Прості та складні маніпуляції в переговорах.

Протидія маніпулятивним технологіям.

Технологія зміни образу конфлікту.

Конфлікти та трансактний аналіз.

Технологія вирішення конфліктної взаємодії з використанням трансактного аналізу.

Структурний аналіз особистості за Е. Берном і конфлікти.

Конфліктогени спілкування.

Мотиваційний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту.

Когнітивний підхід до вивчення міжособистісного конфлікту.

Конфлікти в трудовому колективі: соціально-психологічні аспекти проблеми.

Розв’язання трудових конфліктів на підприємстві.

Трудовий конфлікт як вид соціального конфлікту.

Негативні аспекти конфлікту.

Позитивні наслідки конфлікту.

Аналіз та методика управління конфліктами.

Соціальний конфлікт, його особливості.

Специфічні функції трудових конфліктів(позитивні та негативні).

Процес розв’язання трудового конфлікту.

Компроміс як метод розв’язання конфлікту.

Переговори як метод вирішення конфлікту.

Прямий діалог при вирішенні конфлікту.

Використання сили при вирішенні конфлікту.

Влада та конфлікт в організації.

Конфлікти при формуванні колективів.

Фактори, що впливають на виникнення конфліктів у групах.

Діагности конфлікту.

Правила безконфліктної поведінки.

Профілактика конфліктів у організації.

Управління поведінкою особистості для попередження конфліктів.

Управління стресом.

Прийоми виходу із стану стресу.

Психологічні особливості особистості, які впливають на виникнення конфліктів.

Політичні конфлікти.

Подружні конфлікти.

Чим може бути шкідливим і корисним стрес для особистості ?

В чому полягає взаємозв’язок стресу та конфлікту ?

Методи управління стресом.

Сучасні нові напрямки в розвитку конфліктології

Різниця між конфліктною ситуацією та конфліктом.

Предыдущий:

Следующий: