завдання з соц. політики

Письмове завдання у межах курсу «Соціальна політика в Україні»

Викладач – Семигіна Тетяна Валеріївна (semigina.apsv@gmail.com)

Обрати тему письмової роботи (відповідно до об’єкта соціальної політики – діти, діти-сироти, молодь, сім’ї з дітьми, люди рохилого віку, особи з інвалідністю, особи, які повернулись із місць позбавдення волі, біженці тощо).

Підібрати джерела та статистичні дані (з сайту Державного комітету статистики та інших джерел). У роботі має бути подано перелік використаних джерел

Робота пишеться за схемою, поданою далі. Висновки є обов’язковими.

Обсяг роботи – до 10 сторінок.

Мова роботи – англійська.

СХЕМА ОПИСОВОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Аналіз ситуації

Характеристика групи населення, на яку спрямовується політика: чисельність, склад, тенденції, прогнози щодо чисельності та складу, особливі риси, потреби.

Аналіз проблеми/ проблем: причини та фактори, що впливають її/їх виникнення, поширення, вплив на інші проблеми; аналіз тенденцій.

Аналіз ситуації передбачає також аналіз готовності суспільства вирішувати проблему і забезпечити можливості для ії розв‘язання:

Аналіз політичної сітуації: політичні передумови та політична кон‘юнктура: готовність політичних партій та фракцій розв‘язувати проблему.

Аналіз економічної ситуації: економічні можливості розв‘язання проблеми.

Аналіз соціальної ситуації: демографічні, ціннісні та культурні передумови — готовність суспільства (окремих груп) до розв‘язання проблеми: соціально-демографічні особливості, очікування, стереотипи, відносини, ціннсті, приоритети тощо.

Визначення цілей та завдань соціальної політики:

- зазначити цілі та завдання соціальної політики, задекларовані у відповідних нормативно-правових документах;

- визначити цілі та завдання соціальної політики відповідно до сітуації.

Висновки до цього розділу. Чи видповідають ситуації цілі та завдання політики, задекларовані у відповідних нормативно-правових документах. Поясніть вашу точку зору.

Опис політики

Цей розділ передбачає опис системи організації та втілення політики: нормативно-правової бази, спеціальних програм, заходів, допомог, пільг, послуг, що існують завдяки цій політиці:

Документальної бази (ратифіковані міжнародні документи, закони, постанови, положення щодо застосування законів, положення про заклади/служби, державні програми тощо).

Системи соціальних інституцій, що розробляють та здійснюють СП у цій сфері.

Фінансування політики в цій сфері: суми, джерела та методи фінансування.

Аналіз використання інструментів СП.

Оцінка політики

Для того, щоб правильно написати цей розділ, візьміть, будь ласка, до уваги, що цілями оцінювання політики є:

корекція діючої політики або

визначення більш ефективної альтернативи

Завдання оцінювання політики:

визначення адекватності СП існуючим потребам;

визначення ефективности СП (ступеня досяжності цілей);

визначення економічності СП;

визначення сильних та слабких елементів.

У цьому розділі необхідно зробити такі висновки:

переваги діючої політики;

недоліки діючої політики;

необхідні інновації (якщо недостатньо наблизилися до цілі, то чому, які корективи потрібно зробити);

корекція діючої політики;

перехід до альтернативної політики.

Предыдущий:

Следующий: