соц 9

№ 506, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення (*60*) років та наявності страхового стажу не менше (*15*) років.

№ 508, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не може перевищувати (*075*).

№ 513, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам І групи — (*100*)% пенсії за віком; інвалідам ІІ групи - (*90*)% пенсії за віком, обчисленої відповідно до цього Закону.

№ 514, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, на такий відсоток (*05*) – за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до (*60*) місяців.

№ 519, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – (*50*)відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – (*100*)відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

№ 523, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше (*60*) місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які (*60*) календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

№ 524, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до (*60*) календарних місяців підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж (*10*)відсотків тривалості страхового стажу.

№ 527, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося на пізніше (*3*)місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

№ 528, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося на пізніше (*3*) місяців з дня встановлення інвалідності.

№ 529, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом (*12*) місяців з дня смерті годувальника.

№ 537, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше (*10*) з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

№ 543, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» довічна пенсія з установленим періодом – щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше ніж протягом (*10*) років з дня її призначення.

№ 552, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду і може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на (*10*) років, якщо інше не визначене законами.

№ 553, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» одноразова виплата з коштів Накопичувального фонду здійснюється протягом (*10*) робочих днів з дня надходження заяви та необхідних документів.

№ 554, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з пенсії може бути відраховано не більш як (*50*) відсотків її розміру: на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках. З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як(*20*) відсотків пенсії.

№ 555, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» вкладники недержавного пенсійного фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми та її зміни, але не частіше одного разу на (*6*) місяців.

№ 557, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за (*15*) робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.

№ 558, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як (*10*) років від початку здійснення першої виплати.

№ 559, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом (*5*) робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.

№ 560, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків (*35*), а у жінок – (*30*) років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

№ 561, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком на такий відсоток (*075*) – за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад (*60*) місяців.

№ 562, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більш ніж за (*3*) роки до дня звернення за отриманням пенсії.

№ 563, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати (*10*) прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність

№ 569, 0, 6, 1, 4, 120Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як (*24*) місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

Предыдущий:

Следующий: