таблиця 14

Назва та дата музею ______________________________________________

______________________________________________

Акт прийому – здачі №_________

«_____»_________________ 20___року

Ми,що нижче підписалися, представник шкільного музею

____________________________________________________________________

(прізвище,ім’я, по – батькові)

____________________________________________________________________

(назва установи ,прізвище,ім’я, по – батькові)

____________________________________________________________________

(посада особи ,що здає предмет)

склали цей ( акт у двох примірниках) у тому, що перший прийняв, а другий здав музею для постійного ( тимчасового) користування такі предмети музейного значення:

____________________________________________________________________

№ пор. Назва предмета Кількість Стан предмета Примітка

____________________________________________________________________

Усього за актом прийнято ___________ предметів(літерами)

Підписи: Здав __________ Прийняв_____________

Місце печатки

Предыдущий:

Следующий: