тема 20

Інструкція № 20

до практичного заняття

Дисципліна: «Медсестринство в педіатрії»

Спеціальність: 5.12010102 «Сестринська справа»

Тема заняття: Маніпуляційна

Мета заняття: навчитись :підготовлювати маніпуляційний кабінет до роботи,виконувати лікарські призначення,підготовлювати пацієнта до проведення функціональних методів обстеження.

Оснащення: інструкції, тести, задачі, алгоритми.

Конкретні цілі:

Знати:

1. Підготовлення маніпуляційного кабінету до роботи.

Правила з берігання та обліку ліків.

Виконання лікарських призначень

Спостереження за станом пацієнтів.Проведення заходів щодо запобігання ускладненням.

Здійснення передстерилізаційного оброблення та дезінфекції інструментарію після використання.

Дотримання та виконання вимог,чинних наказів МОЗ України під час роботи в маніпуляційному та процедурному кабінетах.

Робота в кабінеті функціональної діагностики.Підготовка пацієнта та участь у проведені функціональних методів обстеження.

Вміти:

1.Підготовлювати до роботи процедурний кабінет,накривати стерильний столик.

2.Дотримуватись чинних наказів МОЗ України.

3.Проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їхніми батьками.

4.Дотримуватись правил техніки безпеки,охорони праці,протиепідемічного режиму,професійної безпеки під час роботи з кров,ю,медичною апаратурою,проведення маніпуляцій,обстеження дитини тощо.Заходи безпеки під час роботи з електроприладами,апаратами,що працюють під тиском,балонами з газом.

5.Накладати гірчичники,гірчичні обгортання на грудну клітку.

6.Розводити та вводити антибіотики.

7.Виконувати всі види ін,єкцій.

Структура практичного заняття:

1.Організаційні питання

2 .Співбесіда по основним питанням теми

3.Вирішування тестових завдань

4.Вирішування ситуаційних задач

5.Відпрацювання практичних навичок і вмінь

6.Проведення підсумку заняття.

План самостійної роботи студента на практичному занятті

Завдання № 1. Виконання всіх видів ін,єкцій(Алгоритм№

Завдання№2.Розведення та розрахунок антибіотиків(Алгоритм№14)

Завдання№3.Накладання гірчичників(Алгоритм№41)

Завданням№4.Техніка проведення гірчичного обгортання(Алгоритм№42)

Завдання до наступного практичного заняття за темою:

Відділеня раннього дитинства

Практичні навички..

Література:

Основна: 1. Конспект лекцій

2. Ткаченко С.К. Педіатрія К.- «Здоров’я».- 2006 рік

3. Бура О.Н. Практикум з педіатрії К.- «Здоров’я».- 1995 рік

Допоміжна: 1. Кордюмова Н.О., Поліщук Т.Г. Практикум з педіатрії в модулях К.- «Медицина».- 2007 рік

2Тарасюк В.С. Клінічне медсестринство в педіатрії К.- «Медицина».- 2006 рік

апаратів.

Предыдущий:

Следующий: