теми доповідей

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ

DEAD LINE 13/06/2014

Причини правопорушень і шляхи запобігання.

Загальні риси і ознаки правопорушення.

Юридичні особи як суб’єкти правопорушення.

Профілактика правопорушень. Роль правового виховання, правової просвіти населення.

Публічний характер юридичної відповідальності.

Питання про позитивну юридичну відповідальність у вітчизняній теоретико-правовій науці.

Мета і принципи юридичної відповідальності.

Юридична відповідальність неповнолітніх.

Покоління прав людини.

Конституційні права, свободи і обов’язки громадян України.

Взаємна відповідальність держави і особи.

Забезпечення соціального характеру держави.

Громадянське суспільство і держава.

Поняття «сучасної держави». «Мінімальна» і «максимальна» сучасна держава.

Механізм і функції сучасної держави.

Співвідношення понять „правова система” і „правова сім’я”.

Критерії класифікації сучасних правових систем.

Внесок українських вчених у розробку теорії правових систем.

Питання про типологію правової системи України.

Особливості романо-германської правової системи.

Джерела права в романо-германській правовій системі.

Англо-американська правова система. Джерела права, роль правового прецеденту.

Особливості американського права.

Концепція слов’янської правової системи.

Західноєвропейська і східноєвропейська правові традиції.

Проблема визначення типології правової системи України.

Змішані правові системи.

Особливості латиноамериканської і скандинавської правових систем.

Предыдущий:

Следующий: