тести соц. струк. У-ни

1) У XVIII зазнаючи тиску та дискримінації з боку російського уряду українська верхівка, її елітарний прошарок щоб вижити, зберегти маєтності, стали масово:

приймати іслам та переходити під зверхність та протекторат султана

приймати католицизм

відмовлятися від національної культури і русифікуватися

продавати майно та виїжджати за кордон

2) Завдяки русифікації представники України посіли значні посади в Росії (ВІДПОВІДНІСТЬ)

колишній київський полковник Олександр Безбородько -> став канцлером Російської імперії

секретар Малоросійської колегії П. Завадовський -> став міністром освіти

український старшина Віктор Кочубей -> став віце-канцлером

3) Указ Катерини ІІ «Жалувана грамота російському дворянству» був виданий:

1767

1785

1780

1782

4) На кінець ХVIII ст. стан козацтва фактично зник, лише незначна їх кількість залишалася:

за Дунаєм, у Північному Причорномор’ ї, Приазов’ ї, а також на Кубані.

за Дунаєм, у Північному Причорномор’ ї, та на Правобережжі

в Криму, на Слобожанщині та в Києві

лише у Північному Причорномор’ ї

5) Становище селян погіршилося внаслідок:

збільшення податків

конфіскації більшої половини майна, та запровадження рекрутського набору

заборони займатись промислом, та продавати продукцію

поширення панщини та посилення особистої залежності хліборобів від поміщиків.

6) Якщо на початку ХVIII ст. у Гетьманщині панщина становила 1-2 дні на тиждень, то в кінці століття вона стала досягати:

3 - 5 днів

1 — 3 днів

2 дні

6 — 7 днів

7) Подушний податок додавався з :

1790 р.

1783 р.

1781 р.

1779 р.

8) у ХVIII ст. найхарактернішою демографічною рисою України стало збільшення росіян за рахунок:

кріпаків-утікачів та офіційно переселених царизмом з Росії людей

кріпаків-утікачів

офіційно переселених царизмом з Росії людей, особливо під час освоєння Причорномор’я

утворення Нової Сербії та Слов`яносербії

9) Окрім українців та росіян в Україні проживали:

греки, вірмени, поляки, серби, іспанці, білоруси, індійці, гватемальці та ін.

молдавани, греки, вірмени, чеченці, угорці, калмики та ін.

поляки, серби, болгари, німці, угорці, англійці та ін.

молдавани, греки, вірмени, поляки, серби, болгари, німці, угорці, калмики та ін.

10) Татарські орди Північного Причорномор’ я були ліквідовані та переселені:

спочатку в Сибір, а потім до Туреччини.

спочатку на Кубань, а потім до Туреччини.

на Поділля

в Білорусь

11) З приєднанням Криму до Росії, росіяни та українці стали там активно поселятися поряд з:

турками, монголами, поляками та татарами

татарами, греками, вірменами та караїмами

греками, вірменами, караїмами та шведами

османами, сомалійцями, греками та вірменами

12) Перші представники буржуазії в Україні з’явилися:

ХVIII ст.

ХVI ст.

ХVII ст.

ХIХ ст.

13) Що означала поява буржуазії для подальшого економічного розвитку України?

новий суспільний стан, економічне пожвавлення, розвиток міст, урбанізація і т.д.

новий суспільний стан, економічний занепад, та крах міст

новий суспільний стан, розвиток села, занепад промисловості

новий суспільний стан, занепад демократії, крах економіки

14) Указ Катерини ІІ про остаточне закріпачення селян на Лівобережній і Слобідській Україні виданий:

3 травня 1783 р.

15 березня 1773 р.

19 липня 1787 р.

22 квітня 1789 р.

15) Державні селяни:

Залежні люди які сплачували податки

Залежні люди які не сплачували податки

Напівзалежні люди які платили податки

Вільні люди які сплачували податки

16) Буржуазія поділяється:

дрібна, середня, крупна

крупна, дрібна, збідніла

шляхта, магнати

селяни, міщани

17) «Жалувана грамота дворянству»:

фактично приєднала Україну до Росії зробивши її провінцією

де-факто Надала Україні свободу

знищила кріпосницькі відносини

суттєво наблизила Україну до автономії

18) Переселення росіян в Україну зумовлене:

асиміляцією України Росією

перенаселенням Росії

військовою службою

освоєнням Північного Причорномор`я та асиміляцією

19) 15 листопада 1763 року виданий

указ про закріпачення селян

мирний договір з Туреччиною

Указ про перепис населення

указ про територіальний поділ України

20) На південних землях України крпосне право було запроваджене:

1790 р.

1796 р.

1788 р.

1800р.

Предыдущий:

Следующий: