укр таблиця

Для кращого закріплення основного матеріалу можна використовувати узагальнену таблицю програми ЗНО з української літератури

Автор

(псевдонім)

Назва

Жанр

Тема

Ідея

Головні герої

Особливості

літературний напрям

присвята

віршовий розмір та ін.

Маруся Чурай

«Засвіт встали козачень- ки»

історична пісня

зображення походу козаків, розлучення хлопця з матінкою

і коханою

козак, його матір, дівчина Маруся

побудована у формі діалогу

«Віють вітри, віють буйні…»

пісня

страждання Марусі, яка вірно чекає коханого

І. Котляревський ввів до «Наталки Полтавки»

Невідомий

«Слово про похід Ігорів»

поема (автор називає

«словом»,

«піснею»,

«повістю»)

невдалий похід новгород-сівер- ського князя Ігоря на половців 1185 р.

заклик руських князів до єднання для спільної боротьби проти ворогів

Князі Ігор, Святослав Всеволод, Ярослав- на, половці, Овлур, Гзак, Кончак, Святослав Київський

Г. Сково- рода

«De libertate»

вірш, грома- дянська,

патріотична лірика

роздуми про найголовнішу цінність життя – волю

літературний напрям – бароко;

переклад – «Про свободу»;

взірець борця за свободу –

Б. Хмельницький;

віршовий розмір – дактиль

«Всякому місту звичай і права»

вірш

зображення тогочасного життя

засудження нечес- ного життя, оспіву- вання чистої совісті як найвищої людської цінності

використаний І. Котляревським у п’єсі «Наталка Полтавка»

«Бджола та Шершень»

байка

тема суперечності між трудовим способом життя

та паразитичним існуванням, яка розкривається через алегоричні образи

праця має стати для людини природною потребою і «найсо- лодшою поживою» (ідея «сродної» праці)

Бджола, Шершень

Автор

(псевдонім)

Назва

Жанр

Тема

Ідея

Головні герої

Особливості

літературний напрям

присвята

віршовий розмір та ін.

І. Котлярев- ський

«Енеїда»

бурлескно- травестійна поема

мандри Енея від Трої до латинської землі (мандри запорожців

у пошуках місця для нової Січі)

уславлення козач- чини, історичного минулого україн- ського народу, утвердження національної самосвідомості українців

Еней, троянці Низ та Евріал, боги: Дідона, Ацест, Евандл, Еол, Зевс, Венера та ін.

1-й твір нової української літератури;

в основі «Енеїда» Вергілія;

літературний напрям – реалізм;

віршовий розмір – чотиристоп-

ний ямб

«Наталка Полтавка»

п’єса (малоросій- ська опера)

драма кохання бідної селянської дівчини, яка від- стоює своє право на щастя

піднесення мораль- них якостей людей

з простого народу, засудження покір- ності долі

Наталка, мати Наталки Горпина Терпилиха, Петро, Микола, возний Тетерваковський

та виборний Мако- гоненко

1-й драматичний твір нової української літератури («праматір українського театру» – І. Карпен- ко-Карий)

у творі більше 20 пісень

Г. Квітка- Основ’я- ненко

«Маруся»

соціально- побутова повість

кохання Марусі та Василя

піднесення краси почуттів простої людини

Наум Дрот, Настя Дрот, Маруся, Василь

– літературний напрям – реалізм, сентименталізм

Тарас Шевченко

«Гайда-

маки»

ліро-епічна романтична поема героїчного характеру

боротьба українсь- кого народу проти польсько-шляхет- ського панування в Україні; змалювання картини народного повстання 1768 р. під назвою Коліїв- щина

заклик до єднання слов’янських народів

Максим Залiзняк, Iван Гонта, Ярема Галайда, Оксана

найбільша поема Т.Шевченка

має 2 вступи, 11 розділів, епілог

«Катерина»

поема

доля скривдженої жінки-матері

у тогочасному суспільстві

гнівний осуд панської розбе- щеності, співчуття жінці-матері

Катерина, москаль Іван, батько, мати

літературний напрям – реалізм;

перший твір, у якому поет

звернувся до теми жінки-покритки

і ширше – жінки-матері

«До Основ’я- ненка»

послання

роздуми над минулим, сучасним і майбутнім України

захоплення героїчним минулим України

твір звернений до Г. Квітки- Основ’яненка за його нарис про Антіна Головатого;

віршовий розмір – хорей

«І мертвим, і живим,

і ненарож- денним…»

послання

Критика української еліти, байдужої до своєї мови, історії, батьківщини

заклик до соціаль- ного примирення заради відродження нації

мертві – минулі покоління українців; живі – сучасники Шевченка; ненаро- джені – далекі нащадки

«Сон» («У

всякого

своя доля)

сатирична грома- дянсько- політична поема (автор. підзаголо- вок – комедія)

подорож ліричного героя царською Ро- сією (три картини – Україна, Сибір, Петербург), зобра- ження й протистав- лення нещасного життя народу

і життя вельмож, царів

засудження амо- ральності й парази- тизму господарів країни, заклик до самоусвідомлення народу, пробу- дження його національної гідності

прийом антитези в кожній

«картині»: рай – пекло;

прийом сну

«Кавказ»

поема

зображення загарбницької політики російсько- го самодержавства

засудження загарб- ницької політики російського само- державства, заклик до боротьби поне- волених народів, схвалення мужньої боротьби горців за свою незалежність

кавказькі народи, загарбник

присвята – Якову де Бальмену

Прометей – символ нескореного

народу, орел – символ влади

«Мені однаково»

вірш, грома- дянська, медитатив- на лірика

показ патріотичних почуттів відпові- дальності за Україну

ствердження саможертовності в ім’я України

цикл «В казематі»

віршовий розмір – ямб

«Заповіт»

політична лірика

доля Т. Шевченка (ліричний герой) і доля України;

патріотичні почуття відповідальності за Україну, натомість байдужість за власну долю

збірка «Три літа»

віршовий розмір – хорей

Автор

(псевдонім)

Назва

Жанр

Тема

Ідея

Головні герої

Особливості

літературний напрям

присвята

віршовий розмір та ін.

Пантелей- мон Куліш

«Чорна рада»

історичний роман- хроніка

зображення доби Руїни, події в Ніжині 1663 р., боротьба

за владу у верхівці українського козацтва після смерті Богдана Хмельницького

утвердження думки про необхідність національної злагоди українців

Яким Сомко,

Іван Брюховецький,

Шрам, Черевань,

Гвинтівка, Кирило

Тур, Леся, Божий

чоловік, Пугач,

Тарас Сурмач,

Василь Невольник

– перший український історичний роман

Марко Вовчок (Марія Вілінська)

«Максим Гримач»

оповідання баладного характеру

кохання Катрі та Семена

обстоювання родинного щастя, що не спотворене матеріальними розрахунками

Максим Гримач, дочки Катря і Тетяна, Семен

– входить до «Народних опові- дань»

Іван Нечуй- Левицький (Іван Левицький)

«Кайдаше-

ва сім’я»

соціально- побутова повість

зображення картин дрібновласницького побуту українського села в середині

ХІХ ст. на прикладі родини Кайдашів

показ згубного впливу дріб’язкових стосунків на злагоду в родині; засудження дрібно- власницьких інтересів

Омелько Кайдаш, Маруся Кайдашиха, Карпо і Лаврін – сини, Мотря і Мелашка – невістки

– перша соціально-побутова повість в українській літературі

Панас Мирний (Панас Рудченко) та Іван Білик

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

соціально- психологіч- ний роман

доля Чіпки Варени- ченка;

історія села Піски

засудження жорсто- кості суспільства, яке породжує кривавих бунтарів; заперечення боротьби з неспра- ведливістю через злочин

Чіпка Варениченко, баба Оришка, Мотря, Галя, Явдоха, Лушня, Матня і Пацюк, Дід Улас, Грицько Чупру- ненко, Максим Гудзь, Христя

історія написання: нарис

«Подоріжжя від Полтави до

Гадячого» – повість «Чіпка» –

роман «Хіба ревуть воли, як ясла

повні?» («Пропаща сила» в першій

редакції);

напрям – критичний реалізм

Іван Карпенко- Карий (Іван Тобілевич)

«Мартин Боруля»

трагіко- медія (автор – комедія в 5 діях)

дворянство як міф про краще життя

автор засуджує підміну особистіс- них цінностей снановою належ- ністю

Мартин Боруля, Палажка, Степан, Трандалєв, Марися, Гервасій Гуляни- цький, Націєвський, Микола, Протасій

– автобіографічний характер

Іван Франко

«Гімн»

грома- дянська лірика

боротьба народних мас за світле майбутнє

віра у невмирущість суспільних ідеалів, які народ має захищати

«вічний революціо- нер»

збірка «З вершин і низин»;

віршовий розмір – хорей

«Чого являєшся мені у сні»

інтимна лірика

нерозділене кохання

збірка «Зів’яле листя»;

віршовий розмір – ямб

з пиріхієм

«Мойсей»

філософська поема

останні дні життя

і смерть біблійного

пророка Мойсея,

не визнаного своїм

народом

заклик вірити у свій народ, його майбут- нє, позбутися рабської психології й будувати нове життя

Датан і Авірон, Мойсей

пролог і 20 пісень;

віршовий розмір: пролог – ямб,

інше – анапест

Михайло Коцюбин- ський

«Тіні забутих предків»

повість

показ життя гуцулів у чарівному світі гір та лісів, населених казковими істотами; стосунки природи

і людини

оспівування кохання

Іван, Марічка, Палагна, Юра

– С. Параджанов екранізував твір

«Inter- mezzo»

новела

перебування героя на відпочинку (митець і суспіль- ство)

важливість ролі митця у суспільстві

Залізна рука города, Зозуля, Три білих вівчарки, Жайворо- нок, Сонце, Моя утома, Людське горе, Ниви у червні

присвячений кононівським полям;

напрям – імпресіонізм;

сюжет безфабульний

Автор

(псевдонім)

Назва

Жанр

Тема

Ідея

Головні герої

Особливості

літературний напрям

присвята

віршовий розмір та ін.

Ольга Кобилян- ська

«Земля»

соціально- психологіч- на повість

вічна влада землі над селянином

Парасинка, Докія, Івоніка, Марійка, Михайло, Сава, Рахіра, Анна, Тодорика, Петро

біблійна тема Каїна та Авеля;

присвята – батькові

Леся Українка (Лариса Косач)

«Contra spem spero!»

філософська лірика

роль митця в суспіль- стві, вираження громадянського

й мистецького кредо поетеси

оптимізм людини в будь-яких ситуаціях

переклад – «Без надії сподіва- юсь»;

збірка «На крилах пісень»;

віршовий розмір – анапест

«Лісова

драма-

зображення світу

обстоювання ідеї

«Той, що греблі рве»,

– композиція відповідає часовому

пісня»

феєрія

людини й світу

кохання, єдності

Русалка, Потерчата,

простору дії драми, що відбуваєть-

драма-

природи в їх

людини з природою

Водяник, Дядько

ся протягом року (весна, літо,

феєрія

суперечностях та

як основи гармоній-

Лев, Перелесник,

осінь, зима), але розв’язка

взаємопроникненні

ного життя

Лукаш, Мавка,

спроектована в майбутнє

Килина, мати

Лукашева

Василь Стефаник

«Камінний хрест»

психологіч- на новела

еміграція родини головного героя до Канади

Іван Дідух, Катерина, Яків, Михайло

напрям – експресіонізм;

в основу покладений дійсний

факт;

головний образ-символ – хрест

Микола Вороний

«Блакитна Панна»

вірш пейзажна лірика

краса весняної природи, її єдність з мистецтвом

Блакитна панна

– віршовий розмір – хорей

«Чари ночі»

інтимна лірика

гімн коханню, молодості, красі

уславлення кохання як найпрекраснішо- го почуття

– віршовий розмір – ямб

Олександр Олесь (Кандиба)

«О слово рідне! Орле скутий!..»

грома- дянська лірика

любов до рідної мови і заклик

до її збереження

збірка «Будь мечем моїм»;

віршовий розмір – ямб

Володимир Винничен- ко

«Момент»

новела

згадка Шахеризади про момент щастя в своєму житті – зустрічі з Мусею

Муся, оповідач

«Шахеризада»

– оповідь ведеться від першої особи

Павло Тичина

«О панно Інно»

інтимна лірика

нестерпна туга за втраченим коханням

– має автобіографічний характер

«Арфами,

арфами…»

пейзажна лірика

гімн весні

як символу любові,

життя, натхнення

– збірка «Сонячні кларнети»

«Ви знаєте,

інтимна

світле почуття

– віршовий розмір – ямб

як липа

лірика

кохання весняної

шелес-

з пейзаж-

ночі

тить…»

ними

картинами

Максим Рильський

«Молюсь і вірю…»

філософська лірика

клятва-обітниця жити, яку ліричний герой дає світові

релігійні символи (молитва, віра, дух);

віршовий розмір – ямб;

Рильський – неокласик

Микола Хвильовий (Микола Фітільов)

«Я (Роман-

тика)»

новела

змалювання моральних та ідеологічних пошуків головного героя під час революційних подій в Україні на початку ХХ ст.

розвінчання та засудження фана- тизму у служінні диктаторській владі, зображення деградації особис- тості

Я, мати Марія, Андрюша, дегенерат, доктор Тагабат

імпресіонізм;

розповідь від першої особи

Автор

(псевдонім)

Назва

Жанр

Тема

Ідея

Головні герої

Особливості

літературний напрям

присвята

віршовий розмір та ін.

Юрій Яновський

«Верш-

ники»

роман

у новелах

романтичне відображення подій громадянської війни в Україні

засудження брато- вбивчої громадянсь- кої війни, протистав- лення загальголюд- ських цінностей (родина) класовим

родина Половців: Андрій, Оверко, Панас, Іван, Сашко батько Мусій, Половчиха, Чубенко

складається з 8 новел, які об’єднані темою;

кожна новела має свій сюжет

Володимир Сосюра

«Любіть Україну»

соціально- політична лірика

усвідомлення поняття «Україна» для кожного українця;

вірш-заповіт поета своїм сучасникам

і нащадкам

– віршовий розмір – амфібрахій

Валер’ян Підмогиль- ний

«Місто»

урбаністич- ний роман

намагання сільсько- го хлопця Степана підкорити місто; навчання, літератур- на діяльність, стосунки з жінками підпорядковано

цій меті

Степан Радченко, Левко, Надійка, Мусінька, Зоська, Борис, Рита

– «Розстріляне відродження»

Остап Вишня (Павло Губенко)

«Моя авто-

біографія»

гумореска

розповідь про дитинство, батьків, родину, висвітлення свого життя у гумористичній, іронічній формі

«Сом»

усмішка

гумористична розповідь про сома, що жив у річці Оскіл

виховання любові до природи

збірка «Мисливські усмішки»

Микола Куліш

«Мина Мазайло»

комедія («політична комедія» – Ю. Лаврі- ненко)

зображення процесів українізації на прикладі родини Мини Мазайла

Мина, Рина, тьотя Мотя, Тарас і Мокій, Уля, Баронова- Козина

– «Розстріляне відродження»

Богдан-Ігор Антонич

«Різдво»

філософська лірика

таїнство різдвяного вечора

наявні мотиви двох вір –

язичництва і християнства;

віршовий розмір – хорей

Олександр Довженко

«Україна в огні»

кіноповість

зображення страждань України від фашистської навали під час Другої світової війни

осуд радянської влади як ворожої українському народові; утвердження ідеї невмирущості українців, їх високої моралі та волі

до перемоги

родина Запорожців, Василь, Людвіг фон Крауз, Ернст фон Крауз, Максим Кравчина, Заброда, Христя Хутірна

– надруковано через 10 років після смерті О. Довженка

«Зачарова-

на Десна»

кіноповість

поєднання ліричних і філософських

роздумів О. Довжен- ка з романтичним поглядом малого Сашка (письменника в дитинстві)

– автобіографічний характер

Андрій Малишко

«Пісня про рушник»

інтимна лірика, пісня

звеличення мате- ринської любові, символом якої

є вишитий рушник

– віршовий розмір – анапест

Василь Симоненко

«Лебеді материн- ства»

грома- дянська лірика, колискова

любов до матері і Батьківщини

віршовий розмір – хорей;

шістдесятник

Автор

(псевдонім)

Назва

Жанр

Тема

Ідея

Головні герої

Особливості

літературний напрям

присвята

віршовий розмір та ін.

Олесь Гончар

«За мить щастя»

новела

зображення кохання з першого погляду

й страшної розплати за мить щастя

Сашко Діденко, Лариса

Григір Тютюнник

«Три зозулі з покло- ном»

новела

складність людських стосунків, нещасли- ве кохання, возвели- чення любові, що вивищує людину

над буденністю, очищає душу

возвеличення любові як найвищої загальнолюдської цінності

Марфа Яркова, Михайло, Карпо Ярковий, Софія

шістдесятник;

три зозулі – символ любовного

трикутника;

присвята – «Любові Всевишній»

Василь Стус

«Як добре те, що смерті не боюсь я»

патріотич- на, філо- софська лірика

незламність, здатність залиша- тися людиною за будь-яких обставин

віршовий розмір – ямб;

Стус – дисидент

«О земле втрачена, явися!..»

грома- дянська лірика

мрія про повер- нення на Україну із заслання

– віршовий розмір – ямб

Іван Драч

«Балада про соняшник»

модерна балада

талант митця –

бачити красу

в повсякденні

вірш написаний верлібром;

основні образи – сонце і со-

няшник;

шістдесятник

Ліна Костенко

«Страшні слова, коли вони мовчать»

філософська лірика

значення слова в житті людини;

сутність поетичного мистецтва

шістдесятник;

віршовий розмір – ямб

«Українське альфреско»

філософська лірика

розрив живого зв’язку між селом та містом,

між поколіннями

віршовий розмір – ямб;

ілюстрація української казки

«Маруся Чурай»

історичний роман у віршах

доля Марусі Чурай на тлі історичних подій ХVІІ ст.

Маруся Чурай, Гриць Бобренко, Іван Іскра, Галя Вишняківна, Мартин Пушкар, Ярема Вишневець- кий, Северин Наливайко, мандрів- ний дяк-філософ

композиція побудована на прийомі ретроспекції (спочатку подія, потім те, що їй передувало)

Іван Багряний (Іван Лозов’ягін)

«Тигроло-

ви»

пригодни- цький роман

зображення тяжкої долі людини

в тоталітарному суспільстві

перемога добра над злом

Григорій Многогріш- ний , майор Медвин, Грицько Сірко, Наталка, Денис Сірко

автобіографічний характер

Євген Маланюк

«Стилет чи стилос?»

філософ- ська, грома- дянська лірика

роль митця, слова у суспільстві

«Празька школа», емігрант;

віршовий розмір – ямб

Предыдущий:

Следующий: